Curs Auditor intern de mediu

Cursul  Auditor de mediu este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia AUDITOR DE MEDIU, cod  COR vechi 325703 - cod COR nou 213311 (vezi autorizatia). Conform ORDIN MMPS nr. 1.149 din 16 iulie 2020 cursurile autorizate de formare profesionala a adultilor se pot organiza atat on-line cat si la sala.

 

Sistemul de management de mediu este un instrument care permite organizatiei sa realizeze si sa tina sub control in mod sistematic nivelul performantelor de mediu stabilite de ea insasi. Organizatia care alege sa lucreze in sistemul de management de mediu, trebuie sa stabileasca, sa documenteze, sa implementeze, sa mentina si sa imbunatateasca in mod continuu sistemul in conformitate cu cerintele standardului ISO 14001 :2015 si sa determine modul in care va indeplini aceste cerinte.

 

Cursul Auditor intern de mediu se adreseaza celor care doresc o imbunatatire a formarii profesionale ca de exemplu:
Manageri ai proceselor sistemului de mediu, Manageri Generali, Reprezentanti ai managementului de mediu, persoanelor care lucreaza in domeniul mediului, persoanelor care se ocupa cu auditul intern al organizatiilor, persoanelor care doresc o cariera in domeniul Auditului de mediu.

 

Cursul este structurat conform noilor cerinte privind formarea profesionala a adultilor care impun o tehnica de invatare bazata pe foarte multe aplicatii practice pentru o mai justa intelegere si aplicare a informatiilor teoretice. Astfel, cursul imbina in mod util cele doua parti componente (partea teoretica si partea practica), cu unicul scop de a intampina nevoile cursantilor de a aplica efectiv ceea ce li se ofera in partea teoretica a cursului.

 

Obiective:

 • Capabilitatea de identificare si evaluare a aspectelor tehnice si de mediu ale activitatii firmelor in care lucreaza;
 • Intelegerea principiilor privind sistemele de management al mediului;
 • Formarea competentelor generale privind planificarea si organizarea unui audit (conform ISO 19011:2018);
 • Formarea competentelor in domeniul conducerii, realizarii si raportarii rezultatelor unui audit de mediu (conform ISO 19011:2018).

 

Tematica pe scurt:

 • Cadrul legislativ si de organizare actuala in domeniul protectiei mediului;
 • Prezentarea seriei de standarde ISO 14000;
 • Terminologia caracteristica sistemului de management de mediu;
 • Prezentarea standardului SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare;
 • Structura si continutul standardului ISO 19011:2018 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management;
 • Realizarea auditurilor interne de mediu : pregatirea auditului, intrebari de audit, liste de verificare, analiza preliminara, raportul de audit;
 • Audituri orientate pe procese;
 • Tehnici de comunicare;
 • Aplicatii practice.

 

Competente dobandite conform standardului ocupational:

 • Asigurarea conformității cu legislația de mediu;
 • Asigurarea conformității cu standarde naționale și internaționale de calitate/mediu;
 • Aplicarea liniilor directoare privind organizarea întreprinderii;
 • Evaluarea documentației Sistemului de Management de Mediu specifică procesului de audit;
 • Evaluarea procedurilor de protecția mediului și de Sistem de Management de Mediu din punct de vedere a respectării cerințelor;
 • Elaborarea Planului și a Programului de audit;
 • Aplicarea tehnicilor de audit de mediu;
 • Aplicarea diverselor tipuri de audit de mediu;
 • Realizarea auditului de mediu;
 • Efectuarea analizei informațiilor documentate;
 • Verificarea conformității;
 • Înregistrarea datelor;
 • Elaborarea raportului de audit;
 • Urmărirea aplicării măsurilor de îmbunătățire continua;
 • Asigurarea pregătirii personalului organizației cu privire la Sistemul de Management de Mediu;
 • Pregătirea reprezentărilor vizuale ale informațiilor;
 • Pregătirea continuă în domeniul auditurilor;
 • Actualizarea cunoștințelor profesionale.

