Home > Cursuri AUDIT si CONTROL INTERN online si la sala > Curs Auditul Intern al Tehnologiilor Informationale

Curs Auditul Intern al Tehnologiilor Informationale

Cursul online Auditor intern al tehnologiilor informationale este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia AUDITOR INTERN, cod COR 241105, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale (vezi autorizatia). Conform ORDIN MMPS nr. 1.149 din 16 iulie 2020 cursurile autorizate de formare profesionala a adultilor se pot oragniza atat on-line cat si la sala.
 
Cursul Auditul intern al tehnologiilor informationale, autorizat de CAFFPA, isi propune sa prezinte principalele notiuni ce stau la baza auditului intern, precum si abordarile specifice proceselor de tehnologie a informatiei, de la definirea obiectivelor misiunii de audit si pana la intocmirea raportului final.

 

Conform standardelor Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern (1210.A3) – "Auditorii interni trebuie să deţină cunoştinţe suficiente privind principalele riscuri şi controale în domeniul tehnologiei informaţiei şi să dispună de tehnici de audit bazate pe tehnologia informaţiei pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite. Totuşi, nu se aşteaptă ca toţi auditorii interni să aibă expertiza unui auditor intern a cărui responsabilitate principală o reprezintă auditarea tehnologiei informaţiei."

Conform Legii 672/2002 republicata si completata de Ord. 29/2022, la tipurile de audit (art.14) se adauga obligativitatea auditorilor interni in sectorul public de a efectua "auditul tehnologiilor informaționale, care examinează și evaluează riscurile, politicile, procedurile, operațiunile, aplicațiile, managementul datelor și infrastructura entității publice în domeniul tehnologiei informației."

 

Scopul cursului este de a oferi participantilor abilitatile si competentele necesare pentru a efectua audituri interne ale tehnologiilor informationale in cadrul entitatilor publice sau private.
Cursul Auditul Intern al tehnologiilor informationale are un puternic caracter interactiv, incluzand o serie de studii de caz precum si situatii specifice asociate cu neconformitati, abateri si constatari. Exercitiile privind practica auditului intern vor conduce la realizarea proiectului de absolvire.

Cursul Auditul intern al tehnologiilor informationale se adreseaza persoanelor implicate in efectuarea auditurilor interne, in implementarea si imbunatatirea controlul intern managerial, persoanelor care gestioneaza sistemul de management al riscului in entitati publice sau private precum si altor persoane implicate in activitati de control intern si audit.

 
Agenda cursului:

Modul 1 - Cadrul International de Practici Profesionale ale auditului intern si Cadrul legal al auditului intern

 • Cadrul internaţional de practici profesionale ale auditului intern - IPPF (International Professional Practices Framework) emis de Global IIA  (The Institute of Internal Auditors – Institutul Internațional al Auditorilor Interni, USA) - prezentare generala;
 • Definitia auditului intern si a auditului tehnologiei informationale - selectarea termenilor cheie;
 • Codul de etica si principiile fundamentale;
 • Prezentarea cerintelor Standardelor Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern si Legii 672/2002 republicata cu modificarile ulterioare cu privire la auditul tehnologiei informatiei;
 • Prezentarea sistemului informational;
 • Guvernanta IT;
 • Universul de audit al tehnologiilor informationale
 • Studii de caz si aplicatii.
 
Modul 2 - Pregatirea misiunii de audit al tehnologiilor informationale si interventia la fata locului
 • Initierea auditului intern al tehnologiei informatiei (elaborarea ordinului de misiune, declaratiei de independenta si notificarea privind declansarea misiunii se audit intern;
 • Colectarea si prelucrarea informatiilor;
 • Studiul preliminar (evaluarea obiectivelor, evaluarea indicatorilor de performanta)
 • Managementul riscului si vulnerabilitatilor
 • Analiza riscurilor;
 • Controale in tehnologia informationala;
 • Evaluarea controlului intern ;
 • Tehnici si metode de colectare a dovezilor de audit – Exemple practice;
 • Evaluarea testarilor si formularea constatarilor;
 • Analiza problemelor si formularea recomandarilor;
 • Gestionarea situatiilor critice care pot aparea pe parcursul auditului;
 • Aplicatii practice.


