Curs Administrator de Condominii

Cursul  de calificare  ADMINISTRATOR DE CONDOMINII este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor Formare Profesionala a Adultilor -pentru ocupatia ADMINISTRATOR DE CONDOMINII, cod  COR 5153.3.1.


 

Cursul  de calificare profesinala ADMINISTRATOR DE CONDOMINII este obligatoriu conform Legii nr. 196/2018, art. 106, respectiv persoanele care nu detin certificat de calificare, din ianuarie 2021 nu mai pot ocupa functia de administrator condominii la asociatia de proprietari.


 

Grup tinta: persoanele care doresc sa reprezinte interesele particulare si colective ale unui condominiu cu asumarea raspunderilor ce deriva din aceasta si actualii administratori din cadrul asociatiilor de proprietari, indiferent de varsta.


 

Tematica:
 


 

Tema 1: PREGATIRE JURIDICA SI FISCALA
Tema 2: INFIINTAREA SI ORGANIZAREA ASOCIATIEI DE PROPRIETARI
 

 • Notiunea de proprietate comuna si proprietate individuala
 • Infiintarea asociatiei de proprietari
 • Importanta in sistemul legislativ al Romaniei
 • Rolul asociatiei de proprietari
 • Scop si obiect de activitate
 • Statutul asociatiei de proprietari
 • Acordul de asociere
 • Regulamente interne

Tema 3: PROCEDURI JURIDICE
 

 • Ipoteca/Privilegiul imobiliar
 • Recuperarea debitelor restante
 • Executarea silita

Tema 4: DESPRE CONTRACTE
 

 • Teoria generala a contractelor. Elemente juridice obligatorii. Importanta.
 • Litigii
 • Tipuri de contracte
 • Contractul de munca. Legislatia muncii.
 • Contractul de prestari servicii. Legislatia fiscala.

Tema 5: RASPUNDERI SI SANCTIUNI
 

 • Tipuri de raspundere.
 • Analiza juridica a unor fapte penale care s-ar putea savarsi in cadrul asociatiei de proprietari

Tema 6: PREGATIRE FINANCIAR – CONTABILA
 

 • Principalele legi si acte normative care definesc activitatea financiar-contabila la asociatiile de proprietari
 • Functia de contabil in cadrul asociatiei de proprietari
 • Garantii
 • Raspunderi
 • Predarea-primirea gestiunii
 • Drepturi si obligatii in legatura cu primirea, pastrarea si eliberarea bunurilor materiale
 • Obiectul si metoda contabilitatii
 • Definitia contabilitatii
 • Obiectul de studiu al contabilitatii
 • Sfera de actiune a obiectului contabilitatii
 • Metoda contabilitatii
 • Sectiunile contabilitatii
 • Organizarea contabilitatii
 • Obligatia organizarii contabilitatii
 • Organizarea compartimentului de contabilitate
 • Documentele contabile
 • Efectuarea operatiunilor cu numerar. Casierul asociatiei de proprietari
 • Evidenta si pastrarea numerarului
 • Controlul respectarii disciplinei de casa
 • Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului
 • Lista de inventariere Metodele de conducere a contabilitatii analitice a valorilor materiale
 • Lista principalelor formulare utilizate in partida simpla
 • Registrele si formularele contabile pentru partida simpla
 • Intocmirea si utilizarea principalelor formulare fara regim special

Tema 7: PREGATIRE TEHNICO-ADMINISTRATIVA
 

 • Introducere in tehnica constructiilor
 • Sistemul cladire
 • Materiale de constructii
 • Elemente de constructii
 • Consolidarea constructiilor
 • Devizul lucrarilor de constructii

Tema 8: LEGISLATIA IN CONSTRUCTII
Tema 9: MANAGEMENTUL ASOCIATIEI DE PROPRIETARI
 

 • Managementul financiar
 • Lista de plata
 • Logica si ordinea procedurilor legale intr-o asociatie de proprietari
 • Norme de tehnica securitatii si sanatatii in munca (N.T.S.M.)
 • Legislatia in domeniul N.T.S.M.
 • ET, EIP/EIL, AP/MIS
 • Obligatiile persoanelor fizice si juridice
 • Coordonarea si controlul activitatilor de protectie
 • Comunicarea si cercetarea
 • Inregistrarea, evidenta si declararea accidentelor de munca
 • Protectia la nul
 • Norme de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei
 • Norme privind protectia impotriva incendiilor (P.S.I.)
 • Prevederi Legea nr. 307/2006
 • Obligatiile Asociatiei de Proprietari


 

Pregatirea teoretica se realizeaza sambata si duminica iar pregatirea practica se desfasoara la sediul FAPR, de luni pana vineri.


