Curs Auditor intern

Cursul Auditor intern este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia AUDITOR INTERN, cod COR 241105, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale (vezi autorizatia). Conform ORDIN MMPS nr. 1.149 din 16 iulie 2020 cursurile autorizate de formare profesionala a adultilor se pot oragniza atat on-line cat si la sala.

 

Cursul Auditor intern, autorizat de CAFFPA, isi propune sa prezinte principalele notiuni ce stau la baza auditului intern, precum si abordarile specifice acestui proces, de la definirea obiectivelor misiunii de audit si pana la intocmirea raportului final.

 

Conform Legii nr. 162/2017, entitatile ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului statutar sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii de audit intern. Standardele de audit intern aplicabile entitatilor sunt standardele internationale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii si adoptate de CAFR. Au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale entitatile mijlocii si mari, precum si societatile/companiile nationale, societatile cu capital integral sau majoritar de stat si regiile autonome. Totodata, au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale si entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii: totalul activelor: 16.000.000 de lei; cifra de afaceri neta: 32.000.000 de lei; numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. Pentru entitatile enumerate anterior, obligatia de auditare se aplica atunci cand acestea depasesc limitele respective in doua exercitii financiare consecutive.

Potrivit art. 44 din Legea nr. 162/2017, constituie contravenție nerespectarea cerințelor privind organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit, și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

 

Participantii la cursul Auditor intern vor dobandi o imagine de ansamblu a utilizarii metodologiei de audit bazata pe riscuri. Aceasta metodologie asigura managementul companiei ca:
 • principalele riscuri ale afacerii sunt identificate, evaluate si tratate intr-o maniera consistenta si continua.
 • activitatile de monitorizare continua desfasurate de management (inclusiv sistemul de control intern) sunt bine definite si opereaza eficient in managementul riscurilor.

Cursul ofera exemple practice din desfasurarea activitatilor de audit intern (considerate ca fiind cele mai bune practici in domeniu), cursantii avand posibilitatea sa-si exerseze cunostintele si aptitudinile in organizarea unei misiuni de audit, in elaborarea deficientelor / problemelor identificate, a recomandarilor, dar si in prezentarea si negocierea raportului final cu unitatea auditata.
La sfarsitul cursului Auditor intern participantii vor dobandi competentele necesare derularii unor activitati / procese de audit intern eficiente si adecvate organizatiei din care fac parte.
 

Grup tinta:

Cursul Auditor intern se adreseaza auditorilor financiari, salariatilor cu atributii in domeniul auditului intern, antreprenorilor, precum si oricarei persoane interesata in implementarea unui audit intern eficient in cadrul companiei / societatii comerciale.

 

Obiective:

 • Extinderea cunostintelor de audit in afara granitelor auditului financiar si de conformitate
 • Utilizarea eficienta a celor mai bune practici pe parcursul derularii auditului intern
 • Planificarea si desfasurarea auditului intern
 • Aplicarea metodologiei de audit intern bazat pe riscuri
 • Dobandirea si imbunatatirea aptitudinilor profesionale in cadrul desfasurarii procesului de audit intern           

 

Continutul cursului:

Ziua 1

Introducere in Auditul Intern
 • Cadrul legislativ al auditului intern la nivel national;
 • Principiile auditului intern;
 • Definitia auditului intern si abordari ale acesteia;
 • Paralele intre conceptul de audit intern si alte concepte;
 • Tipuri de misiuni de audit intern;
 • Activitatea de asigurare si consultanta;
 • Principiile fundamentale pentru Practica Profesionala a Auditului Intern;
 • Exemple.
Standardele internationale pentru practica auditului intern emise de THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA)
 • Cadrul internaţional de practici profesionale ale auditului intern - IPPF (International Professional Practices Framework) emis de Global IIA  (The Institute of Internal Auditors – Institutul Internațional al Auditorilor Interni, USA);
 • Standardele Internationale de Audit Intern - Standardele de calificare (seria 1XXX);
 • Standardele Internationale de Audit Intern - Standarde de performanta (20XX).
Caracteristicile structurilor de audit si auditorilor implicati in efectuarea activitatilor de audit intern
 • Carta auditului intern;
 • Codul de Etica – principii: Integritate, Obiectivitate, Confidentialitate, Competenta;

 

Ziua 2

Managementul riscurilor - COSO ERM
 • Guvernanta corporativa
 • Definirea riscului si a Enterprise Risk Management (ERM);
 • COSO ERM - Abordarea bazata pe principii;
 • Stabilirea misiunii, viziunii si a valorilor organizationale - cultura organizationala in contextul atitudinii fata de risc;
 • Obiective generale si specifice in contextul strategiei organizationale;
 • Abordarea procesuala in vederea atingerii obiectivelor organizationale;
 • Clasificarea riscurilor;
 • Identificarea proceselor / activitatilor / programelor desfasurate in cadrul entitatii si cuprinse in sfera auditului intern si a riscurilor aferente;
 • Analiza si ierarhizarea riscurilor in functie de probabilitate si impact;
 • Definirea apetitului pentru risc al organizatiei;
 • Profilul de risc;
 • Strategii de raspuns la risc;
 • Gestionarea riscului de frauda;
 • riscurile generate de utilizarea programelor informatice;
 • Activitate practica (studiu de caz).

