Home > Cursuri MANAGEMENT si ANTREPRENORIAT online si la sala > Curs Manager de risc - ISO 31000 si COSO ERM

Curs Manager de risc - ISO 31000 si COSO ERM

Cursul Manager de risc - ISO 31000:2018 si COSO ERM este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia RESPONSABIL PROCES, cod  COR 242104. Conform ORDIN MMPS nr. 1.149 din 16 iulie 2020 cursurile autorizate de formare profesionala a adultilor se pot organiza atat on-line cat si la sala.

Incertitudinea si schimbarile aparute in mediul intern si extern al organizatiilor au determinat cresterea preocuparilor conducerii acestora cu privire la implementarea unui proces de management al riscului.
Pentru a maximiza probabilitatea de indeplinire a obiectivelor stabilite, conducerea organizatiilor trebuie sa se adapteze la modificarile din mediul in care opereaza, prin identificarea riscurilor si oportunitatilor, gestionarea lor adecvata in baza unui raspuns optim, stabilit in functie de nivelul resurselor disponibile si atitudinea managementului fata de risc.

Cursul "Manager de risc" porneste de la a prezenta conceptele de baza ale managementului riscului, precum si principalele aspecte ce trebuie avute in vedere pentru implementarea unui proces eficace de management al riscului in cadrul organizatiei. De asemenea, sunt detaliate cerintele standardului ISO 31000:2018 si modul lor de aplicare in practica.

Grup tinta:

 • persoane implicate in activitati de management;
 • auditori interni in domeniul public si privat;
 • persoane implicate in implementarea si functionarea sistemelor de management (calitate, mediu, securitatea informatiei si datelor cu caracter personal, etc);
 • persoanele responsabile pentru dezvoltarea politicii de management al riscului in cadrul organizatiei lor; 
 • persoanele raspunzatoare cu asigurarea eficace a managementului riscului in cadrul organizatiei in ansamblul sau sau in cadrul unui anumit domeniu, proiect sau activitate specifica;
 • persoanele care urmeaza sa evalueze eficacitatea unei organizatii in ceea ce priveste managementul riscului;
 • membri ai Comisiei de Monitorizare si Responsabili de risc din entități publice;
 • elaboratorii de regulamente, ghiduri, proceduri si coduri de buna practica care stabilesc, partial sau total, modul in care riscul trebuie gestionat.

 

Obiective:

 • Intelegerea notiunilor fundamentale ale teoriei si practicii domeniului, respectiv a conceptului de risc cu detaliere specifica pe categoriile majore;
 • Cunoasterea modalitatilor de identificare si masurare a riscului, a tendintelor, instrumentelor, modelelor si procedurilor ce fac din managementul riscului un proces eficient, masurabil si vizibil;
 • Intelegerea importantei functionarii departamentului de supraveghere a riscurilor prin operatiuni de acoperire, eliminare, transfer, masurare, monitorizare si reducere a riscurilor, in sensul eficientizarii procesului de stabilire a obiectivelor strategice ale companiei;
 • Imbunatatirea tehnicii de abordare integrata a gestionarii riscurilor si cresterea eficientei sistemelor de lucru in activitatea de management al riscului;
 • Aplicarea in mod eficace a metodelor de identificare, evaluare si control al riscurilor conform cadrului COSO ERM;
 • Implementarea Sistemului de Management al Riscului conform cerintelor standardului SR ISO 31000:2018 si integrarea acestuia in Sistemele de Management ale Calitatii, Mediului, Securitatii Informatiei.


Tematica structurata pe module:

Modulul 1 (zilele 1 si 2)

 • Cerințe legale și reglementate;
 • Eveniment și incident: definiții și exemple;
 • Definiția riscului, amenințări și oportunități, incertitudine vs. certitudine, enunțarea riscului;
 • Managentul riscului vs. managementul problemelor;
 • Tipologia riscurilor;
 • Princiiple managementului riscului conform COSO ERM si ISO 31000:2018;
 • Analiza mediului extern si intern al organizației: Analiza PESTEL, Analiza PORTER, Analiza SWOT;
 • Părțile interesate: categorii, identificare necesități și așteptări, monitorizare și analiză;
 • Leadership și angajament in Risk Management;
 • Guvernanță și cultură organizațională: scop, misiune, viziune și valori;
 • Managementul riscului - componentă esențială in implementarea strategiei organizaționale;
 • Obiectivul - baza programării manageriale: obiective strategice și generale, obiective specifice: tipologie,  etape de identificare, caracteristici, ținte și rezultate, bune practici și deficiențe in elaborare;
 • Identificarea proceselor și activităților necesare pentru atingerea obiectivelor și realizarea strategiei organizaționale: tipologii de procese, managementul proceselor, îmbunătățirea proceselor;
 • Identificarea riscurilor: metode, bune practici și deficiențe;
 • Evaluarea calitativă și cantitativă a riscurilor: scop, metode, criterii;
 • Stabilirea gradului de expunere la risc, matricea riscurilor;
 • Apetitul și toleranța la risc: definire, stabilirea limitei de toleranță la risc;
 • Profilul de risc al organizației.
 • Studii de caz si modele de documente.

