Home > Despre noi

Despre noi

De peste 17 ani, Top Quality Management concepe si implementeaza programe de formare care asigura dezvoltarea competentelor individuale si ofera un avantaj competitiv real companiilor nationale si multinationale si entitatilor publice care beneficiaza de solutiile si strategiile oferite de noi. 

Programele dezvoltate de Top Quality Management au obtinut de-a lungul timpului, recunoastere nationala si internationala din partea CAFFPA - Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor, Tuv Thuringen e.V Germania si Institutului International al Auditorilor Interni din Statele Unite.

 SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL este o companie cu capital romanesc a carei activitate este organizarea de cursuri de specializare si perfectionare din diverse domenii, autorizate CAFFPA (Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor).

SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL are o experienta de peste 17 ani in domeniul furnizarii de programe de formare profesionala. Este furnizor autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor pentru 19 programe de initiere, specializare, perfectionare. Programele de formare sustinute se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, absolventii obtinand certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Din anul 2007 TOP QUALITY MANAGEMENT a implementat sistemul de management al calitatii conform standardului ISO 9001 in domeniile de activitate: consultanta si invatamant pentru adulti.

Oferta educationala a SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL contine o gama larga de cursuri de formare in domenii precum: management general, managementul si evaluarea proiectelor, managementul deseurilor, audit sisteme de management si intern, comunicare, IT&C si securitatea informatiei.

Pentru cursul Auditor in domeniul calitatii, TOP QUALITY MANAGEMENT a fost autorizata de Institutul International al Auditorilor Interni (IIA Global) din Statele Unite, fiind unicul furnizor recunoscut de aceasta entitate la nivel national, in perioada 2011 - 2016. Astfel, pe plan international, s-a obtinut echivalarea examenului 4 CIA (Certified Internal Auditor), prin recunoasterea certificatului de “Auditor in domeniul calitatii” emis de TOP QUALITY MANAGEMENT.
Din anul 2019, Top Quality Management detine calitatea de membru al ASRO (Asociatia de Standardizare din Romania) - Organism National de Standardizare si activeaza in cadrul Comitetului Tehnic de Standardizare CT323 - Managementul mediului.

La TOP QUALITY MANAGEMENT clientul este intotdeauna pe primul loc. Clientii nostri includ peste 10.000 de organizatii din toate domeniile de activitate reprezentand societati comerciale, administratii publice, institutii de invatamant si de cercetare, ONG-uri precum si numeroase persoane fizice. Cursurile organizate de TOP QUALITY MANAGEMENT, care presupun deplasarea cursantilor la sediul companiei si frecventarea acestora pe intreaga lor perioada, se desfasoara in urmatoarele variante: cursurile standard intensive desfasurate in fiecare zi lucratoare a saptamanii, cursuri de Week-End desfasurate in zilele de vineri seara, sambata si duminica si cursurile serale, desfasurate de luni pana joi intre orele 17 - 21. Salile de curs detinute de TOP QUALITY MANAGEMENT sunt dotate corespunzator cursurilor sustinute, cu 18 computere portabile de ultima generatie, acces la internet, videoproiector si tabla electronica interactiva.

Din luna iulie 2020, cursurile autorizate de formare profesionala a adultilor se pot organiza atat on-line cat si la sala. Toate cursurile organizate de TOP QUALITY MANAGEMENT se organizeaza si in sistem on-line si sunt structurate adecvat acestui mediu de lucru.
Programele de formare on-line dezvoltate de Top Quality Management utilizeaza metoda sincron, care presupune ca predarea cursului si captarea acestuia de catre cursanti se realizeaza in acelasi timp. Procesul de formare se desfasoara printr-o platforma de comunicare in masa de tipul Zoom sau Google Classroom, usor accesibila de pe orice dispozitiv (laptop, telefon, tableta). Avantajele principale ale predarii on-line in sistem sincron constau in comunicarea in timp real si interactiunea dintre lectorul formator si grupul de cursanti. Lectorul formator are contact direct cu grupul de lucru, putand sa observe eventuale distrageri sau pierderi ale interesului, aparitia neclaritatilor sau intrebarilor. Ca si in situatia cursurilor fizice desfasurate la sala, formatorul poate raspunde in timp real la intrebari si completa neclaritati ce apar pe parcursul sesiunii de formare online. Mai mult, platformele de lucru acorda lectorului diverse instrumente de control al sesiunii de formare, permitand participarea unor anumite persoane la cursul online, excluderea unor persoane, dezactivarea sau activarea microfoanelor etc.
Echipa TOP QUALITY MANAGEMENT se poate deplasa la sediul companiilor interesate, inclusiv in alte localitati, pentru desfasurarea cursurilor de formare.Toate cursurile autorizate din oferta educationala pot fi adaptate in functie de nevoile de instruire ale organizatiilor si livrate in sistem LA CERERE, la sediul clientului pentru grupe compuse din minimum 10 cursanti.

