Home > Cursuri AUDIT si CONTROL INTERN online si la sala > Curs Auditor intern in sectorul public

Curs Auditor intern in sectorul public

Cursul  Auditor intern in sectorul public este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia Auditor intern in sectorul public, cod  COR 241306 (vezi autorizatia). Conform ORDIN MMPS nr. 1.149 din 16 iulie 2020 cursurile autorizate de formare profesionala a adultilor se pot organiza atat on-line cat si la sala.

Grup tinta:
Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa fie auditori interni in sectorul public si sa-si desfasoare activitatea in entitati publice si care trebuie sa detina cunostintele, abilitatile si valorile necesare pentru a performa in domeniu. Cursul va da posibilitatea de a afla care sunt acestea si de a performa la locul de munca.
De asemenea, prin intermediul acestui curs veti putea dobandi abilitatile pe care auditorul intern trebuie sa le demonstreze in indeplinirea sarcinilor, conform reglementarilor de referinta si bunelor practici internationale.
Cursul este structurat conform cerintelor Legii 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii 672/2002 privind auditul public intern, HG nr. 1086/2013, HG 1259/2012, Capitol IV, Art. 20 si Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,  privind formarea profesionala a auditorilor interni care activeaza in domeniul public.

Obiective:

 • Dezvoltarea competentelor necesare auditorului intern pentru elaborarea si documentarea programului de audit intern si a programului interventiei la fata locului;
 • Dobandirea cunostintelor si deprinderile necesare auditorului pentru a concepe, selecta si aplica teste in vederea evaluarii eficientei si eficacitatii controalelor;
 • Dobandirea competentei necesare pentru a analiza, evalua si formula recomandari cu privire la problemele identificate in cadrul procesului de audit intern.


AGENDA CURSULUI:
ZIUA 1

 • Definitia auditului, termeni cheie
 • Cadrul legislativ al auditului intern public;
 • Tipologia auditului public intern - comparatie intre auditul de regularitate, auditul de sistem si auditul performantei;
 • Paralele intre conceptul de audit intern si alte concepte;
 • Organizarea si functionarea auditului public intern la nivelul entitatilor publice;
 • Standarde internationale care reglementeaza activitatea de audit intern emise de The Institute of Internal Auditors (IIA)
 • Conceptul si cadrul general al activitatii de planificare a auditului intern in sectorul public;
 • Codul de conduita etica al auditorului intern;
 • Carta auditului intern;


ZIUA 2

 • Identificarea activitatilor auditabile si a riscurilor aferente acestora - modele;
 • Analiza si ierarhizarea riscurilor
 • Mediul de control si activitati de control intern managerial;
 • Planificarea activitatii de audit intern: metodologia de elaborarea planului multianual de audit intern si a planului anual de audit intern. Exemplu de plan multianual de audit intern si de plan anual de audit intern;
 • Evaluarea riscurilor si a gradului de incredere in controlul intern. Exemple proceduri;
 • Stabilirea universului de audit si identificarea activitatilor auditabile.
 • Realizarea interventiei la fata locului. Colectarea probelor de audit. Exemple de teste;


ZIUA 3

 • Realizarea etapei de pregatire a misiunii de audit intern;
 • Initierea misiunii de audit public intern: elaborarea ordinului de serviciu, elaborarea declaratiei de independenta, elaborarea notificarii privind declansarea misiunii de audit;
 • Colectarea si prelucrarea informatiilor;
 • Analiza riscurilor si evaluarea contolului intern;
 • Elaborarea programului misiunii de audit public intern. Exemplu;
 • Revizuirea documentelor si constituirea dosarului de audit.
 • Sedinta de inchidere. Exemplu;
 • Realizarea concilierii. Tehnici de abordare a reuniunilor de conciliere;
 • Raportul de audit;


