Home > Lectori

Lectori

Top Quality Management a selectat lectori formatori experimentati, specialisti in domeniile in care predau.


Echipa de lectori a Top Quality Management se evidentiaza prin vasta experienta profesionala a acestora, certificata atat in tara, cat si international.

Calitatea cursurilor oferite de catre compania noastra, precum si satisfactia clientilor nostri stau la baza formarii acestei echipe obligandu-ne astfel sa instituim cerinte din ce in ce mai ridicate cu privire la persoanele carora le acordam sansa de a veni in fata Dumneavoastra.

Pentru a putea dobandi calitatea de lector Top Quality Management, acestia trebuie sa finalizeze cu succes un proces prin care le sunt testate atat cunostintele, dar mai ales aptitudinile de impartasire a acestor cunostinte catre ceilalti. Noi stim ca pentru a fi un lector de succes nu este indeajuns doar sa ai o mare experienta in domeniul vizat, important este sa sti sa comunici ceea ce ai acumulat pe parcursul timpului.

Astfel, Top Quality Management si-a asigurat, pe parcurs, un colectiv de formatori care este intotdeauna bine primit de catre participantii la diferitele programe de formare profesionala.

 

Echipa:

 

Adelina Dobre

Adelina are peste 25 ani experienta profesionala si 15 ani in domeniul formarii profesionale.

Detine o diploma de licenta in Ingineria Sistemelor de Productie si diploma de studii postuniversitare in Marketing si Investitii de Capital – din cadrul ASE-BUCURESTI. A urmat numeroase cursuri formare profesionala, fiind certificata de Autoritatea Nationala pentru Calificari in: Managementul calitatii, Managementul achizitiilor, Management de proiect, Audit si Control intern managerial. De asemenea, detine diplome eliberate de prestigiosul grup german: TUV THURINGEN e.V. – Germania (Organism de certificare competente personal) in domeniul financiar – Expert tehnic - si in domeniul Managementului de Proiect, precum si cursuri de specializare Analiza Financiara si Riscul in Creditare.

Adelina a lucrat atat in mediul privat cat si public, ocupand diferite functii (Manager de calitate, Auditor intern si de terta parte, Director de dezvoltare, Consultant in management, Manager proiect), iar in prezent este Director General in cadrul TOP QUALITY MANAGEMENT si formator pentru urmatoarele cursuri autorizate CAFFPA: Auditor in domeniul calitatii, Auditor intern, Manager al sistemului de management al riscului, Manager imbunatatire procese, Control intern managerial.
 

Felicia Scarlat

Cu o experienta de peste 23 de ani in domeniul managementului de proiecte, Felicia este senior expert evaluator. Printre ariile sale de expertiza se numara atat evaluarea si selectia propunerilor de proiecte (pe diferite Programe Operationale – pre si post aderare), cat si evaluarea de Programe.

A evaluat peste 700 de astfel de propuneri, colaborand cu cele mai prestigioase companii din acest domeniu, acumuland astfel o experienta notabila.

Felicia a fost implicata in:

 • - Asistenta tehnica pentru pentru personalul Ministerului de Finante (OPCP si ACIS) in vederea intaririi capacitatii operationale a acestora; monitorizarea proiectelor finantate din Mecanismul Financiar SEE;
 • - Conceperea si implementarea programului de formare si asistenta follow up pentru accesarea Fondurilor Structurale ale UE in cadrul programului pentru educatie timpurie incluziva, proiectul de Incluziune Sociala al Bancii Mondiale;
 • - Acordarea de asistenta tehnica pentru contractarea si monitorizarea proiectelor finantate in cadrul Phare 2005, Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea formarii continue a personalului din invatamantul preuniversitar;
 • - Evaluarea impactului Programului Phare 2002 DRU asupra promotorilor, partenerilor de proiecte si beneficiarilor finali, pe fiecare din cele 2 prioritati: Prioritatea 1: Calificarea si recalificarea fortei de munca pentru a raspunde mai bine nevoilor in evolutie de pe piata fortei de munca si Prioritatea 2: Intensificarea masurilor active de ocupare ca instrument sistemic pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
 • - Evaluarea tehnica si financiara a proiectelor depuse pe CBC RO-Ungaria; respectand cerintele “Practical Guide for Phare, ISPA and SAPARD”; recomandarea proiectelor spre finantare, elaboratea Raportului Evaluatorului Independent;
 • - Monitorizarea si evaluarea externa a Programelor Phare in Romania. Suma proiectelor din cadrul acestui program a fost intre 1 MEUR si 100 MEUR. Aceste evaluari ale programului / proiectului de management si de implementare sunt organizate in mod regulat si urmaresc punerea in aplicare a unei metodologii de evaluare, in acord cu Comisia Europeana; ele includ consultari in profunzime cu principalele parti implicate in programele de evaluate. Programele evaluate acopera sectoare ca: Dezvoltarea Afacerilor; Proiecte de Infrastructura; Social; Turism; DRU, Transport - Programul de reabilitare a Cailor Ferate; Finantelor, Educattei, Agriculturii; Cooperare transfrontalier, Mediu; Integrare Europeana, Dezvoltare Regionala; Administratie Publica; Justitie si Afaceri Interne; Protectia Copilului;
 • - Realizarea diferitelor studii de impact si strategii de dezvoltare.

De asemenea Felicia a elaborat si sustinut numeroase cursuri pentru diferiti beneficiari (publici si privati) pe diferite teme: managementul proiectelor (cu sau fara finantari externe), management financiar, achizitii publice, etc.

 

Adelina Dumitrescu Peculea
 

Adelina DUMITRESCU PECULEA este lector universitar doctor la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, avand competenta in domeniile auditului intern si managementului financiar – contabil. Expertiza profesionala este completata de activitatile desfasurate in calitate de cenzor si de expert achizitii. Este formator, vicepresedinte si membru fondator al Asociatiei EUROINNOVATION, certificata auditor intern in sectorul public, iar din anul 2014 este membru al Institutului de Control Intern. Vasta sa experienta in domeniile specificate ii ofera bagajul de cunostinte necesar pentru a fi un lector apreciat de catre absolventii cursurilor "Auditor intern" si "Auditor intern in sectorul public", "Managementul performantei - KPI indicatori cheie de performanta", "Control intern managerial", "Manager de risc".
 

Lucretia Raut

Lucretia are peste 25 de ani experienta profesionala in domenii precum protectia mediului, cercetare - dezvoltare in industria mineralelor, productie industriala, industria prelucrarii metalelor si a aliajelor metalice, minereuri, industria chimica de sinteza si prelucrare prin prajire.

Absolventa a Institutului Politehnic Bucuresti, Facultatea de Chimie Industriala, Sectia ”Tehnologia Silicatilor si Compusilor Oxidici”, Lucretia a ocupat functii de conducere in departamente precum: verificare rapoarte monitorizare EGES; certificare Sisteme de Management, managementul compartimentului Mediu; auditor intern pentru SIM certificat (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000), atat in institutii publice cat si private.

Printre responsabilitatile sale se numara: cercetare stiintifica aplicativa in domeniul tehnicii militare, cercetare stiintifica fundamentala si aplicativa pentru industria mineralelor si adiacente, managementul activitatii specifice compartimentului de mediu: control procese, produse, control operational activitate centrala termica

In vederea imbunatatirii continue a propriilor competente si abilitati, Lucretia a urmat numeroase cursuri: Auditor pentru SIM (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), MANAGER de MEDIU – specializarea “Schimbari climatice”, AUDITOR de MEDIU, specializare in metode de control, tehnici de depoluare, legislatie, evaluare impact asupra factorilor de mediu, Specialist in proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice, Manager de proiect, Formator.

In prezent, este expert tehnic, auditor pentru sisteme de management, auditor specializat in protectia mediului si lector pentru cursurile autorizate CAFFPA: Specialist in managementul deseurilor, Auditor de mediu, specializarea: Schimbari climatice - Emisii de gaze cu efect de sera, Manager de risc, Competente antreprenoriale, Implementarea Sistemelor de Management al Securitatii Informatiei - ISO 27001, Manager calitate, Responsabil cu Protectia Datelor (DPO).