De cand a inceput activitatea de formare autorizata a adultilor, TOP QUALITY MANAGEMENT a acordat certificate de absolvire la peste 12.000 de absolventi. Ca furnizor de formare profesionala autorizat la nivel international, s-au acordat certificate cu recunoastere internationala la un numar de 1200 de absolventi ai cursurilor Manager proiect, Formator, Auditor in domeniul calitatii si Manager resurse umane. Portofoliul de clienti al TOP QUALITY MANAGEMENT este constituit atat din persoane fizice (20%) cat si din persoane juridice (80%) din toate domeniile de activitate.

Echipa TOP QUALITY MANAGEMENT este formata din experti in management de proiect, managementul general al organizatiei, audit, in domeniul financiar bancar, managementul calitatii, IT&C, cunoscatori a cel putin o limba straina si avand pregatire la nivel cel putin de studii postuniversitare in domeniul pe care il stapanesc. TOP QUALITY MANAGEMENT  are experienta in gestionarea proiectelor cu finantare nerambursabila fiind Beneficiar, in perioada 2010 – 2013, a proiectului strategic Flexinov - Intreprinderi flexibile si inovatoare finantat prin POSDRU, AP 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, DMI 3.2. “Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”, cu o valoare totala de 5.450.117 lei. Acesta a oferit 80 de cursuri autorizate CAFFPA dintre care 16 in TIC, pentru 261 de persoane ce au dobandit cunostinte si competente care sa le permita sa reactioneze la schimbarile rapide ale pietei muncii. Pe langa acestea, in cadrul proiectului Flexinov au fost elaborate ghiduri pentru angajati si angajatori privind implementarea modelelor de flexibilitate functionala in organizatii si au fost sprijinite 13 firme pentru implementarea acestora. Toti indicatorii propusi au fost depasiti, succesul repurtat determinand TOP QUALITY MANAGEMENT sa se implice si in derularea altor proiecte. Pentru asigurarea derularii activitatilor specifice, Top Quality Management a obtinut finantare BERD prin BAS Romania, deruland cu succes contractul de Grant : GA-ROU-2014-269038079 – perioada septembrie 2014 – decembrie 2014.

Pe langa sustinerea de cursuri si acordarea de consultanta in domeniul managerial, TOP QUALITY MANAGEMENT este initiatoarea procedurii de introducere in Clasificarea Ocupatiilor din Romania a urmatoarelor profesii: EXPERT LEGISLATIA MUNCII cod COR 242220, EXPERT IN SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA cod COR 242304, TEHNICIAN IN SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA cod COR 32572. In urma demersurilor sustinute efectuate, in prezent cele 3 meserii sunt cuprinse in codul COR. Pentru completarea demersurilor realizate, CAFFPA a autorizat TOP QUALITY MANAGEMENT pentru sustinerea celui mai nou curs de pe piata actuala de profil: Expert legislatia muncii.

