Home > Cursuri MANAGEMENT si ANTREPRENORIAT online si la sala > Curs Prevenirea si Combaterea coruptiei prin implementarea sistemelor de management anti-mita - ISO 37001

Curs Prevenirea si Combaterea coruptiei prin implementarea sistemelor de management anti-mita - ISO 37001

Conform ORDIN MMPS nr. 1.149 din 16 iulie 2020 cursurile autorizate de formare profesionala a adultilor se pot organiza atat on-line cat si la sala.
Cursul Prevenirea si Combaterea coruptiei prin implementarea sistemelor de management anti-mita - ISO 37001 este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia EXPERT PREVENIRE SI COMBATERE A CORUPTIEI - cod COR 261920, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetarii (vezi autorizatia).


Implementarea cerintelor standardului SR ISO 37001:2017 are scopul de a ajuta entitatile publice, private sau ONG in lupta impotriva coruptiei, prin stabilirea unei culturi corporatiste bazate pe integritate, transparenta si conformitate.
SR ISO 37001:2017 reprezinta si un ghid pentru organizații, astfel incat acestea sa fie in masura sa stabileasca, sa implementeze, sa mentina si sa imbunatateasca un sistem de management anti-mita, in concordanta cu cele mai bune practici internationale in materie (“international good practice”) si aplicabil conform legislatiei nationale (“all jurisdictions”).
Sistemul de management anti-mita implementat conform SR ISO 37001:2017 ofera asigurari managementului, investitorilor, angajatilor, clientilor si altor parti interesate ca organizatia ia masuri rezonabile pentru prevenirea, detectarea si gestionarea adecvata a riscului de luare de mita.
Cerintele impuse de ISO 37001 sunt concepute pentru a fi integrate cu procesele si controalele existente (conform ISO 9001 sau modelului COSO) si cu cerintele Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2021 – 2025.

Cursul Prevenirea si Combaterea coruptiei prin implementarea sistemelor de management anti-mita - ISO 37001 se adreseaza:

 • functiilor relevante la nivel de management care administreaza un proces sau compartiment din organizatie;
 • functiilor sensibile si/sau expuse la riscuri de coruptie;
 • responsabililor cu proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management anti-mita;
 • consilierilor de etica sau altor persoane desemnate in domeniul consilierii privind etica si integritatea
 • auditorilor interni;
 • persoanelor din conducerea entitatilor publice;
 • membrilor comisiei constituite pentru monitorizarea implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial in entitatile publice;
 • membrilor echipei de gestionare a riscurilor si/sau responsabililor cu riscurile;
 • intregului personal implicat in activitatile de implementare si monitorizare a sistemului de control intern managerial din entitatile publice.


Scopul cursului este deprinderea cunostintelor privind aplicarea cerintelor SR ISO 37001:2017 in vederea prevenirii si detectarii eventualelor cazuri de coruptie.

Agenda cursului Prevenirea si Combaterea coruptiei prin implementarea sistemelor de management anti-mita - ISO 37001:

Ziua 1

 • Cadrul legal privind faptele de coruptie;
 • Conceptul “Anti-mita”, terminologie si principii;
 • Abordarea bazata pe procese;
 • Tipuri de procese intr-un sistem de management – Exemple si aplicatii practice;
 • Analiza cadrului intern și extern al organizației;
 • Leadership si angajamentul fata de sistemul de management anti-mita;
 • Roluri organizationale, responsabilitati si autoritati.


Ziua 2

 • Planificarea sistemului de management anti-mita în cadrul organizatiei;
 • Resursele necesare planificarii si implementarii sistemului de management anti-mita;
 • Managementul riscurilor de mituire;
 • Investigarea preventiva pentru evaluarea riscului de mituire;
 • Controale financiare si nefinanciare pentru gestionarea riscului de mituire;
 • Implementarea controalelor anti-mita de catre partenerii organizatiei.


