Curs Manager proiect

Cursul Manager proiect este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor pentru ocupatia MANAGER PROIECT, COR 242101 (vezi autorizatia). Conform ORDIN MMPS nr. 1.149 din 16 iulie 2020 cursurile autorizate de formare profesionala a adultilor se pot organiza atat on-line cat si la sala.

 

Cursul Manager de proiect are un pronuntat caracter practic, 80% din durata fiind alocata exercitiilor practice si 20% prezentarilor teoretice. In timpul cursului veti lucra individual sau in echipe la un proiect propriu.
Inca de la inceputul programului, veti alege o idee de proiect pe care o veti dezvolta si o veti transforma intr-un proiect, alaturi de profesionisti de elita si traineri de top.
Proiectul va constitui proba practica la examenului sustinut in vederea certificarii autorizate.

 

Tematica:

 • 1. Managementul de proiect și parteneriate în contextul organizațional
 • 1.1. Managementul de proiect în organizație: analiza contextului, specificațiile proiectului, managementul asteptarilor, strategii utilizate în managementul de proiect
 • 1.2. Managementul părților interesate
 • 2. Procesele managementului proiectului: inițierea, planificarea, execuția, monitorizarea, controlul și finalizarea proiectului
 • 2.1. Stabilirea scopului, obiectivelor si criteriilor de succes ale proiectului
 • 2.2. Stabilirea activitatilor specifice atingerii scopului proiectului
 • 3. Managementul resurselor proiectului și managementul timpului
 • 3.1. Estimarea duratelor activităților proiectului
 • 3.2. Stabilirea dependențelor între activități și a modului de esalonare in timp a realizării acestora
 • 3.3. Estimarea duratei totale a proiectului
 • 3.4. Estimarea cantitativa și calitativa a resurselor necesare realizarii proiectului
 • 3.5. Planificarea si controlul achizitiilor si contractelor
 • 3.6. Monitorizarea și controlul alocării și consumului de resurse
 • 4. Managementul costului proiectului: Bugetul proiectului
 • 4.1. Estimarea costurilor
 • 4.2. Stabilirea bugetului proiectului
 • 4.3. Monitorizarea și controlul utilizării bugetului proiectului
 • 5. Managementul riscurilor în proiecte: identificarea, estimarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor pentru proiect
 • 6. Managementul calității proiectului
 • 7. Managementul schimbării
 • 8. Managementul echipei de proiect: Leadership, stiluri de management, formarea și dezvoltarea echipei
 • 9. Managementul crizelor și al conflictelor
 • 10. Managementul comunicării: procesul comunicării în cadrul proiectelor

 

Agenda de curs:

Modul 1 - Sesiunea 1

 • Sesiune introductiva
 • Notiuni generale de Management al Proiectelor
 • Inițierea proiectului: analiza contextului, analiza problemelor, analiza oportunității unui proiect, stabilirea priorităților, selecția proiectului de realizat
 • Identificarea cerințelor specifice și stabilirea specificațiilor proiectului, inclusiv a criteriilor de succes pentru rezultatele livrate ca urmare a realizării proiectului
 • Identificarea și analiza factorilor interesati

Modul 1 - Sesiunea 2

 • Planul de management al proiectului: etape
 • Stabilirea scopului, rezultatelor si a obiectivelor proiectului
 • Stabilirea structurii detaliate a proiectului (WBS)
 • Estimarea duratelor activităților proiectului
 • Stabilirea dependențelor între activități
 • Prioritizarea activitatilor si evenimentelor cheie ale proiectului
 • Estimarea duratei totale a proiectului
 • Stabilirea modului de esalonare in timp a realizării activităților: diagrama Gantt
 • Estimarea cantitativa și calitativa a resurselor necesare realizarii proiectului
 • Planificarea achizitiilor si contractelor

Modul 1 - Sesiunea 3

 • Bugetul proiectului
 • Buget (Categorii de cheltuieli)/li>
 • Estimarea consumurilor de resurse necesare pentru realizarea activitatilor (umane / materiale / informationale / financiare etc.)
 • Estimarea costurilor asociate resurselor necesare
 • Construirea bugetului proiectului
 • Finalizarea și aprobarea planului de management al proiectului, după analiza de corelare între termene și consumurile de resurse necesare, la nevoie realocarea resurselor sau adaptarea activitatilor in limita resurselor și modificarea duratei totale estimate a proiectului
 • Managementul riscurilor: identificarea, estimarea și evaluarea riscurilor pentru proiect