 

Agenda curs

Modul 1

 • Reglementari europene si nationale in domeniul protectiei mediului. Alte cerinte cerinte de reglementare in domeniul protejarii mediului inconjurator (autorizatii/ autorizatii integrate/acorduri de mediu, declartii de conformare etc.);
 • Standardele referentaile pentru sistemul de management de mediu; Prezentarea familiei de standarde international ISO 14000;
 • Modul de organizare si analiza contextului si a partilor interesate ale organizatiei care implementeaza sistemul de management de mediu;
 • Leadership-ul organizatiei, planificarea strategica a protectiei mediului si stabilirea responsabilitatilor si autoritatilor in sistemul de management de mediu;
 • Documentarea sistemului de management de mediu, in conformitate cu standardele de referinta si cu cerintele legale si de reglementare;
 • Planificarea proceselor in sistemul de management de mediu. Riscurile si oportunitatile asociate obiectivelor de mediu si actiunile preventive pentru gestionarea acestora.
 • Studii de caz: situatii de audit, exemple de aplicare a cerintelor standardului ISO 14001.

Modulul 2

 • Procesele si resursele suport necesare operarii in conformitate cu cerintele de mediu;
 • Operarea in sistemul de management de mediu. Planificarea operationala si controlul aspectelor de mediu si pregatirea pentru actionarea in caz de urgenta;
 • Evaluarea performantei de mediu a proceselor organizatiei;
 • Imbunatatirea performantei de mediu cu ajutorul instrumentelor sistemului de management de mediu: actiunea corectiva si actiunea preventiva;
 • Studii de caz: situatii de audit, exemple de aplicare a cerintelor standardului ISO 14001.

Modulul 3

 • Terminologia caracteristica procesului de audit;
 • Principii de auditare a unui sistem de management de mediu;
 • Conducerea unui program de audit: elaborarea, coordonarea, monitorizarea si imbunatatirea programului de audit;
 • Implementarea programului de audit prin desfasurarea auditurilor individuale: stabilirea rolurilor, pregatirea documentelor de audit, auditul la fata locului, colectarea dovezilor si formularea constatarilor de audit;
 • Stabilirea corectiilor si actiunilor corective pentru neconformitatile identificate in audit;
 • Intocmirea si difuzarea raportului de audit;
 • Urmarirea actiunilor corective de catre auditor;
 • Aplicatii: exemple practice pentru intocmirea documentelor de audit (program de audit, plan de audit, lista de verificare, raport de audit, rapoarte de neconformitate si rapoarte de actiuni corective).

Modulul 4

 • Competenta auditorilor: competente generale si competente specifice;
 • Tehnici si metode utilizate in audit;
 • Comunicarea in audit. Realizarea interviurilor;
 • Esantionarea si verificarea informatiilor;
 • Comportamentul auditorului si gestionarea situatiilor critice;
 • Imbunatatirea tehnicilor personale dea audit;
 • Aplicatii: exemple practice, discutii, analizarea situatiilor de audit.

 

Structura cursului on line:
Sesiunile teoretice vor fi imbinate cu sesiuni practice si se vor desfasura pe platforma ZOOM. Modulele de curs sunt urmate de activitati practice individuale (la locul de munca / domiciliu) pentru dezvoltarea proiectului practic, in vederea sustinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de catre participanti, sub coordonarea formatorului. În perioada de practică, acesta va fi la dispozitia cursantilor pentru consultări individuale, prin internet / e-mail, telefon etc. Examenele de absolvire se vor desfasura online conform procedurilor CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor

 

Perioada

Puteti urma acest curs on-line: in perioada 06, 07, 08 si 09 iunie 2023 sau in perioada 17, 18, 19 si 20 iulie 2023, intre orele 9 - 17

 

Pret curs on-line: 830 LEI (scutit de TVA)/persoana.

Pret curs la sala*: 1.530 LEI (scutit de TVA)/persoana

Taxa de examinare: 70 LEI (scutit de TVA) – numai pentru persoanele care doresc si intrunesc conditiile pentru examinare in vederea obtinerii certificatului de absolvire pentru ocupatia Auditor de mediu (cod COR 213311) recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației.

*Cursurile la sala se organizeaza la cerere pentru grupuri organizate. Preturile sunt valabile pentru cursurile OPEN sustinute in Bucuresti sau la sediul clientilor. Daca doriti un curs dedicat, intr-un alt tip locatie (Sali de conferinta, hotel, etc.), va rugam sa ne contactati.

 

Conditii de participare la curs:
Pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului de absolvire este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta).
In caz contrar, se poate urma cursul, insa, veti primi o diploma de participare din partea Top Quality Management.