Modul 3 - Raportarea rezultatelor misiunii de audit al tehnologiilor informationale si urmarirea recomandarilor

 • Elaborarea proiectului raportului de audit intern;
 • Reuniunea de reconciliere;
 • Generarea constatarilor de audit – identificarea, formularea si incadrarea recomandarilor;
 • Elaborarea concluziilor de audit si a opiniei auditorilor interni;
 • Difuzarea raportului final de audit intern;
 • Urmarirea recomandarilor.

 

Competente conform standardului ocupational Auditor intern:

 • Aplică standardele internaționale de audit intern;
 • Aplică principiile și regulile de conduită ale Codului etic;
 • Elaborează documentația specifică desfăsurării activității de audit intern;
 • Planifică misiunea de audit intern;
 • Desfașoară misiunea de audit intern;
 • Elaborează raportul de audit intern;
 • Raportează rezultatele activității de audit intern;
 • Evaluează eficacitatea sistemului de control intern;
 • Coordonează activitățile de audit cu alte funcții de control;
 • Analizează sistemul, structurile și procesele de guvernanță;
 • Evaluează cadrul de guvernanță corporativă;
 • Evaluează strategia și proiectele de responsabilitate socială corporativă;
 • Evaluează îndeplinirea cerințelor de raportare a indicatorilor ESG;
 • Analizează organizarea și funcționarea sistemului de control intern;
 • Evaluează adecvarea, eficiența și eficacitatea sistemului de control intern;
 • Evaluează procesul de management al riscurilor;
 • Evaluează funcționarea sistemului de management antifraudă și anticorupție;
 • Elaborează Programul de asigurare și îmbunătățire a calității;
 • Evaluează cadrul de control intern aferent tehnologiilor informatice și reziliența organizațională;
 • Analizează riscurile generate de utilizarea programelor informatice;
 • Analizează procedurile financiar-contabile;
 • Evaluează activitatea financiar-contabilă.

 
Perioada de desfasuare a cursului Auditul Intern al Tehnologiilor Informationale:

Puteti urma cursul Auditul Intern al Tehnologiilor Informationale, in sistem on-line, in perioada: 06, 07, 08 si 09 iunie 2023, intre orele 9.30 - 16.00.

Prezentarile teoretice vor fi imbinate cu sesiuni practice si se vor desfasura pe platforma ZOOM (teorie) și pe Google Classroom (exercitii practice și seminarii). Sesiunea teoretica este urmata de activitati practice individuale (la locul de munca / domiciliu) pentru dezvoltarea proiectului practic, in vederea sustinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de catre participanti, sub coordonarea formatorului. În perioada de practică, acesta va fi la dispozitia cursantilor pentru consultări individuale, prin internet / e-mail, telefon etc. Prezenta va fi obligatorie la examinare care va avea loc dupa incheierea practicii si recapitulare.

Examenele de absolvire se vor desfasura online conform procedurilor CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor.

 

Pret curs on-line: 800 LEI / persoana (scutit de TVA)

Pret curs la sala : 1.900 LEI/persoana (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 LEI (scutit de TVA) – numai pentru persoanele care doresc si intrunesc conditiile pentru examinare in vederea obtinerii certificatului de absolvire pentru ocupatia Auditor intern (cod COR 241105) recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

 

Conditii de participare la curs:
Pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului autorizat este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta sau adeverinta).
In caz contrar, se poate urma cursul, insa se va primi o diploma de participare din partea Top Quality Management.
 
Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click aici pentru a descarca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro. In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Pentru cursurile OPEN o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti.
In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

Parteneri

 

Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/

 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/

 

Asociatia de Standardizare din Romania

 

Stiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru entitati publice

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Articole

Modelul COSO – componente, principii si beneficii

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) este un organism independent, organizat in anul 1985 si sponsorizat in comun de the American Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), and the National Association of Accountants (now the Institute of Management Accountants (IMA).
COSO are rolul de a ajuta organizatiile sa isi imbunatateasca performanta prin dezvoltarea unei gandiri manageriale orientata catre optimizarea controalelor interne, proceselor de management al riscurilor si de guvernanta precum si catre descurajarea fraudei.

Cat de important este Auditul Intern pentru o companie

Rolul auditului intern este de a oferi o asigurare independenta ca managementul riscurilor, guvernanta si procesele de control intern ale unei companii functioneaza eficient. Activitatile corelate de audit intern ofera asigurari ca: toate controalele interne existente sunt adecvate pentru a diminua riscurile, procesele de guvernanta sunt eficiente si eficace si obiectivele organizationale sunt atinse. Auditul intern se efectueaza conform Normelor obligatorii adoptate de Camera Auditorilor Financiari ce cuprind: principiile fundamentale pentru practica profesionala a auditului intern, definitia auditului intern, codul etic al auditorului si Standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern.

Manager siguranta alimentara

Managerul in domeniul sigurantei alimentare este  persoana desemnata de conducerea organizatiei care, in afara altor responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea de a conduce si organiza activitatea echipei de siguranta a alimentului. Rolul Managerului in domeniul sigurantei alimentare este de a instrui si educa in mod corespunzator membrii echipei de siguranta a alimentului. Impreuna cu echipa formata si instruita, trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei alimentului este stabilit, implementat, mentinut si imbunatatit.

Managementul riscului

Managementul riscurilor ofera un mediu de control favorabil, ajuta la imbunatatirea perceptiei asupra activitatii de control si contribuie la buna gestionare a riscurilor. Instrumentele prin care managementul riscurilor isi atinge scopul, identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor sunt vitale in orice organizatie, indiferent de sectorul de activitate.
Managementul riscurilor are ca scop eliminarea pierderilor si reducerea costurilor, deci pune accent pe raportul cost-beneficiu, garanteaza siguranta patrimoniului si protejeaza mediul decizional al organizatiei.

Abonare la Newsletter

  

 

 

CURSURI NOI LA TOP QUALITY MANAGEMENT

 

Curs online Managementul deseurilor

 

Cursul include urmatoarele tematici:

 

 • - Reglementari privind managementul deseurilor - OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
 • - Noutati in domeniul gestionarii eficiente a deseurilor generate de modificarile legislative la nivelul UE transpuse in legislatia nationala;
 • - Obligatii derivate din aquis-ul UE de a crea cadrul necesar si predictibil pentru autoritati locale si mediul privat in cederea stimularii performantei si a concurentei echitabile;
 • - Managementul operational al compartimentului de mediu;
 • - Abordarea sistemica in contextul exigentei legislative si a principiilor dezvoltarii durabile;
 • - Cerinte reglementate privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu si impactului activitatilor economice asupra mediului;
 • - Monitorizarea si raportarea in domeniul managementului deseurilor;
 • - Programe de masuri pentru prevenirea si reducerea generarii de deseuri;
 • - Auditul de deseuri intre obligativitate si necesitate.

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”,

in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR).

Top Quality Management, cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr 49, Sector 1, Nr. Reg. Com.: J40/2225/2005, Cod de inregistrare: RO17206359,

operatorul site-urilor www.cursuriautorizate.ro si www.topquality.ro declara ca toate datele personale (mai departe, "date") sunt considerate strict confidentiale

si sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastra personale este o prioritate pentru noi. In consecinta, acordam cea mai mare atentie datelor personale si protectiei acestora.

In cadrul politicii de confidentialitate, dorim sa va informam ce date personale colectam despre dumneavoastra si cum le vom folosim in continuare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: dumneavoastra (in calitate de persoana vizata),

Companiei si Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor a municipiului Bucuresti.

Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html