ZIUA 4

 • Interventia la fata locului;
 • Colectarea si analiza probelor de audit;
 • Tehnica de elaborare a fisei de identificare si analiza a problemei (FIAP). Exemple de erori posibile si modalitati de evitare. Exemplu de FIAP. Exercitiu de elaborare a unui FIAP;
 • Elaborarea formularului de constatare si raportare a iregularitatilor (FCRI). Exemplu. Ce este si ce nu este o iregularitate. Exercitiu de elaborare a unui FCRI;
 • Revizuirea documentelor si constituirea dosarului de audit.
 • Realizarea concilierii. Tehnici de abordare a reuniunilor de conciliere;
 • Raportul de audit public intern
 • Urmarirea recomandarilor. Exemple de fise de urmarire a recomandarilor si exemple de monitorizare a stadiului implementarii recomandarilor formulate;
 • Supervizarea misiunilor de audit intern. Tehnici de supervizare. Exemple;
 • Elaborarea Programului de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern;
 • Evaluarea activitatii de audit public intern - prezentarea metodologiei;
 • Studii de caz si exemple.


Competente dobandite:

 • Planificarea activitatii de audit intern
 • Pregatirea misiunii de audit intern
 • Evaluarea riscului
 • Programarea misiunii de audit intern
 • Elaborarea testelor de audit intern
 • Formularea constatarilor, concluziilor si recomandarilor de audit intern
 • Documentarea activitatilor de audit intern
 • Elaborarea raportului de audit intern
 • Supervizarea misiunii de audit intern
 • Valorificarea recomandarilor de audit intern
 • Asigurarea calitatii activitatii de audit intern
 • Dezvoltarea relatiilor operationale cu entitatile auditate
 • Colectarea informatiilor
 • Evaluarea preliminara a controlului intern
 • Evaluarea sistemului organizational
 • Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern si guvernanta
 • Evaluarea activitatii juridice
 • Evaluarea activitatii financiar-contabile
 • Evaluarea activitatii privind tehnologia informatiei
 • Evaluarea procesului de finantare


Cadrul legislativ
Cheltuielile pentru formare si perfectionare profesionala a personalului angajat sunt cheltuieli deductibile conform Codului Fiscal. Autoritatile si Institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare conform Legii 188/1999, modificata, completata si republicata.
Programele de specializare si perfectionare furnizate de Top Quality Management sunt autorizate de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor. Programul de formare pentru ocupatia Auditor intern in sector public reprezinta 180 ore de formare profesionala teoretica si practica.
Cursurile sunt organizate si autorizate conform: OG 129/2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor si  conform H.G. nr. 1066/2008 privind formarea profesionala a functionarilor publici.

Puteti urma cursul on-line Auditor intern in sector public in una dintre urmatoarele sesiuni:

Sesiunea 1: 17, 18, 19, 20 octombrie 2022, intre orele 9.30 - 17.30
Sesiunea 2: 14, 15, 16, 17 noiembrie 2022, intre orele 9.30 - 17.30
Sesiunea 3: 05, 06, 07, 08 decembrie 2022, intre orele 9.30 - 17.30
Cursul se va finaliza cu dezvoltarea unui proiect, necesar in vederea sustinerii examenului de absolvire. La fiecare sesiune se vor adauga 3 saptamani in care se vor imbina teoria si practica individuala / la locul de munca / la domiciliu/la sala, pentru dezvoltarea proiectului, in vederea sustinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de catre participanti, sub coordonarea lectorului. Formatorul va fi la dispozitia cursantilor atat prin intermediul consultatiilor la sala conform unui program stabilit, cat si prin consultatii individuale, prin internet / e-mail, telefon etc..
Examenele de absolvire se vor desfasura online conform procedurilor CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor.

Pret curs online: 650 LEI/persoana (scutit de TVA).
Pret curs la sala*: 950 LEI/persoana (scutit de TVA).
Taxa de examinare: 70 LEI(nu se aplica TVA) – doar pentru cei care doresc examinarea pentru obtinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.
Rezervarea locului in cadrul cursului se va face numai dupa achitarea taxei de participare.
*Preturile sunt valabile pentru cursurile OPEN (sustinute in Bucuresti) sau la sediul clientilor. Daca doriti un curs dedicat, intr-o alta locatie, va rugam sa ne contactati.

Conditii de participare la examinare:
Pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului autorizat, este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta sau adeverinta).
In caz contrar, se poate urma cursul, insa se va primi o diploma de participare din partea Top Quality Management.

Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor.

Pentru cursurile la sala sau on-line o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti. In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

 

Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click aici pentru a descarca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro  In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.