Modul 2 - Sesiunea 1

 • Implementarea proiectului
 • Managementul activităților proiectului
 • Livrarea rezultatelor și realizarea scopului
 • Managementul comunicării: procesul comunicării în cadrul proiectelor
 • Managementul calității proiectului
 • Realizarea achizitiilor in proiect

Modul 2 - Sesiunea 2

 • Monitorizarea si controlul proiectului
 • Monitorizarea activităților: stabilirea de indicatori, metode de monitorizare, măsurare, obținerea și interpretarea datelor
 • Monitorizarea și controlul alocării și consumului de resurse
 • Monitorizarea și controlul utilizării bugetului proiectului
 • Monitorizarea riscurilor
 • Controlul proiectului: luarea de decizii adecvate pentru a finaliza cu succes proiectul – acțiuni de diminuare a abaterilor față de plan sau revizuirea planului de management al proiectului
 • Managementul schimbărilor

Modul 2 - Sesiunea 3

 • Managementul echipei de proiect: Leadership, stiluri de management, formarea și dezvoltarea echipei
 • Managementul crizelor și al conflictelor
 • Recapitulare finală și concluzii

 

Competente dobandite:

 • Planificarea activităților de integrare a proiectelor în cadrul unei organizații prin crearea specificațiilor de proiect, efectuarea analizei PESTEL, stabilirea relațiilor de afaceri și negocierea cu părțile interesate;
 • Asigurarea managementului de proiect, prin elaborarea documentației proiectului, administrarea indicatorilor de evaluare și gestionarea informațiilor si a metodologiilor proiectelor;
 • Asigurarea managementului resurselor materiale (logistică, echipamente, stocuri) în cadrul proiectului;
 • Aplicarea managementului schimbării;
 • Planificarea resurselor;
 • Realizarea managementului costurilor în cadrul proiectelor prin controlul cheltuielilor, furnizarea rapoartelor de analiză cost-beneficiu și gestionarea bugetelor;
 • Utilizarea principiilor managementului calității în cadrul proiectelor prin identificarea cerințelor legale, asigurarea conformității cu cerințele legale și respectarea standardelor companiei;
 • Aplicarea managementului resurselor umane în cadrul proiectelor;
 • Efectuarea analizei riscurilor;
 • Aplicarea principiilor de gestionare a conflictelor;
 • Realizarea managementul comunicării în cadrul proiectelor.

 

Perioada:

Puteti urma cursul Manager proiect in sistem on-line sincron in perioada (ambele module sunt obligatorii):

Modul 1: 24, 25 si 26 aprilie 2023, in intervalul 9.30 - 17.30

Modul 2: 15, 16 si 17 mai 2023, in intervalul 9.30 - 17.30

In cazul in care numarul persoanelor inscrise depaseste disponibilul de locuri, Top Quality Management organizeaza sesiuni on-line suplimentare.

La fiecare modul se vor adauga 2 module de activitate practica individuala (la locul de munca) pentru dezvoltarea proiectului, in vederea sustinerii examenului de absolvire. Sesiunile teoretice vor fi imbinate cu sesiuni practice si se vor desfasura pe platforma ZOOM. Proiectul se va dezvolta individual de catre participanti, sub coordonarea lectorului formator. Acesta va fi la dispozitia cursantilor atat prin intermediul consultatiilor individuale, prin internet / e-mail, telefon, etc.

 

Examenele de absolvire se vor desfasura online conform procedurilor CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor.

 

Pret curs online: 1.200 LEI/persoana (scutit de TVA)

Pret curs la sala*: 2.400 LEI/persoana  (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 LEI (scutit de TVA) numai pentru persoanele care doresc si intrunesc conditiile pentru examinare in vederea obtinerii certificatului de absolvire pentru ocupatia Manager proiect (cod COR 242101) recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

*Cursurile la sala se organizeaza la cerere pentru grupuri organizate. Preturile sunt valabile pentru cursurile OPEN sustinute in Bucuresti sau la sediul clientilor. Daca doriti un curs dedicat, intr-un alt tip locatie (Sali de conferinta, hotel, etc.), va rugam sa ne contactati.

 

Conditii de participare la curs:
Pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului autorizat este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta sau adeverinta).
In caz contrar, se poate urma cursul, insa veti primi o diploma de participare din partea Top Quality Management.