 

Ziua 3

Control intern - Modelul COSO prezentarea generala a cerintelor pe cele 5 componente:

 • Mediul de control;
 • Managementul riscului si managementul performantei;
 • Activitati de control;
 • Informarea si comunicarea;
 • Monitorizare si imbunatatire.
Planificarea auditului
 • Conceptul de planificare a auditului intern;
 • Planificarea multianuala/anuala a activitatilor de audit;
 • Planul de audit.
Metodologia derularii misiunilor de audit intern
 • Desfasurarea misiunii de audit intern de regularitate/conformitate:
 • Pregatirea misiunii de audit: initierea misiunii de audit. sedinta de deschidere, colectarea si prelucrarea informatiilor, analiza riscurilor si evaluarea controalelor interne si elaborarea planului aferent misiunii de audit.

 

Ziua 4

Metodologia derularii misiunilor de audit intern
 • Interventia la fata locului: efectuarea testarilor si formularea constatarilor, analiza problemelor si formularea recomandarilor, revizuirea documentelor, sedinta de inchidere.
 • Raportarea rezultatelor misiunii de audit intern: elaborarea proiectului de audit intern, concilierea;
 • Studii de caz si indrumari practice.
 • Raportarea rezultatelor misiunii de audit intern: elaborarea si transmiterea raportului de audit

 

Ziua 5

Metodologia derularii misiunilor de audit intern
 • Raportarea rezultatelor misiunii de audit intern: elaborarea si transmiterea raportului de audit
 • Supervizarea misiunii de audit intern;
 • Urmarirea implementarii recomandarilor;
 • Studii de caz si simularea desfasurarii unei misiuni de audit, sesiune de intrebari din partea cursantilor;
Evaluarea activitatii de audit intern

 

Competente dobandite:

 • Aplică standardele internaționale de audit intern;
 • Aplică principiile și regulile de conduită ale Codului etic;
 • Elaborează documentația specifică desfăsurării activității de audit intern;
 • Planifică misiunea de audit intern;
 • Desfașoară misiunea de audit intern;
 • Elaborează raportul de audit intern;
 • Raportează rezultatele activității de audit intern;
 • Evaluează eficacitatea sistemului de control intern;
 • Coordonează activitățile de audit cu alte funcții de control;
 • Analizează sistemul, structurile și procesele de guvernanță;
 • Evaluează cadrul de guvernanță corporativă;
 • Evaluează strategia și proiectele de responsabilitate socială corporativă;
 • Evaluează îndeplinirea cerințelor de raportare a indicatorilor ESG;
 • Analizează organizarea și funcționarea sistemului de control intern;
 • Evaluează adecvarea, eficiența și eficacitatea sistemului de control intern;
 • Evaluează procesul de management al riscurilor;
 • Evaluează funcționarea sistemului de management antifraudă și anticorupție;
 • Elaborează Programul de asigurare și îmbunătățire a calității;
 • Evaluează cadrul de control intern aferent tehnologiilor informatice și reziliența organizațională;
 • Analizează riscurile generate de utilizarea programelor informatice;
 • Analizează procedurile financiar-contabile;
 • Evaluează activitatea financiar-contabilă.
 

Perioada

Puteti urma acest curs on-line in una dintre urmatoarele sesiuni:

Sesiunea 1: 12, 13, 14, 15 si 16 iunie 2023, intre orele 9.30 - 17.00

Sesiunea 2: 17, 18, 19, 20 si 21 iulie 2023, intre orele 9.30 - 17.00

Sesiunile teoretice vor fi imbinate cu sesiuni practice si se vor desfasura pe platforma ZOOM (teorie) și pe Google Classroom (exercitii practice și seminarii). Modulele de curs sunt urmate de activitati practice individuale (la locul de munca / domiciliu) pentru dezvoltarea proiectului practic, in vederea sustinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de catre participanti, sub coordonarea formatorului. Îm perioada de practică, acesta va fi la dispozitia cursantilor pentru consultări individuale, prin internet / e-mail, telefon etc. Prezenta va fi obligatorie la examinare care va avea loc dupa incheierea practicii si recapitulare.

Examenele de absolvire se vor desfasura online conform procedurilor CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor. 

 

Pret curs online: 800 LEI/persoana (scutit de TVA)

Pret curs la sala*: 1.900 LEI/persoana (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 LEI (scutit de TVA) – numai pentru persoanele care doresc si intrunesc conditiile pentru examinare in vederea obtinerii certificatului de absolvire pentru ocupatia Auditor intern (cod COR 241105) recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale si Ministerul Educatiei.