 

Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click aici pentru a descarca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

 

Programul de formare Auditor intern de mediu este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor pentru ocupatia AUDITOR DE MEDIU cod COR nou 213311, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației.

Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate cu Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor.

 

Pentru cursurile OPEN o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti.
In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

Parteneri

 

Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/

 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/

 

Asociatia de Standardizare din Romania

 

Stiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru entitati publice

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Articole

Modelul COSO – componente, principii si beneficii

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) este un organism independent, organizat in anul 1985 si sponsorizat in comun de the American Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), and the National Association of Accountants (now the Institute of Management Accountants (IMA).
COSO are rolul de a ajuta organizatiile sa isi imbunatateasca performanta prin dezvoltarea unei gandiri manageriale orientata catre optimizarea controalelor interne, proceselor de management al riscurilor si de guvernanta precum si catre descurajarea fraudei.

Cat de important este Auditul Intern pentru o companie

Rolul auditului intern este de a oferi o asigurare independenta ca managementul riscurilor, guvernanta si procesele de control intern ale unei companii functioneaza eficient. Activitatile corelate de audit intern ofera asigurari ca: toate controalele interne existente sunt adecvate pentru a diminua riscurile, procesele de guvernanta sunt eficiente si eficace si obiectivele organizationale sunt atinse. Auditul intern se efectueaza conform Normelor obligatorii adoptate de Camera Auditorilor Financiari ce cuprind: principiile fundamentale pentru practica profesionala a auditului intern, definitia auditului intern, codul etic al auditorului si Standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern.

Manager siguranta alimentara

Managerul in domeniul sigurantei alimentare este  persoana desemnata de conducerea organizatiei care, in afara altor responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea de a conduce si organiza activitatea echipei de siguranta a alimentului. Rolul Managerului in domeniul sigurantei alimentare este de a instrui si educa in mod corespunzator membrii echipei de siguranta a alimentului. Impreuna cu echipa formata si instruita, trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei alimentului este stabilit, implementat, mentinut si imbunatatit.

Managementul riscului

Managementul riscurilor ofera un mediu de control favorabil, ajuta la imbunatatirea perceptiei asupra activitatii de control si contribuie la buna gestionare a riscurilor. Instrumentele prin care managementul riscurilor isi atinge scopul, identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor sunt vitale in orice organizatie, indiferent de sectorul de activitate.
Managementul riscurilor are ca scop eliminarea pierderilor si reducerea costurilor, deci pune accent pe raportul cost-beneficiu, garanteaza siguranta patrimoniului si protejeaza mediul decizional al organizatiei.

Abonare la Newsletter

  

 

 

CURSURI NOI LA TOP QUALITY MANAGEMENT

 

Curs online Managementul deseurilor

 

Cursul include urmatoarele tematici:

 

 • - Reglementari privind managementul deseurilor - OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
 • - Noutati in domeniul gestionarii eficiente a deseurilor generate de modificarile legislative la nivelul UE transpuse in legislatia nationala;
 • - Obligatii derivate din aquis-ul UE de a crea cadrul necesar si predictibil pentru autoritati locale si mediul privat in cederea stimularii performantei si a concurentei echitabile;
 • - Managementul operational al compartimentului de mediu;
 • - Abordarea sistemica in contextul exigentei legislative si a principiilor dezvoltarii durabile;
 • - Cerinte reglementate privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu si impactului activitatilor economice asupra mediului;
 • - Monitorizarea si raportarea in domeniul managementului deseurilor;
 • - Programe de masuri pentru prevenirea si reducerea generarii de deseuri;
 • - Auditul de deseuri intre obligativitate si necesitate.

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”,

in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR).

Top Quality Management, cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr 49, Sector 1, Nr. Reg. Com.: J40/2225/2005, Cod de inregistrare: RO17206359,

operatorul site-urilor www.cursuriautorizate.ro si www.topquality.ro declara ca toate datele personale (mai departe, "date") sunt considerate strict confidentiale

si sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastra personale este o prioritate pentru noi. In consecinta, acordam cea mai mare atentie datelor personale si protectiei acestora.

In cadrul politicii de confidentialitate, dorim sa va informam ce date personale colectam despre dumneavoastra si cum le vom folosim in continuare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: dumneavoastra (in calitate de persoana vizata),

Companiei si Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor a municipiului Bucuresti.

Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html