 

Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click aici pentru a descarca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

 

Programul este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor pentru ocupatia MANAGER PROIECT, cod COR 242101, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii și Protecției Sociale si Ministerul Educatiei.

Pentru cursurile la sala sau on-line o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti.
In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

Parteneri

 

Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/

 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/

 

Asociatia de Standardizare din Romania

 

Stiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru entitati publice

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Articole

Modelul COSO – componente, principii si beneficii

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) este un organism independent, organizat in anul 1985 si sponsorizat in comun de the American Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), and the National Association of Accountants (now the Institute of Management Accountants (IMA).
COSO are rolul de a ajuta organizatiile sa isi imbunatateasca performanta prin dezvoltarea unei gandiri manageriale orientata catre optimizarea controalelor interne, proceselor de management al riscurilor si de guvernanta precum si catre descurajarea fraudei.

Cat de important este Auditul Intern pentru o companie

Rolul auditului intern este de a oferi o asigurare independenta ca managementul riscurilor, guvernanta si procesele de control intern ale unei companii functioneaza eficient. Activitatile corelate de audit intern ofera asigurari ca: toate controalele interne existente sunt adecvate pentru a diminua riscurile, procesele de guvernanta sunt eficiente si eficace si obiectivele organizationale sunt atinse. Auditul intern se efectueaza conform Normelor obligatorii adoptate de Camera Auditorilor Financiari ce cuprind: principiile fundamentale pentru practica profesionala a auditului intern, definitia auditului intern, codul etic al auditorului si Standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern.

Manager siguranta alimentara

Managerul in domeniul sigurantei alimentare este  persoana desemnata de conducerea organizatiei care, in afara altor responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea de a conduce si organiza activitatea echipei de siguranta a alimentului. Rolul Managerului in domeniul sigurantei alimentare este de a instrui si educa in mod corespunzator membrii echipei de siguranta a alimentului. Impreuna cu echipa formata si instruita, trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei alimentului este stabilit, implementat, mentinut si imbunatatit.

Managementul riscului

Managementul riscurilor ofera un mediu de control favorabil, ajuta la imbunatatirea perceptiei asupra activitatii de control si contribuie la buna gestionare a riscurilor. Instrumentele prin care managementul riscurilor isi atinge scopul, identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor sunt vitale in orice organizatie, indiferent de sectorul de activitate.
Managementul riscurilor are ca scop eliminarea pierderilor si reducerea costurilor, deci pune accent pe raportul cost-beneficiu, garanteaza siguranta patrimoniului si protejeaza mediul decizional al organizatiei.

Abonare la Newsletter

  

 

 

CURSURI NOI LA TOP QUALITY MANAGEMENT

 

Curs online Managementul deseurilor

 

Cursul include urmatoarele tematici:

 

 • - Reglementari privind managementul deseurilor - OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
 • - Noutati in domeniul gestionarii eficiente a deseurilor generate de modificarile legislative la nivelul UE transpuse in legislatia nationala;
 • - Obligatii derivate din aquis-ul UE de a crea cadrul necesar si predictibil pentru autoritati locale si mediul privat in cederea stimularii performantei si a concurentei echitabile;
 • - Managementul operational al compartimentului de mediu;
 • - Abordarea sistemica in contextul exigentei legislative si a principiilor dezvoltarii durabile;
 • - Cerinte reglementate privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu si impactului activitatilor economice asupra mediului;
 • - Monitorizarea si raportarea in domeniul managementului deseurilor;
 • - Programe de masuri pentru prevenirea si reducerea generarii de deseuri;
 • - Auditul de deseuri intre obligativitate si necesitate.

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”,

in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR).

Top Quality Management, cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr 49, Sector 1, Nr. Reg. Com.: J40/2225/2005, Cod de inregistrare: RO17206359,

operatorul site-urilor www.cursuriautorizate.ro si www.topquality.ro declara ca toate datele personale (mai departe, "date") sunt considerate strict confidentiale

si sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastra personale este o prioritate pentru noi. In consecinta, acordam cea mai mare atentie datelor personale si protectiei acestora.

In cadrul politicii de confidentialitate, dorim sa va informam ce date personale colectam despre dumneavoastra si cum le vom folosim in continuare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: dumneavoastra (in calitate de persoana vizata),

Companiei si Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor a municipiului Bucuresti.

Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html