Oferta educationala a TOP QUALITY MANAGEMENT contine o gama larga de programe de formare de specializare si perfectionare, dupa cum urmeaza:
1. MANAGER PROIECT - curs practic pentru ocupatia MANAGER PROIECT, realizat in module tematice de perfectionare cu o durata de 24 ore. Cursurile sunt realizate ca suport pentru sprijinirea organizatiilor ce doresc sa se dezvolte si sa-si imbunatateasca performantele in afaceri pe baza propriilor proiecte.
2. AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII - curs de specializare pentru ocupatia AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII, se adreseaza persoanelor care urmeaza sa deruleze audituri de sistem si secunda parte in conformitate cu standardele de management ale calitatii si de audit. Cursul Auditor in domeniul calitatii este recunoscut la nivel international prin The Institute of Internal Auditors cu sediul in Florida - USA.
3. AUDITOR DE MEDIU - curs de specializare pentru ocupatia AUDITOR DE MEDIU, se adreseaza persoanelor care urmeaza sa deruleze audituri de sistem si secunda parte in conformitate cu standardele de management de mediu si de audit.
4. MANAGEMENTUL PERFORMANTEI - KPI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA - cursul se adreseaza tuturor persoanelor care doresc sa demareze un proiect de implementare a sistemului KPI in organizatie sau sa revizuiasca indicatorii existenti..
5. MANAGEMENTUL DESEURILOR - cursul abordeaza, in special, implementarea, imbunatatirea si auditul proceselor de management al deseurilor de toate tipurile.
6. MANAGER CALITATE - ISO 9001 - acest curs se adreseaza, in special, persoanelor care urmeaza sa proiecteze si implementeze sisteme de management al calitatii sau celor care doresc sa aplice metodele si instrumentele managementului calitatii pentru a determina cresterea performantei organizatiei in care se implementeaza acest sistem.
7. AUDITOR INTERN– auditul intern reprezinta o serie de activitati si actiuni corelate, extrem de important in cadrul oricarei organizatii, desfasurat in vederea  verificarii conformitatii documentelor interne cu procedurile aplicate. Astfel se face o analiza diagnostic, se identifica neconcordantele si apoi se aplica masurile corective necesare. Auditul inern se desfasoara conform Normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari; acestea cuprind reguli de organizare, reguli de exercitare, reguli de implementare si Codul etica pentru profesori de auditor intern.
8. AUDITOR INTERN IN SECOTRUL PUBLIC - cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa fie auditori interni in sectorul public si sa-si desfasoare activitatea in entitati publice si care trebuie sa detina cunostintele, abilitatile si valorile necesare pentru a performa in domeniu. Cursul este structurat conform cerintelor Legii 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii 672/2002 privind auditul public intern si HG 1259/2012, Capitol IV, Art. 20, privind formarea profesionala a auditorilor interni care activeaza in domeniul public.Programul de formare contine doua module distincte: audit intern si guvernanta corporatista si manageentul riscului.
9. MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI – in cadrul cursului sunt prezentate conceptele de baza ale managementului riscului precum si principalele aspecte ce trebuie avute in vedere pentru implementarea sistemului de management al riscului in organizatiei. Pe parcursul derularii cursului sunt prezentate intr-o maniera interactiva notiuni si politici de reglementare precum si proceduri de implementare si exemple de bune practici in domeniu.
10. MANAGER IN DOMENIUL SIGURANTEI ALIMENTARE- curs destinat persoanelor ce activeaza in domeniul alimentar, in cadrul departamentului HACCP sau celor responsabile cu siguranta alimentara, din cadrul unitatii. Cursul este necesar daca doriti sa implementati referentialul ISO 22000.
11. CONTROL INTERN MANAGERIAL SI MANAGEMENTUL RISCURILOR IN ENTITATILE PUBLICE - Temele abordate in cadrul cursului ating si subiecte ce tin de specificul derularii activitatii de control intern in institutiile publice conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, Hotararea nr. 722/2016.
12. IMPLEMENTAREA SI EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN - cursul ofera exemple practice din procesul de stabilire a controalelor interne (considerate ca fiind cele mai bune practici in domeniu), cursantii avand posibilitatea sa-si exerseze cunostintele si aptitudinile in organizarea unei misiuni de auto-evaluare a Sistemului de Control Intern, in elaborarea deficientelor / problemelor identificate, a recomandarilor, dar si in prezentarea concluziilor.
13. AUDITUL INTERN AL TEHNOLOGIILOR INFORMATIONALE - cursul isi propune sa furnizeze auditorilor interni din sectorul public si privat informatii relevante despre controalele aferente mediului informatizat si despre probleme specifice ale acestora, pentru a facilita planificarea si efectuarea auditului sistemelor informatice in contextul misiunilor de audit in care auditorii publici sunt implicati.
14. Cursul PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT ANTI-MITA - ISO 37001 reprezinta si un ghid pentru organizatii, astfel incat acestea sa fie in masura sa stabileasca, sa implementeze, sa mențina si sa imbunatateasca un sistem de management anti-mita, in concordanta cu cele mai bune practici internationale in materie.
Pentru vizibilitatea cat mai buna a cursurilor furnizate de companie, de-a lungul celor 17 ani de activitate au fost dezvoltate urmatoarele site-uri web: www.topquality.ro, www.anpmr.ro.
 

