Curs Managementul deseurilor

Cursul Managementul deseurilor este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor, conform OUG 129/2000 - pentru ocupatia RESPONSABIL DE MEDIU, cod COR 325710 (vezi autorizatia). Conform ORDIN MMPS nr. 1.149 din 16 iulie 2020 cursurile autorizate de formare profesionala a adultilor se pot organiza atat on-line cat si la sala.

 

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 92/26.08.2021, aprobata prin Legea nr.17/06.01.2023, art. 23, alin.(4): “Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.” Conform alin. (5) „Pentru activităţile care necesită autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare si specializare recunoscute la nivel national conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare”. Nerespectarea art. 23, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 60.000 lei!


Grup tinta:
Cursul se adreseaza acelor persoane care:

 • au responsabilitati si desfasoara activitati legate de managementul deseurilor, managementul compartimentului de protecție a mediului, inclusiv in domeniul substanțelor chimice periculoase
 • au responsabilități de control intern managerial si audit intern.
 • au responsabilitati in gestionarea sistemului de management al mediului implementat conform cerintelor ISO 14001:2015.


Cursul este structurat conform noilor cerinte privind formarea profesionala a adultilor care impun o tehnica de invatare bazata pe multe aplicatii practice pentru o mai justa intelegere si aplicare a informatiilor teoretice. Astfel, cursul imbina in mod util cele doua parti componente (partea teoretica si partea practica), cu unicul scop de a intampina nevoile cursantilor de a aplica efectiv ceea ce li se ofera in partea teoretica a cursului.

Scopul cursului Managementul deseurilor il reprezinta instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul companiei in vederea indeplinirii obligatiilor legale in vigoare in domeniul gestionarii deseurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase.

 

Obiectivele cursului Managementul deseurilor:

 • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
 • Gestionarea actelor normative de mediu;
 • Implementarea si imbunatatirea proceselor de management al deseurilor;.
 • Raportarea activitatii de mediu;
 • Auditul de deseuri.


Agenda cursului Managementul deseurilor:

Modul 1

 • Prezentarea legislatiei in domeniu: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prezentarea legislatiei in domeniu: Ordonanta de Urgentă nr.92/2021 privind regimul deseurilor – modificări relevante privind obligatiile agentilor economici;
 • Prezentarea legislatiei in domeniu: HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;
 • Prezentarea legislatiei in domeniu: HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
 • Prezentarea legislatiei in domeniu: Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prezentarea legislatiei complementare privind domeniul substantelor periculoase: Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase; Regulamentul nr.1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea-si-restrictionarea substantelor chimice-REACH; Regulamentul nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor;
 • Aplicatii practice. Studii de caz

 

Modul 2

 • Managementul deseurilor - prevenirea generarii si gestionarea eficienta a deseurilor pentru o dezvoltare durabila: identificare, clasificare, codificare deseuri generate din activitatea proprie;
 • Intocmirea si pastrarea evidentei deseurilor - obligații reglementate pentru orice agent economic;
 • Deseuri periculoase si originea caracterului “periculos” din utilizarea substantelor periculoase, in acceptiunea reglementarilor in domeniu; deseuri periculoase – gestionare in conditii de siguranta pentru sanatatea umana si protejarea mediului;
 • Stabilirea caracterului periculos al desurilor gestionate.
 • Fisa deseului periculos.
 • Deseuri medicale periculoase – particularitati, reglementari specifice (Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale);
 • Transportul deseurilor (periculoase si nepericuloase) – conditii, documente specifice pentru trasabilitate;
 • Solutii practice pentru conformarea agentilor economici cu cerintele legislatiei de mediu in domeniul gestionarii deseurilor; evitarea sanctiunilor contraventionale;

 

Modul 3

 • Managementul compartimentului de mediu – parte a sistemului de management de general al oricărei persoane juridice;
 • Programe de management de mediu. Utilizarea elementelor managementului de mediu in conformitate cu standarde de referinta din seria ISO 14000 - SR EN ISO 14001:2015: aspecte de mediu si riscuri asociate cu desfasurarea activitatilor cu impact relevant asupra factorilor de mediu aer, apa, sol; obligatii de conformare (Ordinul 1798/2007 privind procedura de emitere a autorizatiei de mediu);
 • Responsabilitati privind monitorizarea factorilor de mediu, evaluarea conformarii cu cerintele legale impuse activitatilor economice derulate, prin acte de reglementare;
 • Raportarea rezultatelor, masuri de imbunatatire/ de conformare.