 

Daniela Nicolau

Daniela este licentiata in Stiinte Administrative si detine un Master in Consultanta in management si dezvoltarea afacerilor si un Master in Managementul afacerilor publice. Cu o experienta profesionala de peste 7 ani, Daniela a colaborat cu diferite organizatii (publice si private) in domeniul Managementului si al Fondurilor structurale. A scris Cereri de finantare pe diferite teme (sisteme integrate de management al deseurilor, infiintare parc eolian, formare profesionala pentru adulti, schimb de experiente si cooperare internationala) si a lucrat in implementarea proiectelor cu finantari nerambursabile, ajutand la coordonarea activitatilor de consultanta pentru sisteme de management si dezvoltare resurse umane, asigurarea calitatii, procedurarea activitatilor, implementarea si evaluarea gradului de conformitate cu standardele de calitate, precum si conceperea si aplicarea strategiilor si politicilor de dezvoltare ale societatii.

In cadrul TOP QUALITY MANAGEMENT este formator pentru cursurile de Manager de proiect, Formator si Comunicare Manageriala.

 

Cristina Musat

Cristina este inginer – specializarea Aeronave și absolvent de cursuri postuniversitare în domeniul managementului calității, organizate de Universitatea Politehnica București. În 2012 a finalizat cursurile Facultății de Psihologie, Universitatea București, însă fără a susține examenul de licență. A participat la mai multe cursuri de formare, fiind Formator certificat de Autoritatea Națională pentru Calificări și având de asemenea certificate pentru Consiliere orientare privind cariera și Competențe antreprenoriale.
Pe plan profesional, a lucrat succesiv ca inginer tehnolog într-o fabrică de avioane, inginer industrial pentru proiectarea de fluxuri de procese tehnologice, responsabil QMS, manager de proiect și director de proiect, iar din 2005 este un mic întreprinzător privat, oferind servicii ca trainer și consultant pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor organizaționale și individuale.
A participat la mai multe cursuri de formare a formatorilor și și-a început activitatea ca trainer în 1995, fiind mereu orientată spre dezvoltare și îmbunătățire continuă.
În cadrul TOP QUALITY MANAGEMENT este formator pentru cursurile de Manager de proiect, Manager îmbunătățire procese și Manager al sistemelor de management al calității.
 

Anca Tutila

Anca este absolventa a Institutului Politehnic Bucuresti- Facultatea Mecanica, Sectia Mecanica Fina, iar in cadrul TOP QUALITY MANAGEMENT este formator pentru cursurile autorizate CAFFPA: Auditor de Mediu, Manager al Sistemelor de Management de Mediu, Manager al sistemelor de management al calitatii, Auditor in domeniul calitatii, Manager al sistemului de management al sigurantei alimentare, Evaluator riscuri tehnice si tehnologice. Cu o experienta de peste 15 de ani in elaborarea si implementarea sistemelor de management, Anca a lucrat cu precadere in mediul privat, unde a participat activ la documentarea si implementarea sistemelor de management al calitatii, in conformitate cu cerintele ISO 9001, ISO 14001 si ISO 17025, ISO 22000. De asemenea, este consultant pentru documentarea si implementarea, sau pentru mentinerea sistemelor de management (calitate, calitate - mediu, calitate - siguranta alimentului) in peste 35 de firme cu profiluri de activitate diverse.

 

Valentina Alexandrescu

Cu o vasta experienta in domeniul formarii profesionale a adultilor, Valentina este formator pentru cursurile autorizate CAFFPA: Manager de proiect, Manager resurse umane, Consilier vocational, Dinamica grupului si a echipei, Motivare, Managementul conflictelor, Formator, etc.

De asemenea este si Membru fondator si Presedinte al Patronatului pentru Formare Profesionala si Evaluarea Competentelor – EVALFORM, Vicepresedinte al Comitetului Sectorial „Educatie, formare profesionala, cercetare-proiectare, sport” si Evaluator programe de formare profesionala pentru adulti si evaluator pentru absolventii programelor de formare a adultilor, fiind inscrisa pe listele de specialisti ale CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor.

Valentina a terminat Facultatea de Psihologie si Facultatea de chimie organica, precum si cursuri postuniversitare in Terapii cognitiv-comportamentale si detine numeroase diplome de specializare si perfectionare.