Parteneri

 

Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/

 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/

 

Asociatia de Standardizare din Romania

 

Stiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru entitati publice

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Articole

Modelul COSO – componente, principii si beneficii

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) este un organism independent, organizat in anul 1985 si sponsorizat in comun de the American Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), and the National Association of Accountants (now the Institute of Management Accountants (IMA).
COSO are rolul de a ajuta organizatiile sa isi imbunatateasca performanta prin dezvoltarea unei gandiri manageriale orientata catre optimizarea controalelor interne, proceselor de management al riscurilor si de guvernanta precum si catre descurajarea fraudei.

Cat de important este Auditul Intern pentru o companie

Rolul auditului intern este de a oferi o asigurare independenta ca managementul riscurilor, guvernanta si procesele de control intern ale unei companii functioneaza eficient. Activitatile corelate de audit intern ofera asigurari ca: toate controalele interne existente sunt adecvate pentru a diminua riscurile, procesele de guvernanta sunt eficiente si eficace si obiectivele organizationale sunt atinse. Auditul intern se efectueaza conform Normelor obligatorii adoptate de Camera Auditorilor Financiari ce cuprind: principiile fundamentale pentru practica profesionala a auditului intern, definitia auditului intern, codul etic al auditorului si Standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern.

Manager siguranta alimentara

Managerul in domeniul sigurantei alimentare este  persoana desemnata de conducerea organizatiei care, in afara altor responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea de a conduce si organiza activitatea echipei de siguranta a alimentului. Rolul Managerului in domeniul sigurantei alimentare este de a instrui si educa in mod corespunzator membrii echipei de siguranta a alimentului. Impreuna cu echipa formata si instruita, trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei alimentului este stabilit, implementat, mentinut si imbunatatit.

Managementul riscului

Managementul riscurilor ofera un mediu de control favorabil, ajuta la imbunatatirea perceptiei asupra activitatii de control si contribuie la buna gestionare a riscurilor. Instrumentele prin care managementul riscurilor isi atinge scopul, identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor sunt vitale in orice organizatie, indiferent de sectorul de activitate.
Managementul riscurilor are ca scop eliminarea pierderilor si reducerea costurilor, deci pune accent pe raportul cost-beneficiu, garanteaza siguranta patrimoniului si protejeaza mediul decizional al organizatiei.

Abonare la Newsletter

  

 

 

CURSURI NOI LA TOP QUALITY MANAGEMENT

 

Curs online Managementul deseurilor

 

Cursul include urmatoarele tematici:

 

  • - Reglementari privind managementul deseurilor - OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
  • - Noutati in domeniul gestionarii eficiente a deseurilor generate de modificarile legislative la nivelul UE transpuse in legislatia nationala;
  • - Obligatii derivate din aquis-ul UE de a crea cadrul necesar si predictibil pentru autoritati locale si mediul privat in cederea stimularii performantei si a concurentei echitabile;
  • - Managementul operational al compartimentului de mediu;
  • - Abordarea sistemica in contextul exigentei legislative si a principiilor dezvoltarii durabile;
  • - Cerinte reglementate privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu si impactului activitatilor economice asupra mediului;
  • - Monitorizarea si raportarea in domeniul managementului deseurilor;
  • - Programe de masuri pentru prevenirea si reducerea generarii de deseuri;
  • - Auditul de deseuri intre obligativitate si necesitate.

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”,

in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR).

Top Quality Management, cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr 49, Sector 1, Nr. Reg. Com.: J40/2225/2005, Cod de inregistrare: RO17206359,

operatorul site-urilor www.cursuriautorizate.ro si www.topquality.ro declara ca toate datele personale (mai departe, "date") sunt considerate strict confidentiale

si sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastra personale este o prioritate pentru noi. In consecinta, acordam cea mai mare atentie datelor personale si protectiei acestora.

In cadrul politicii de confidentialitate, dorim sa va informam ce date personale colectam despre dumneavoastra si cum le vom folosim in continuare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: dumneavoastra (in calitate de persoana vizata),

Companiei si Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor a municipiului Bucuresti.

Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html