Modul 4

 • Audit de deseuri – evaluarea conformarii cu cerintele legale si reglementate;
 • Prezentarea SR EN ISO 19011:2018 - Ghidul de audit pentru sisteme de management: principii de audit si etapele unui audit intern;
 • Actiuni de imbunatatire a proceselor stabilite in urma auditului de deseuri;
 • Programe de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie si adoptarea de masuri pentru reducerea gradului de periculozitate a deseurilor. Obligatii de comunicare catre partile interesate, inclusiv a progresului înregistrat.

 

Competente dobandite conform standardului ocupational Responsabil de mediu  Modul Ativități specifice de mediu:
 • Evaluarea aspectelor de mediu semnificative
 • Participarea la evaluarea riscurilor și identificarea oportunitatilor de mediu
 • Comunicarea cu laboratoare externe
 • Utilizarea datelor din testele de laborator
 • Evidența și gestiunea deșeurilor
 • Întocmirea și transmiterea informațiilor statistice privind protecția mediului, la solicitarea autorităților
 • Instruirea internă a personalului privind activitatea de protecția mediului din companie/întreprindere
 • Formularea de recomandări în cazul încălcării reglementărilor

 

Perioada de desfasurare a cursului Managementul deseurilor:

 

Puteti urma cursul Responsabil de mediu - Managementul deseurilor on-line in una din urmatoarele sesiuni*:
Sesiunea 1: 29, 30, 31 mai si 02 iunie 2023, intre orele 9:30 - 17:30
Sesiunea 2: 12, 13, 14 si 15 iunie 2023, intre orele 9:30 - 17:30

*In cazul in care numarul persoanelor inscrise depaseste disponibilul de locuri, Top Quality Management organizeaza sesiuni on-line suplimentare.

La fiecare sesiune se vor adauga trei saptamani de activitate practica individuala (la locul de munca) pentru dezvoltarea proiectului, in vederea sustinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de catre participanti, sub coordonarea lectorului formator. Acesta va fi la dispozitia cursantilor atat prin intermediul consultatiilor la sala conform unui program stabilit, cat si prin consultatii individuale, prin internet / e-mail, telefon etc.


Pret curs on-line: 600 LEI (scutit de TVA)/persoana. La acest curs nu se percep reduceri de pret sau discount-uri.
Pret curs la sala*: 830 LEI (scutit de TVA)/persoana.
Taxa de examinare: 70 LEI(scutit de TVA)/persoana – numai pentru persoanele care doresc si intrunesc conditiile pentru examinare in vederea obtinerii certificatului de absolvire pentru ocupatia Responsabil de mediu (cod COR 325710) recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale
*Preturile sunt valabile pentru cursurile organizate la sediul clientilor din Bucuresti. Daca doriti un curs dedicat, intr-o alta locatie, va rugam sa ne contactati.


Conditii de participare la curs:
Pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului de absolvire autorizat CAFFPA este necesara absolvirea studiilor medii (cu diploma de bacalaureat). In caz contrar, se poate urma cursul, insa, veti primi o diploma de absolvire din partea Top Quality Management.

Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click aici pentru a descarca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro  In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

 

Cursul Managementul deseurilor este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor pentru ocupatia RESPONSABIL DE MEDIU cod COR 325710, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale. Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate cu Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor.
Pentru cursurile OPEN o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti. In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

Parteneri

 

Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/

 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/

 

Asociatia de Standardizare din Romania

 

Stiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru entitati publice

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Articole

Modelul COSO – componente, principii si beneficii

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) este un organism independent, organizat in anul 1985 si sponsorizat in comun de the American Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), and the National Association of Accountants (now the Institute of Management Accountants (IMA).
COSO are rolul de a ajuta organizatiile sa isi imbunatateasca performanta prin dezvoltarea unei gandiri manageriale orientata catre optimizarea controalelor interne, proceselor de management al riscurilor si de guvernanta precum si catre descurajarea fraudei.

Cat de important este Auditul Intern pentru o companie

Rolul auditului intern este de a oferi o asigurare independenta ca managementul riscurilor, guvernanta si procesele de control intern ale unei companii functioneaza eficient. Activitatile corelate de audit intern ofera asigurari ca: toate controalele interne existente sunt adecvate pentru a diminua riscurile, procesele de guvernanta sunt eficiente si eficace si obiectivele organizationale sunt atinse. Auditul intern se efectueaza conform Normelor obligatorii adoptate de Camera Auditorilor Financiari ce cuprind: principiile fundamentale pentru practica profesionala a auditului intern, definitia auditului intern, codul etic al auditorului si Standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern.

Manager siguranta alimentara

Managerul in domeniul sigurantei alimentare este  persoana desemnata de conducerea organizatiei care, in afara altor responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea de a conduce si organiza activitatea echipei de siguranta a alimentului. Rolul Managerului in domeniul sigurantei alimentare este de a instrui si educa in mod corespunzator membrii echipei de siguranta a alimentului. Impreuna cu echipa formata si instruita, trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei alimentului este stabilit, implementat, mentinut si imbunatatit.

Managementul riscului

Managementul riscurilor ofera un mediu de control favorabil, ajuta la imbunatatirea perceptiei asupra activitatii de control si contribuie la buna gestionare a riscurilor. Instrumentele prin care managementul riscurilor isi atinge scopul, identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor sunt vitale in orice organizatie, indiferent de sectorul de activitate.
Managementul riscurilor are ca scop eliminarea pierderilor si reducerea costurilor, deci pune accent pe raportul cost-beneficiu, garanteaza siguranta patrimoniului si protejeaza mediul decizional al organizatiei.

Abonare la Newsletter

  

 

 

CURSURI NOI LA TOP QUALITY MANAGEMENT

 

Curs online Managementul deseurilor

 

Cursul include urmatoarele tematici:

 

 • - Reglementari privind managementul deseurilor - OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
 • - Noutati in domeniul gestionarii eficiente a deseurilor generate de modificarile legislative la nivelul UE transpuse in legislatia nationala;
 • - Obligatii derivate din aquis-ul UE de a crea cadrul necesar si predictibil pentru autoritati locale si mediul privat in cederea stimularii performantei si a concurentei echitabile;
 • - Managementul operational al compartimentului de mediu;
 • - Abordarea sistemica in contextul exigentei legislative si a principiilor dezvoltarii durabile;
 • - Cerinte reglementate privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu si impactului activitatilor economice asupra mediului;
 • - Monitorizarea si raportarea in domeniul managementului deseurilor;
 • - Programe de masuri pentru prevenirea si reducerea generarii de deseuri;
 • - Auditul de deseuri intre obligativitate si necesitate.

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”,

in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR).

Top Quality Management, cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr 49, Sector 1, Nr. Reg. Com.: J40/2225/2005, Cod de inregistrare: RO17206359,

operatorul site-urilor www.cursuriautorizate.ro si www.topquality.ro declara ca toate datele personale (mai departe, "date") sunt considerate strict confidentiale

si sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastra personale este o prioritate pentru noi. In consecinta, acordam cea mai mare atentie datelor personale si protectiei acestora.

In cadrul politicii de confidentialitate, dorim sa va informam ce date personale colectam despre dumneavoastra si cum le vom folosim in continuare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: dumneavoastra (in calitate de persoana vizata),

Companiei si Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor a municipiului Bucuresti.

Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html