 

Modulul 2 (zilele 3 si 4)

 • Prioritizarea riscurilor
 • Răspunsul la risc;
 • Strategii proactive pentru abordarea riscurilor: măsuri împotriva riscurilor care conduc atăt la efecte negative cât și la efecte pozitive și selecția opțiunii de abordare a riscului;
 • Riscul de fraudă: definție, factori favorizanți, tipologia riscului de fraudă, triunghiul fraudei, responsabilități în gestionarea riscului de fraudă
 • Planul de documentare, implementare și îmbunătățire al Sistemului de Management al riscului: metodologie, roluri și responsabilități, documentația specifică, toleranța grupurilor de interese, raportare, monitorizare și control;
 • Viziunea de portofoliu: agregarea riscurilor, registrul de riscuri.
 • Planul de implementarea a măsurilor de control, implementarea și monitorizarea măsurilor de control la nivel procesual și organizațonal;
 • Monitorizare și control;
 • Revizuirea și Raportarea riscurilor;
 • Comunicarea si consultarea;
 • Riscul și performanța organizaționala: indicatori de performanța, ținte, analiza rezultatelor, măsuri;
 • Studii de caz si modele de documente.

 

Competente dobandite conform standardului ocupational:

 

 • Dezvoltarea personală continuă
 • Organizarea și gestionarea activităților la locul de muncă
 • Aplicarea diverselor procese de afaceri într-o gamă largă de industrii
 • Elaborarea și proiectarea documentelor, inclusiv manuale de instruire, schițe de proces, diagrame de flux și proceduri de implementare
 • Identificarea caracteristicilor specifice ale procesului şi a metodelor adecvate de control
 • Utilizarea instrumentelor de control și monitorizare a proceselor
 • Utilizarea instrumentelor de îmbunătățire a performanțelor proceselor
 • Îmbunătăţirea performanţelor procesului

 

Conditii de participare la curs:
Pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului autorizat, este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta).

 

Evaluare:
Pe parcurs: prin observarea realizata de trainer;
La sfarsitul cursului: testare tip grila si proiect.


Perioada:

Puteti urma cursul Manager de risc in varianta on-line intr-una dintre urmatoarele sesiuni:

Sesiunea 1: 06, 07, 08 si 09 iunie 2023, intre orele 09.30 - 17

Sesiunea 2: 17, 18, 19 si 20 iulie 2023, intre orele 09.30 - 17

In cazul in care numarul persoanelor inscrise depaseste disponibilul de locuri, Top Quality Management organizeaza sesiuni on-line suplimentare.

Sesiunile teoretice vor fi imbinate cu sesiuni practice si se vor desfasura pe platforma ZOOM (teorie) și pe Google Classroom (exercitii practice și seminarii). Modulele de curs sunt urmate de activitati practice individuale (la locul de munca / domiciliu) pentru dezvoltarea proiectului practic, in vederea sustinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de catre participanti, sub coordonarea formatorului. Îm perioada de practică, acesta va fi la dispozitia cursantilor pentru consultări individuale, prin internet / e-mail, telefon etc.

Examenele de absolvire se vor desfasura online conform procedurilor CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor. În vederea participării la examinare, participanții la curs au obligația parcurgerii ambelor module teoretice precum și efectuarea practicii avănd ca rezultat un proiect.

 

Pret curs online: 930 LEI/persoana (scutit de TVA).

Pret*curs la sala: 1.500 LEI/persoana (nu se aplica TVA).

Taxa de examinare: 70 LEI  (nu se aplica TVA) – doar pentru cei care doresc examinarea pentru obtinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale si Ministerul Educatiei.

*Cursurile la sala se organizeaza la cerere pentru grupuri organizate. Preturile sunt valabile pentru cursurile OPEN sustinute in Bucuresti sau la sediul clientilor. Daca doriti un curs dedicat, intr-un alt tip locatie (Sali de conferinta, hotel, etc.), va rugam sa ne contactati.