Programul este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC, cod COR 241306, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Parteneri

 

Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/

 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/

 

Asociatia de Standardizare din Romania

 

Stiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru entitati publice

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Articole

Modelul COSO – componente, principii si beneficii

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) este un organism independent, organizat in anul 1985 si sponsorizat in comun de the American Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), and the National Association of Accountants (now the Institute of Management Accountants (IMA).
COSO are rolul de a ajuta organizatiile sa isi imbunatateasca performanta prin dezvoltarea unei gandiri manageriale orientata catre optimizarea controalelor interne, proceselor de management al riscurilor si de guvernanta precum si catre descurajarea fraudei.

Cat de important este Auditul Intern pentru o companie

Rolul auditului intern este de a oferi o asigurare independenta ca managementul riscurilor, guvernanta si procesele de control intern ale unei companii functioneaza eficient. Activitatile corelate de audit intern ofera asigurari ca: toate controalele interne existente sunt adecvate pentru a diminua riscurile, procesele de guvernanta sunt eficiente si eficace si obiectivele organizationale sunt atinse. Auditul intern se efectueaza conform Normelor obligatorii adoptate de Camera Auditorilor Financiari ce cuprind: principiile fundamentale pentru practica profesionala a auditului intern, definitia auditului intern, codul etic al auditorului si Standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern.

Manager siguranta alimentara

Managerul in domeniul sigurantei alimentare este  persoana desemnata de conducerea organizatiei care, in afara altor responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea de a conduce si organiza activitatea echipei de siguranta a alimentului. Rolul Managerului in domeniul sigurantei alimentare este de a instrui si educa in mod corespunzator membrii echipei de siguranta a alimentului. Impreuna cu echipa formata si instruita, trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei alimentului este stabilit, implementat, mentinut si imbunatatit.

Managementul riscului

Managementul riscurilor ofera un mediu de control favorabil, ajuta la imbunatatirea perceptiei asupra activitatii de control si contribuie la buna gestionare a riscurilor. Instrumentele prin care managementul riscurilor isi atinge scopul, identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor sunt vitale in orice organizatie, indiferent de sectorul de activitate.
Managementul riscurilor are ca scop eliminarea pierderilor si reducerea costurilor, deci pune accent pe raportul cost-beneficiu, garanteaza siguranta patrimoniului si protejeaza mediul decizional al organizatiei.

Abonare la Newsletter

  

 

 

CURSURI NOI LA TOP QUALITY MANAGEMENT

 

Curs online Managementul deseurilor

 

Cursul include urmatoarele tematici:

 

 • - Reglementari privind managementul deseurilor - OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
 • - Noutati in domeniul gestionarii eficiente a deseurilor generate de modificarile legislative la nivelul UE transpuse in legislatia nationala;
 • - Obligatii derivate din aquis-ul UE de a crea cadrul necesar si predictibil pentru autoritati locale si mediul privat in cederea stimularii performantei si a concurentei echitabile;
 • - Managementul operational al compartimentului de mediu;
 • - Abordarea sistemica in contextul exigentei legislative si a principiilor dezvoltarii durabile;
 • - Cerinte reglementate privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu si impactului activitatilor economice asupra mediului;
 • - Monitorizarea si raportarea in domeniul managementului deseurilor;
 • - Programe de masuri pentru prevenirea si reducerea generarii de deseuri;
 • - Auditul de deseuri intre obligativitate si necesitate.

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”,

in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR).

Top Quality Management, cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr 49, Sector 1, Nr. Reg. Com.: J40/2225/2005, Cod de inregistrare: RO17206359,

operatorul site-urilor www.cursuriautorizate.ro si www.topquality.ro declara ca toate datele personale (mai departe, "date") sunt considerate strict confidentiale

si sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastra personale este o prioritate pentru noi. In consecinta, acordam cea mai mare atentie datelor personale si protectiei acestora.

In cadrul politicii de confidentialitate, dorim sa va informam ce date personale colectam despre dumneavoastra si cum le vom folosim in continuare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: dumneavoastra (in calitate de persoana vizata),

Companiei si Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor a municipiului Bucuresti.

Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html