Home > Cursuri AUDIT si CONTROL INTERN online si la sala > Curs Implementarea si evaluarea SISTEMULUI de CONTROL INTERN

Curs Implementarea si evaluarea SISTEMULUI de CONTROL INTERN

Cursul Implementarea si evaluarea sistemului de control intern este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia MANAGER IMBUNATATIRE PROCESE, cod COR 242108 (vezi autorizatia). Conform ORDIN MMPS nr. 1.149 din 16 iulie 2020 cursurile autorizate de formare profesionala a adultilor se pot organiza atat on-line cat si la sala.
 
Cursul practic "Implementarea si evaluarea SISTEMULUI DE CONTROL INTERN" isi propune sa prezinte principalele notiuni ce stau la baza Sistemului de Control Intern, precum si abordarile specifice acestuia, de la definirea obiectivelor proceselor, la managementul riscurilor asociate si pana la stabilirea si evaluarea controalelor eficiente, cu scopul de a atinge rezultatele asteptate.


De asemenea, cursantii vor dobandi o imagine de ansamblu a utilizarii metodologiei COSO de stabilire a controalelor interne pe cele 5 componente de baza ale sistemului.

Cursul ofera exemple practice din procesul de stabilire a controalelor interne (considerate ca fiind cele mai bune practici in domeniu), cursantii avand posibilitatea sa-si exerseze cunostintele si aptitudinile in organizarea unei misiuni de auto-evaluare a Sistemului de Control Intern, in elaborarea deficientelor / problemelor identificate, a recomandarilor, dar si in prezentarea concluziilor.

La sfarsitul cursului "Implementarea si evaluarea sistemului de control intern" participantii vor dobandi competentele necesare derularii unor activitati / procese de control intern eficiente si adecvate organizatiei din care fac parte.

Grup tinta:
Cursul Implementarea si evaluarea sistemului de control intern se adreseaza personalului cu atributii in domeniile: managementului, controlului intern, auditului intern, precum si oricarei persoane interesata in implementarea unui Sistem de Control Intern eficient in cadrul companiei / institutiei din care face parte.

Obiectivele generale al cursului:

 • Intelegerea rolului functiunii de control intern in cadrul unei companii
 • Parcurgerea si aprofundarea unor  notiuni de baza ale controlului intern
 • Utilizarea eficienta a celor mai bune practici pe parcursul stabilirii si evaluarii controlului intern
 • Intelegerea avantajelor aplicarii metodologiei de control intern (COSO)
 • Intelegerea sistemului de management al riscului si caile de diminuare a riscurilor
 • Intelegerea principalelor notiuni si controale privind anti-frauda
 • Incurajarea si responsabilizarea angajatilor in activitatile pe care le desfasoara, prin includerea si dezvoltarea procesului de autoevaluare a controalelor


Tematica:

CAPITOLUL I SISTEMUL DE MANAGEMENT ABORDAT PRIN PROCESE

 • Stabilirea obiectivelor si tintelor;
 • Definirea procesului;
 • Abordarea compartimentala vs. Abordarea procesuala;
 • Clasificarea si identificarea proceselor;


CAPITOLUL IISISTEMUL DE MANAGEMENT AL RISCURILOR - COSO ERM

 • Definirea riscului;
 • Clasificarea riscurilor;
 • Identificarea riscurilor;
 • Evaluarea riscurilor;
 • Toleranta la risc;
 • Raspunsul la risc – Controlul riscurilor;
 • Monitorizarea implementarii masurilor de control;
 • Revizuirea riscurilor;
 • Exemple, teste.


CAPITOLUL IIICONCEPTUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL CONFORM CADRULUI COSO

 • Definirea controlului intern;
 • Controlul intern ca functie manageriala;
 • Caracteristicile si principiile controlului intern;
 • Obiectivele controlului intern;
 • Componentele controlului intern;
 • Structura organizatorica necesara implementarii sistemului de control intern managerial;
 • Documente specifice sistemului de control intern managerial;
 • Instrumentele necesare implementarii sistemului de control intern managerial.


CAPITOLUL IVCERINTELE SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL CONFORM CADRULUI COSO

 • Mediul de control;
 • Managementul riscului si performanta;
 • Activitatile de control;
 • Informarea si comunicarea;
 • Evaluare si audit;
 • Sfaturi practice si studii de caz.


CAPITOLUL VDOCUMENTAREA SI IMPLEMENTAREA CERINTELOR SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL CONFORM CADRULUI COSO

 • Stabilirea grupurilor de lucru;
 • Stabilirea obiectivelor generale si specifice;
 • Stabilirea activitatilor si procedurilor necesare atingerii obiectivelor;
 • Identificarea riscurilor si disfunctionalitatilor;
 • Stabilirea modalitatilor de dezvoltare a SCIM
 • Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informatii si a proceselor
 • Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii actiunilor si activitatilor
 • Elaborarea procedurilor
 • Elaborarea programului de pregatire profesionala in domeniul SCIM
 • Autoevaluarea stadiului implementarii SCIM

 


Perioada

Puteti urma cursul Implementarea sistemului de Control intern in sistem on-line, in una din urmatoarele sesiuni:
Sesiunea 1: 02, 03 si 04 mai 2022, intre orele 09.30 - 17.00
Sesiunea 2: 24, 25 si 26 iulie 2023, intre orele 09.30 - 17.00
Cursul Implementarea si evaluarea sistemului de control intern se incheie cu activitate practica individuala (la locul de munca) pentru dezvoltarea proiectului, in vederea sustinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de catre participanti, sub coordonarea lectorului. Lectorul va fi la dispozitia cursantilor atat prin intermediul consultatiilor la sala conform unui program stabilit (dupa caz) cat si prin consultatii individuale, prin internet / e-mail, telefon etc. Examenele de absolvire se vor desfasura online conform procedurilor CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor.
Pentru cursurile organizate la sala grupele sunt in formare.
 