 

Inscriere:

Persoanele interesate sa participe la curs se pot inscrie la sediul F.A.P.R. situat la adresa str. Sfintii Apostoli nr. 44, sector 5, de luni pana vineri intre orele 9-13. Detalii privind modalitatile de inscriere puteti afla accesand site-ul www.fapr.ro, telefonic la numarul: 031.80.52.560 sau E-mail: office@fapr.ro sau office@topquality.ro.
 


 

Documente necesare pentru inscriere:

 • copie buletin sau carte de identitate,
 • copie certificat de nastere,
 • copie certificat de casatorie, daca este cazul,
 • copie diploma invatamant general obligatoriu sau studii medii (bacalaureat) sau studii superioare. 
 • Persoanele   care   au   absolvit   anterior   Legii   nr.   196/2018   un   curs   de formare completeaza documentatia de inscriere cu copie dupa certificatul/ diploma obtinuta. 

Parteneri

 

Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/

 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/

 

Asociatia de Standardizare din Romania

 

Stiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru entitati publice

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Articole

Modelul COSO – componente, principii si beneficii

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) este un organism independent, organizat in anul 1985 si sponsorizat in comun de the American Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), and the National Association of Accountants (now the Institute of Management Accountants (IMA).
COSO are rolul de a ajuta organizatiile sa isi imbunatateasca performanta prin dezvoltarea unei gandiri manageriale orientata catre optimizarea controalelor interne, proceselor de management al riscurilor si de guvernanta precum si catre descurajarea fraudei.

Cat de important este Auditul Intern pentru o companie

Rolul auditului intern este de a oferi o asigurare independenta ca managementul riscurilor, guvernanta si procesele de control intern ale unei companii functioneaza eficient. Activitatile corelate de audit intern ofera asigurari ca: toate controalele interne existente sunt adecvate pentru a diminua riscurile, procesele de guvernanta sunt eficiente si eficace si obiectivele organizationale sunt atinse. Auditul intern se efectueaza conform Normelor obligatorii adoptate de Camera Auditorilor Financiari ce cuprind: principiile fundamentale pentru practica profesionala a auditului intern, definitia auditului intern, codul etic al auditorului si Standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern.

Manager siguranta alimentara

Managerul in domeniul sigurantei alimentare este  persoana desemnata de conducerea organizatiei care, in afara altor responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea de a conduce si organiza activitatea echipei de siguranta a alimentului. Rolul Managerului in domeniul sigurantei alimentare este de a instrui si educa in mod corespunzator membrii echipei de siguranta a alimentului. Impreuna cu echipa formata si instruita, trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei alimentului este stabilit, implementat, mentinut si imbunatatit.

Managementul riscului

Managementul riscurilor ofera un mediu de control favorabil, ajuta la imbunatatirea perceptiei asupra activitatii de control si contribuie la buna gestionare a riscurilor. Instrumentele prin care managementul riscurilor isi atinge scopul, identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor sunt vitale in orice organizatie, indiferent de sectorul de activitate.
Managementul riscurilor are ca scop eliminarea pierderilor si reducerea costurilor, deci pune accent pe raportul cost-beneficiu, garanteaza siguranta patrimoniului si protejeaza mediul decizional al organizatiei.

Abonare la Newsletter

  

 

 

CURSURI NOI LA TOP QUALITY MANAGEMENT

 

Curs online Managementul deseurilor

 

Cursul include urmatoarele tematici:

 

 • - Reglementari privind managementul deseurilor - OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
 • - Noutati in domeniul gestionarii eficiente a deseurilor generate de modificarile legislative la nivelul UE transpuse in legislatia nationala;
 • - Obligatii derivate din aquis-ul UE de a crea cadrul necesar si predictibil pentru autoritati locale si mediul privat in cederea stimularii performantei si a concurentei echitabile;
 • - Managementul operational al compartimentului de mediu;
 • - Abordarea sistemica in contextul exigentei legislative si a principiilor dezvoltarii durabile;
 • - Cerinte reglementate privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu si impactului activitatilor economice asupra mediului;
 • - Monitorizarea si raportarea in domeniul managementului deseurilor;
 • - Programe de masuri pentru prevenirea si reducerea generarii de deseuri;
 • - Auditul de deseuri intre obligativitate si necesitate.

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”,

in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR).

Top Quality Management, cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr 49, Sector 1, Nr. Reg. Com.: J40/2225/2005, Cod de inregistrare: RO17206359,

operatorul site-urilor www.cursuriautorizate.ro si www.topquality.ro declara ca toate datele personale (mai departe, "date") sunt considerate strict confidentiale

si sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastra personale este o prioritate pentru noi. In consecinta, acordam cea mai mare atentie datelor personale si protectiei acestora.

In cadrul politicii de confidentialitate, dorim sa va informam ce date personale colectam despre dumneavoastra si cum le vom folosim in continuare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: dumneavoastra (in calitate de persoana vizata),

Companiei si Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor a municipiului Bucuresti.

Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html