 

Irina Macovei

Irina are o experienta de peste 10 ani in training, fiind inca din anul 2004 profesor de limba engleza la pentru toate nivelele: prescolar, primar si gimnazial, liceal in invatamantul privat si particular, formare profesionala pentru adulti. Este absolventa de Litere, detine o licenta in Cibernetica, un Master in managementul si marketingul operatiunilor logistice si a urmat studii postuniversitare la Cambridge University. A lucrat cu diferite organizatii ocupand atat posturi de profesor de limba engleza si lector formator in domeniul financiar - contabil cat si de redactor stiri externe. In plus, dna. Prof. Economist Irina Macovei este specialista in managementul proiectelor de investitii finantate din surse private sau din fonduri ale UE.
In cadrul TOP QUALITY MANAGEMENT Irina preda cursurile: Comunicare in limba engleza, Engleza pentru afaceri, Analiza Cost - beneficiu, Manager financiar pentru nonfinantisti.


Aurelia Bodan

Aurelia este Inginer chimist – profesor gradul I si detine calitatea de membru in Asociatia Nationala a Evaluatorilor din România. A urmat diverse cursuri de perfectionare, dintre care amintim: Managementul calitatii, Auditor intern, Modul de perfectionare auditori pentru laboratoare de incercari, Manager Sistem Calitate, Metode de evaluare a societatilor comerciale, Auditor sisteme calitate, Manager mediu, Auditor mediu, Manager al sistemului de management de mediu organizate de TUVKARPAT.

Din 1998 pana in 2004 a fost Presedinte al Centrului Teritorial nr.7 Bucuresti al ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din România), iar din 1997 pana in 2000 Membru al Consiliului Director al OCP – ARC (Organismul de Certificare Personal - Asociatia Româna pentru Calitate) si a efectuat diferite lucrari de specialitate: Lucrare metodico-stiintifica pentru sustinerea gradului didactic I: “Corelarea procesului de fabricare a sticlei plane cu proprietatile acesteia”; Studii de evaluare, organizare si fezabilitate pentru societati comerciale din ramura industriei sticlei si ceramicii fine; Studii de restructurare a unor societati comerciale din sectorul sticlarie si ceramica fina, in colaborare cu IDOM Spania, in cadrul unui proiect PHARE.

In prezent Aurelia colaboreaza cu diversi actori privati ca si Consultant in proiectarea sistemelor de management al calitatii - ISO 9001, sistemelor de management de mediu – ISO 14001; sistemelor de management al sanatatii si securitatii ocupationale-OHSAS 18001 si lector in domeniul auditului intern al calitatii.

 

Florin Dena

Florin a ocupat functii de conducere in companii private si are o vasta experienta ca Manager pentru numeroase proiecte software implementate pentru beneficiari atat din mediul privat cat si public.

Cu o experienta profesionala de peste 20 de ani in domeniul IT&C, Florin se remarca prin participarea la proiecte tehnice realizate in colaborare cu firme din Ungaria, Polonia, Austria, Germania, Franta.

Absolvent al Universitatii Politehnica Bucuresti - Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, a urmat numeroase cursuri de specializare si perfectionare in domeniile: IT&C, Managementul de proiect, Managementul Vanzarilor, Audit, Managementul Securitatii Informatiei etc.

In cadrul Top Quality Management, Florin este DPO si formator pentru cursurile autorizate CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor: Managementul Proiectelor, Proiectarea, realizarea si administrarea bazelor de date.


 

Claudiu Andreescu

Profesor de informatica la un liceu din Bucuresti, Claudiu este absolvent al Universitatii  Bucuresti, Facultatea de Matematica, sectia Informatica si are peste 10 ani experienta in predarea cursurilor de informatica si ECDL. In vederea cresterii performantelor profesionale a urmat diferite cursuri de specializare si perfectionare in domeniu si este deasemenea instructor certificat ECDL. Are o bogata experienta profesionala si in formarea profesionala a adultilor, acest sustinand numeroase sesiuni de training in domenii precum: utilizarea calculatorului, ECDL, iar in cadrul Top Quality Management este trainer pentru cursurile “Programare in C si C++”.
 