Pret curs online: 620 LEI/cursant (scutit de TVA).
Pret curs la sala*: 950 LEI/persoana (scutit de TVA) la care se adauga taxa de examinare.
Taxa de examinare: 70 LEI (nu se aplica TVA) – numai pentru cei care doresc si intrunesc conditiile pentru obtinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

*Preturile sunt valabile atat pentru cursurile OPEN (sustinute in Bucuresti, sector 1) cat si pentru cursurile organizate la sediul clientilor. Daca doriti un curs dedicat, va rugam sa ne contactati.

Cerinte privind participarea: studii superioare absolvite cu Diploma de Licenta.
 

Competente dobandite conform standardului ocupational MANAGER IMBUNATATIRE PROCESE:
 • Identificarea fluxului de valoare si a factorilor de impact asupra performantelor proceselor;
 • Stabilirea sistemului de indicatori pentru imbunatatirea performantelor proceselor;
 • Determinarea planului de imbunatatire a proceselor;
 • Dezvoltarea sistemului de management vizual al proceselor;
 • Autoevaluarea nivelului de perfomanta a proceselor;
 • Luarea deciziilor de aplicare a solutiilor de imbunatatire.
 
Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click aici pentru a descarca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro  In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

 

Programul este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia MANAGER IMBUNATATIRE PROCESE, cod COR 242108, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate cu Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor.


Pentru cursurile OPEN o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti.
In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

Parteneri

 

Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/

 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/

 

Asociatia de Standardizare din Romania

 

Stiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru entitati publice

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Articole

Modelul COSO – componente, principii si beneficii

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) este un organism independent, organizat in anul 1985 si sponsorizat in comun de the American Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), and the National Association of Accountants (now the Institute of Management Accountants (IMA).
COSO are rolul de a ajuta organizatiile sa isi imbunatateasca performanta prin dezvoltarea unei gandiri manageriale orientata catre optimizarea controalelor interne, proceselor de management al riscurilor si de guvernanta precum si catre descurajarea fraudei.

Cat de important este Auditul Intern pentru o companie

Rolul auditului intern este de a oferi o asigurare independenta ca managementul riscurilor, guvernanta si procesele de control intern ale unei companii functioneaza eficient. Activitatile corelate de audit intern ofera asigurari ca: toate controalele interne existente sunt adecvate pentru a diminua riscurile, procesele de guvernanta sunt eficiente si eficace si obiectivele organizationale sunt atinse. Auditul intern se efectueaza conform Normelor obligatorii adoptate de Camera Auditorilor Financiari ce cuprind: principiile fundamentale pentru practica profesionala a auditului intern, definitia auditului intern, codul etic al auditorului si Standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern.

Manager siguranta alimentara

Managerul in domeniul sigurantei alimentare este  persoana desemnata de conducerea organizatiei care, in afara altor responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea de a conduce si organiza activitatea echipei de siguranta a alimentului. Rolul Managerului in domeniul sigurantei alimentare este de a instrui si educa in mod corespunzator membrii echipei de siguranta a alimentului. Impreuna cu echipa formata si instruita, trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei alimentului este stabilit, implementat, mentinut si imbunatatit.

Managementul riscului

Managementul riscurilor ofera un mediu de control favorabil, ajuta la imbunatatirea perceptiei asupra activitatii de control si contribuie la buna gestionare a riscurilor. Instrumentele prin care managementul riscurilor isi atinge scopul, identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor sunt vitale in orice organizatie, indiferent de sectorul de activitate.
Managementul riscurilor are ca scop eliminarea pierderilor si reducerea costurilor, deci pune accent pe raportul cost-beneficiu, garanteaza siguranta patrimoniului si protejeaza mediul decizional al organizatiei.

Abonare la Newsletter

  

 

 

CURSURI NOI LA TOP QUALITY MANAGEMENT

 

Curs online Managementul deseurilor

 

Cursul include urmatoarele tematici:

 

 • - Reglementari privind managementul deseurilor - OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
 • - Noutati in domeniul gestionarii eficiente a deseurilor generate de modificarile legislative la nivelul UE transpuse in legislatia nationala;
 • - Obligatii derivate din aquis-ul UE de a crea cadrul necesar si predictibil pentru autoritati locale si mediul privat in cederea stimularii performantei si a concurentei echitabile;
 • - Managementul operational al compartimentului de mediu;
 • - Abordarea sistemica in contextul exigentei legislative si a principiilor dezvoltarii durabile;
 • - Cerinte reglementate privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu si impactului activitatilor economice asupra mediului;
 • - Monitorizarea si raportarea in domeniul managementului deseurilor;
 • - Programe de masuri pentru prevenirea si reducerea generarii de deseuri;
 • - Auditul de deseuri intre obligativitate si necesitate.

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”,

in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR).

Top Quality Management, cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr 49, Sector 1, Nr. Reg. Com.: J40/2225/2005, Cod de inregistrare: RO17206359,

operatorul site-urilor www.cursuriautorizate.ro si www.topquality.ro declara ca toate datele personale (mai departe, "date") sunt considerate strict confidentiale

si sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastra personale este o prioritate pentru noi. In consecinta, acordam cea mai mare atentie datelor personale si protectiei acestora.

In cadrul politicii de confidentialitate, dorim sa va informam ce date personale colectam despre dumneavoastra si cum le vom folosim in continuare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: dumneavoastra (in calitate de persoana vizata),

Companiei si Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor a municipiului Bucuresti.

Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html