*Cursurile la sala se organizeaza la cerere pentru grupuri organizate. Preturile sunt valabile pentru cursurile OPEN sustinute in Bucuresti sau la sediul clientilor. Daca doriti un curs dedicat, intr-un alt tip locatie (Sali de conferinta, hotel, etc.), va rugam sa ne contactati.

 

Conditii de participare la curs:
Pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului autorizat este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta sau adeverinta).
In caz contrar, se poate urma cursul, insa se va primi o diploma de participare din partea Top Quality Management.


Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click aici pentru a descarca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro   In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.
 
Programul este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor pentru ocupatia AUDITOR INTERN, cod COR 241105, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii și Protecției Sociale si Ministerul Educatiei. Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate cu Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor.

Pentru cursurile OPEN o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti.
In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

Parteneri

 

Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/

 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/

 

Asociatia de Standardizare din Romania

 

Stiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru entitati publice

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Articole

Modelul COSO – componente, principii si beneficii

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) este un organism independent, organizat in anul 1985 si sponsorizat in comun de the American Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), and the National Association of Accountants (now the Institute of Management Accountants (IMA).
COSO are rolul de a ajuta organizatiile sa isi imbunatateasca performanta prin dezvoltarea unei gandiri manageriale orientata catre optimizarea controalelor interne, proceselor de management al riscurilor si de guvernanta precum si catre descurajarea fraudei.

Cat de important este Auditul Intern pentru o companie

Rolul auditului intern este de a oferi o asigurare independenta ca managementul riscurilor, guvernanta si procesele de control intern ale unei companii functioneaza eficient. Activitatile corelate de audit intern ofera asigurari ca: toate controalele interne existente sunt adecvate pentru a diminua riscurile, procesele de guvernanta sunt eficiente si eficace si obiectivele organizationale sunt atinse. Auditul intern se efectueaza conform Normelor obligatorii adoptate de Camera Auditorilor Financiari ce cuprind: principiile fundamentale pentru practica profesionala a auditului intern, definitia auditului intern, codul etic al auditorului si Standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern.

Manager siguranta alimentara

Managerul in domeniul sigurantei alimentare este  persoana desemnata de conducerea organizatiei care, in afara altor responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea de a conduce si organiza activitatea echipei de siguranta a alimentului. Rolul Managerului in domeniul sigurantei alimentare este de a instrui si educa in mod corespunzator membrii echipei de siguranta a alimentului. Impreuna cu echipa formata si instruita, trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei alimentului este stabilit, implementat, mentinut si imbunatatit.

Managementul riscului

Managementul riscurilor ofera un mediu de control favorabil, ajuta la imbunatatirea perceptiei asupra activitatii de control si contribuie la buna gestionare a riscurilor. Instrumentele prin care managementul riscurilor isi atinge scopul, identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor sunt vitale in orice organizatie, indiferent de sectorul de activitate.
Managementul riscurilor are ca scop eliminarea pierderilor si reducerea costurilor, deci pune accent pe raportul cost-beneficiu, garanteaza siguranta patrimoniului si protejeaza mediul decizional al organizatiei.

Abonare la Newsletter

  

 

 

CURSURI NOI LA TOP QUALITY MANAGEMENT

 

Curs online Managementul deseurilor

 

Cursul include urmatoarele tematici:

 

 • - Reglementari privind managementul deseurilor - OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
 • - Noutati in domeniul gestionarii eficiente a deseurilor generate de modificarile legislative la nivelul UE transpuse in legislatia nationala;
 • - Obligatii derivate din aquis-ul UE de a crea cadrul necesar si predictibil pentru autoritati locale si mediul privat in cederea stimularii performantei si a concurentei echitabile;
 • - Managementul operational al compartimentului de mediu;
 • - Abordarea sistemica in contextul exigentei legislative si a principiilor dezvoltarii durabile;
 • - Cerinte reglementate privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu si impactului activitatilor economice asupra mediului;
 • - Monitorizarea si raportarea in domeniul managementului deseurilor;
 • - Programe de masuri pentru prevenirea si reducerea generarii de deseuri;
 • - Auditul de deseuri intre obligativitate si necesitate.

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”,

in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR).

Top Quality Management, cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr 49, Sector 1, Nr. Reg. Com.: J40/2225/2005, Cod de inregistrare: RO17206359,

operatorul site-urilor www.cursuriautorizate.ro si www.topquality.ro declara ca toate datele personale (mai departe, "date") sunt considerate strict confidentiale

si sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastra personale este o prioritate pentru noi. In consecinta, acordam cea mai mare atentie datelor personale si protectiei acestora.

In cadrul politicii de confidentialitate, dorim sa va informam ce date personale colectam despre dumneavoastra si cum le vom folosim in continuare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: dumneavoastra (in calitate de persoana vizata),

Companiei si Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor a municipiului Bucuresti.

Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html