Parteneri

 

Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/

 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/

 

Asociatia de Standardizare din Romania

 

Stiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru entitati publice

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Articole

Modelul COSO – componente, principii si beneficii

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) este un organism independent, organizat in anul 1985 si sponsorizat in comun de the American Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), and the National Association of Accountants (now the Institute of Management Accountants (IMA).
COSO are rolul de a ajuta organizatiile sa isi imbunatateasca performanta prin dezvoltarea unei gandiri manageriale orientata catre optimizarea controalelor interne, proceselor de management al riscurilor si de guvernanta precum si catre descurajarea fraudei.

Cat de important este Auditul Intern pentru o companie

Rolul auditului intern este de a oferi o asigurare independenta ca managementul riscurilor, guvernanta si procesele de control intern ale unei companii functioneaza eficient. Activitatile corelate de audit intern ofera asigurari ca: toate controalele interne existente sunt adecvate pentru a diminua riscurile, procesele de guvernanta sunt eficiente si eficace si obiectivele organizationale sunt atinse. Auditul intern se efectueaza conform Normelor obligatorii adoptate de Camera Auditorilor Financiari ce cuprind: principiile fundamentale pentru practica profesionala a auditului intern, definitia auditului intern, codul etic al auditorului si Standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern.

Manager siguranta alimentara

Managerul in domeniul sigurantei alimentare este  persoana desemnata de conducerea organizatiei care, in afara altor responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea de a conduce si organiza activitatea echipei de siguranta a alimentului. Rolul Managerului in domeniul sigurantei alimentare este de a instrui si educa in mod corespunzator membrii echipei de siguranta a alimentului. Impreuna cu echipa formata si instruita, trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei alimentului este stabilit, implementat, mentinut si imbunatatit.

Managementul riscului

Managementul riscurilor ofera un mediu de control favorabil, ajuta la imbunatatirea perceptiei asupra activitatii de control si contribuie la buna gestionare a riscurilor. Instrumentele prin care managementul riscurilor isi atinge scopul, identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor sunt vitale in orice organizatie, indiferent de sectorul de activitate.
Managementul riscurilor are ca scop eliminarea pierderilor si reducerea costurilor, deci pune accent pe raportul cost-beneficiu, garanteaza siguranta patrimoniului si protejeaza mediul decizional al organizatiei.

Abonare la Newsletter

  

 

 

CURSURI NOI LA TOP QUALITY MANAGEMENT

 

Curs online Managementul deseurilor

 

Cursul include urmatoarele tematici:

 

 • - Reglementari privind managementul deseurilor - OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
 • - Noutati in domeniul gestionarii eficiente a deseurilor generate de modificarile legislative la nivelul UE transpuse in legislatia nationala;
 • - Obligatii derivate din aquis-ul UE de a crea cadrul necesar si predictibil pentru autoritati locale si mediul privat in cederea stimularii performantei si a concurentei echitabile;
 • - Managementul operational al compartimentului de mediu;
 • - Abordarea sistemica in contextul exigentei legislative si a principiilor dezvoltarii durabile;
 • - Cerinte reglementate privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu si impactului activitatilor economice asupra mediului;
 • - Monitorizarea si raportarea in domeniul managementului deseurilor;
 • - Programe de masuri pentru prevenirea si reducerea generarii de deseuri;
 • - Auditul de deseuri intre obligativitate si necesitate.

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”,

in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR).

Top Quality Management, cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr 49, Sector 1, Nr. Reg. Com.: J40/2225/2005, Cod de inregistrare: RO17206359,

operatorul site-urilor www.cursuriautorizate.ro si www.topquality.ro declara ca toate datele personale (mai departe, "date") sunt considerate strict confidentiale

si sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastra personale este o prioritate pentru noi. In consecinta, acordam cea mai mare atentie datelor personale si protectiei acestora.

In cadrul politicii de confidentialitate, dorim sa va informam ce date personale colectam despre dumneavoastra si cum le vom folosim in continuare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: dumneavoastra (in calitate de persoana vizata),

Companiei si Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor a municipiului Bucuresti.

Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html