 
Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click aici pentru a descarca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro  In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor pentru ocupatia RESPONSABIL PROCES, cod COR 242104, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii și Protecției Sociale si Ministerul Educatiei.

Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor.

Pentru cursurile OPEN o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti.
In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

Parteneri

 

Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/

 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/

 

Asociatia de Standardizare din Romania

 

Stiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru entitati publice

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Articole

Modelul COSO – componente, principii si beneficii

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) este un organism independent, organizat in anul 1985 si sponsorizat in comun de the American Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), and the National Association of Accountants (now the Institute of Management Accountants (IMA).
COSO are rolul de a ajuta organizatiile sa isi imbunatateasca performanta prin dezvoltarea unei gandiri manageriale orientata catre optimizarea controalelor interne, proceselor de management al riscurilor si de guvernanta precum si catre descurajarea fraudei.

Cat de important este Auditul Intern pentru o companie

Rolul auditului intern este de a oferi o asigurare independenta ca managementul riscurilor, guvernanta si procesele de control intern ale unei companii functioneaza eficient. Activitatile corelate de audit intern ofera asigurari ca: toate controalele interne existente sunt adecvate pentru a diminua riscurile, procesele de guvernanta sunt eficiente si eficace si obiectivele organizationale sunt atinse. Auditul intern se efectueaza conform Normelor obligatorii adoptate de Camera Auditorilor Financiari ce cuprind: principiile fundamentale pentru practica profesionala a auditului intern, definitia auditului intern, codul etic al auditorului si Standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern.

Manager siguranta alimentara

Managerul in domeniul sigurantei alimentare este  persoana desemnata de conducerea organizatiei care, in afara altor responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea de a conduce si organiza activitatea echipei de siguranta a alimentului. Rolul Managerului in domeniul sigurantei alimentare este de a instrui si educa in mod corespunzator membrii echipei de siguranta a alimentului. Impreuna cu echipa formata si instruita, trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei alimentului este stabilit, implementat, mentinut si imbunatatit.

Managementul riscului

Managementul riscurilor ofera un mediu de control favorabil, ajuta la imbunatatirea perceptiei asupra activitatii de control si contribuie la buna gestionare a riscurilor. Instrumentele prin care managementul riscurilor isi atinge scopul, identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor sunt vitale in orice organizatie, indiferent de sectorul de activitate.
Managementul riscurilor are ca scop eliminarea pierderilor si reducerea costurilor, deci pune accent pe raportul cost-beneficiu, garanteaza siguranta patrimoniului si protejeaza mediul decizional al organizatiei.

Abonare la Newsletter

  

 

 

CURSURI NOI LA TOP QUALITY MANAGEMENT

 

Curs online Managementul deseurilor

 

Cursul include urmatoarele tematici:

 

 • - Reglementari privind managementul deseurilor - OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
 • - Noutati in domeniul gestionarii eficiente a deseurilor generate de modificarile legislative la nivelul UE transpuse in legislatia nationala;
 • - Obligatii derivate din aquis-ul UE de a crea cadrul necesar si predictibil pentru autoritati locale si mediul privat in cederea stimularii performantei si a concurentei echitabile;
 • - Managementul operational al compartimentului de mediu;
 • - Abordarea sistemica in contextul exigentei legislative si a principiilor dezvoltarii durabile;
 • - Cerinte reglementate privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu si impactului activitatilor economice asupra mediului;
 • - Monitorizarea si raportarea in domeniul managementului deseurilor;
 • - Programe de masuri pentru prevenirea si reducerea generarii de deseuri;
 • - Auditul de deseuri intre obligativitate si necesitate.

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”,

in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR).

Top Quality Management, cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr 49, Sector 1, Nr. Reg. Com.: J40/2225/2005, Cod de inregistrare: RO17206359,

operatorul site-urilor www.cursuriautorizate.ro si www.topquality.ro declara ca toate datele personale (mai departe, "date") sunt considerate strict confidentiale

si sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastra personale este o prioritate pentru noi. In consecinta, acordam cea mai mare atentie datelor personale si protectiei acestora.

In cadrul politicii de confidentialitate, dorim sa va informam ce date personale colectam despre dumneavoastra si cum le vom folosim in continuare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: dumneavoastra (in calitate de persoana vizata),

Companiei si Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor a municipiului Bucuresti.

Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html