Ziua 3

 • Prevenirea oferirii si acceptarii de cadouri, ospitalitate, donatii, etc. ca fapte de mituire;
 • Raportarea cazurilor de mituire si celor suspectate;
 • Investigarea si tratarea cazurilor de mituire;
 • Evaluarea performantei sistemului de management anti-mita;
 • Auditul intern si analiza efectuata de management.

   
La finalul cursului, participantii vor putea sa:

 • cunoasca si sa identifice etapele procesului de implementare a sistemului de management anti-mita in entitatea in care activeaza;
 • integreze in sistemele de management existente in cadrul entitatii si sa implementeze cerintele SR ISO 37001:2017;
 • realizeze evaluarea implementarii cerintelor SR ISO 37001:2017 in cadrul entitatii in care activeaza;
 • intocmeasca rapoarte asupra functionarii sistemului de management anti-mita.


Competente dobandite conform standardului ocupational EXPERT PREVENIRE SI COMBATERE A CORUPTIEI  - cod COR 261920:

 • Identificarea posibilitatilor de prevenire, descoperire si sanctionare a faptelor de coruptie in cadrul societatii
 • Aplicarea procedurilor specifice pentru prevenirea coruptiei
 • Elaborarea strategiei de prevenire a faptelor de coruptie in sistemul de achizitii publice
 • Acordarea consultantei de specialitate
 • Instruirea grupurilor tinta


Cadrul legislativ privind formarea profesionala
Cheltuielile pentru formare si perfectionare profesionala a personalului angajat sunt cheltuieli deductibile conform Codului Fiscal. Autoritatile si Institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare conform Legii 188/1999, modificata, completata si republicata.
Programele de specializare si perfectionare furnizate de Top Quality Management sunt autorizate de Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala din Municipiul Bucuresti.
Cursurile sunt organizate si autorizate conform: OG 129/2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor si  conform H.G. nr. 1066/2008 privind formarea profesionala a functionarilor publici.

Perioada:
Puteti urma acest curs on-line in una dintre urmatoarele sesiuni*:
Sesiunea 1: 24, 25 si 26 aprilie 2023, intre orele 9.30 - 17.30
Sesiunea 2: 08, 09 si 10 mai 2023, intre orele 9.30 - 17.30

Cursul Combaterea coruptiei prin implementarea sistemelor de management anti-mita - ISO 37001 se incheie cu activitate practica individuala (la locul de munca) pentru dezvoltarea proiectului, in vederea sustinerii examenului de absolvire (2-5 zile). Proiectul se va dezvolta individual de catre participanti, sub coordonarea lectorului formator. Lectorul va fi la dispozitia cursantilor atat prin intermediul consultatiilor la sala conform unui program stabilit (dupa caz) cat si prin consultatii individuale, prin internet / e-mail, telefon etc. Examenele de absolvire se vor desfasura online conform procedurilor CAFFPA.

*In cazul in care numarul persoanelor inscrise depaseste disponibilul de locuri, Top Quality Management organizeaza sesiuni on-line suplimentare.
 
Pentru cursurile organizate la sala grupele sunt in formare.
 

Pret curs on-line: 680 LEI/persoana (nu se aplica TVA).

Pret la sala: 680 LEI/persoana (nu se aplica TVA).

Taxa de examinare: 70 lei (nu se aplica TVA) – numai pentru cei care doresc examinarea pentru obtinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

 

Cursurile OPEN sunt sustinute in Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr. 49, sector 1. Daca doriti un curs dedicat, va rugam sa ne contactati.

Conditii de participare la curs:
Pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului autorizat, este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta sau adeverinta). In caz contrar, se poate urma cursul, insa, veti primi o diploma de participare din partea Top Quality Management.

Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click aici pentru a descarca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro  In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de CAFFPA pentru ocupatia EXPERT PREVENIRE SI COMBATERE A CORUPTIEI  - cod COR 261920, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei Nationale.

Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale si al Ministrului Educatiei Nationale pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

Pentru cursurile OPEN o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti. In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

Parteneri

 

Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/

 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/

 

Asociatia de Standardizare din Romania

 

Stiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru entitati publice

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Articole

Modelul COSO – componente, principii si beneficii

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) este un organism independent, organizat in anul 1985 si sponsorizat in comun de the American Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), and the National Association of Accountants (now the Institute of Management Accountants (IMA).
COSO are rolul de a ajuta organizatiile sa isi imbunatateasca performanta prin dezvoltarea unei gandiri manageriale orientata catre optimizarea controalelor interne, proceselor de management al riscurilor si de guvernanta precum si catre descurajarea fraudei.

Cat de important este Auditul Intern pentru o companie

Rolul auditului intern este de a oferi o asigurare independenta ca managementul riscurilor, guvernanta si procesele de control intern ale unei companii functioneaza eficient. Activitatile corelate de audit intern ofera asigurari ca: toate controalele interne existente sunt adecvate pentru a diminua riscurile, procesele de guvernanta sunt eficiente si eficace si obiectivele organizationale sunt atinse. Auditul intern se efectueaza conform Normelor obligatorii adoptate de Camera Auditorilor Financiari ce cuprind: principiile fundamentale pentru practica profesionala a auditului intern, definitia auditului intern, codul etic al auditorului si Standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern.

Manager siguranta alimentara

Managerul in domeniul sigurantei alimentare este  persoana desemnata de conducerea organizatiei care, in afara altor responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea de a conduce si organiza activitatea echipei de siguranta a alimentului. Rolul Managerului in domeniul sigurantei alimentare este de a instrui si educa in mod corespunzator membrii echipei de siguranta a alimentului. Impreuna cu echipa formata si instruita, trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei alimentului este stabilit, implementat, mentinut si imbunatatit.

Managementul riscului

Managementul riscurilor ofera un mediu de control favorabil, ajuta la imbunatatirea perceptiei asupra activitatii de control si contribuie la buna gestionare a riscurilor. Instrumentele prin care managementul riscurilor isi atinge scopul, identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor sunt vitale in orice organizatie, indiferent de sectorul de activitate.
Managementul riscurilor are ca scop eliminarea pierderilor si reducerea costurilor, deci pune accent pe raportul cost-beneficiu, garanteaza siguranta patrimoniului si protejeaza mediul decizional al organizatiei.

Abonare la Newsletter

  

 

 

CURSURI NOI LA TOP QUALITY MANAGEMENT

 

Curs online Managementul deseurilor

 

Cursul include urmatoarele tematici:

 

 • - Reglementari privind managementul deseurilor - OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
 • - Noutati in domeniul gestionarii eficiente a deseurilor generate de modificarile legislative la nivelul UE transpuse in legislatia nationala;
 • - Obligatii derivate din aquis-ul UE de a crea cadrul necesar si predictibil pentru autoritati locale si mediul privat in cederea stimularii performantei si a concurentei echitabile;
 • - Managementul operational al compartimentului de mediu;
 • - Abordarea sistemica in contextul exigentei legislative si a principiilor dezvoltarii durabile;
 • - Cerinte reglementate privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu si impactului activitatilor economice asupra mediului;
 • - Monitorizarea si raportarea in domeniul managementului deseurilor;
 • - Programe de masuri pentru prevenirea si reducerea generarii de deseuri;
 • - Auditul de deseuri intre obligativitate si necesitate.

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”,

in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR).

Top Quality Management, cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr 49, Sector 1, Nr. Reg. Com.: J40/2225/2005, Cod de inregistrare: RO17206359,

operatorul site-urilor www.cursuriautorizate.ro si www.topquality.ro declara ca toate datele personale (mai departe, "date") sunt considerate strict confidentiale

si sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastra personale este o prioritate pentru noi. In consecinta, acordam cea mai mare atentie datelor personale si protectiei acestora.

In cadrul politicii de confidentialitate, dorim sa va informam ce date personale colectam despre dumneavoastra si cum le vom folosim in continuare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: dumneavoastra (in calitate de persoana vizata),

Companiei si Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor a municipiului Bucuresti.

Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html