Home > Cursuri Institutii Publice

Cursuri Institutii Publice


Top Quality Management a pregatit oferta de nerefuzat dedicata functionarilor din Autoritatile si Institutiile publice  - Cursuri de perfectionare profesionala cu recunoastere nationala, autorizate de Autoritatea Nationala pentru Calificari, organizate LA CERERE pentru grupuri de minimum 10 persoane.


Cadrul legislativ
Cheltuielile pentru formare si perfectionare profesionala a personalului angajat sunt cheltuieli deductibile conform Codului Fiscal. Autoritatile si Institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare conform Legii 188/1999, modificata, completata si republicata.
Programele de specializare si perfectionare furnizate de Top Quality Management sunt autorizate de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor si Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala (ANC) din Municipiul Bucuresti.
Cursurile sunt organizate si autorizate conform: OG 129/2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor si  conform H.G. nr. 1066/2008 privind formarea profesionala a functionarilor publici.

Beneficiile participantilor la cursurile organizate de Top Quality Management
  • ~ cele mai bune condititii de curs la cel mai mic tarif de pe piata de profil;
  • ~ interactiunea cu formatori cu vasta experienta profesionala si didactica in programele de formare sustinute;
  • ~ actualizarea cunostintelor si abilitatilor participantilor cu cele mai noi practici in domeniul studiat;
  • ~ 70% aplicatii practice, simulari si studii de caz;
  • ~ organizare la cerere in orice localitate.
Persoana de contact: Daniela Valentina Nicolau - Manager formare - Telefon: 037 134 79 51 / 0724370347; E-mail: comunicare@cursuriautorizate.ro
 
TEMATICA PROGRAMELOR DE FORMARE
organizate la cerere de catre  Top Quality Management pentru
FUNCTIONARII DIN AUTORITATILE SI INSTITUTIILE PUBLICE

AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII

Tematica:
1. Ocupatia “Auditor in domeniul calitatii”. Descrierea ocupatiei. Rolul auditorului in sistemul de management al calitatii.
2. Terminologia caracteristica sistemului de management al calitatii
3. Prezentarea standardului SR EN ISO 9001:2015:
- Principiile managementului calitatii
- Procesele intr-un sistem de management
- Ciclul imbunatatirii continue
- Cerintele referitoare la documentatia sistemului de management al calitatii
- Procesele de management
- Mangementul resurselor
- Realizarea serviciului in Administratie si servicii publice
- Procesele de masurare, analiza si imbunatatire
4. Prezentarea Ghidului de audit al sistemelor de management – SR EN ISO 19011:2011:
- Termenii si definitiile auditului
- Principiile de auditare
- Conducerea unui program de audit. Obiective, responsabilitati, resurse.
- Activitatile de audit al sistemului de management al calitatii
- Intocmirea documentelor de audit
- Urmarirea corectiilor si actiunilor corective stabilite in urma auditului
- Monitorizarea programului de audit
- Competenta si evaluarea auditorilor
- Ghidul practic de audit


AUDIT INTERN IN SECTORUL PUBLIC

Tematica:
1. Prezentare principalelor modificari aduse de Normele generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
2. Planificarea activitatii de audit intern: metodologia de elaborarea planului multianual de audit intern si a planului anual de audit intern. Exemplu de plan multianual de audit intern si de plan anual de audit intern;
3. Elaborarea obiectivelor unei misiuni de audit intern. Exemple;
4. Prezentarea tipurilor de misiuni de asigurare. Comparatie intre auditul de regularitate, sistem si auditul performantei.
5. Prezentarea metodologiei generale a unei misiuni de asigurare;
6. Realizarea etapei de pregatire a misiunii de audit intern: Initierea auditului, sedinta de deschidere, colectarea si prelucrarea informatiilor;
7. Metodologia de realizare a analizei riscurilor in cadrul unei misiuni de audit intern. Corelatia cu registrul riscurilor din entitatea auditata. Evaluarea gradului de incredere in controlul intern. Exemplu de analiza a riscurilor;
8. Elaborarea programului misiunii de audit public intern. Exemplu;
9. Realizarea interventiei la fata locului. Colectarea probelor de audit. Exemple de teste;
10. Tehnica de elaborare a fisei de identificare si analiza a problemei (FIAP). Exemple de erori posibile si modalitati de evitare. Exemplu de FIAP. Exercitiu de elaborare a unui FIAP;
11. Elaborarea formularului de constatare si raportare a iregularitatilor (FCRI). Exemplu. Ce este si ce nu este o iregularitate. Exercitiu de elaborare a unui FCRI;
12. Revizuirea documentelor si constituirea dosarului de audit;
13. Sedinta de inchidere. Exemplu;
14. Elaborarea raportului de audit intern;
15. Realizarea concilierii. Tehnici de abordare a reuniunilor de conciliere;
16. Elaborarea Programului de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern;
17. Urmarirea recomandarilor. Exemple de fise de urmarire a recomandarilor si exemple de monitorizare a stadiului implementarii recomandarilor formulate;
18. Supervizarea misiunilor de audit intern. Tehnici de supervizare. Exemple;
19. Studii de caz si exemple.MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Tematica:
1. Stabilirea scopului si a obiectivelor proiectului
2. Stabilirea specificatiilor proiectului
3. Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului
4. Stabilirea activitatilor specifice proiectului si esalonarea lor in timp
5. Estimarea si asigurarea resurselor necesare realizarii proiectului
6. Estimarea si bugetarea costurilor
7. Estimarea si asigurarea resurselor
8. Gestionarea si controlul utilizarii resurselor
9. Planificarea si controlul achizitiilor si contractelor
10. Managementul financiar al proiectului
11. Identificarea, documentarea, prioritizarea, cuantificarea riscurilor
12. Urmarirea si controlul riscurilor
13. Selectarea si managementul echipei de proiect
14. Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului
15. Stabilirea nivelului de calitate pentru activitati si rezultate
16. Managementul implementarii proiectului


MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR PUBLICE - curs organizat la cerere, numai in sistem IN HOUSE

Tematica:
1. Manager al sistemului de management al calitatii. Standardul ocupational. Competente
2. Prezentarea Sistemului National de Acreditare, Certificare si Notificare
- Legislatie
- Standarde. Seria de standard ISO 9000 si Ghidul IWA 4
3. Conceptul “calitate”. Calitatea in Administratie si serviciile publice
4. Conceptul “management al calitatii” si sistemul de management al calitatii
- Principiile managementului calitatii
- Responsabilitate si autoritate
- Lucrul in echipa
- Comunicarea si fluxurile informationale
- Abordarea procesuala
- Externalizarea proceselor
- Resursele necesare functionarii proceselor sistemului de management al calitatii
5. Planificarea calitatii in Administratie si servicii publice
- Politica in domeniul calitatii: viziune si misiune, strategie
- Obiectivele calitatii
6.  Documentatia sistemului de management al calitatii
7.  Competenta, instruirea si constientizarea personalului ce desfasoara activitati care influienteaza conformitatea cu cerintele referitoare la serviciul acordat cetateanului
8.  Orientarea catre client. Determinarea cerintelor si asteptarilor cetateanului. Planificarea serviciului
9.  Procese suport
- Proiectare – dezvoltare serviciu
- Aprovizionare
10. Controlul realizarii serviciului. Metode si tehnici ale managementului calitatii
- Indicatorii de proces
- Costurile calitatii
- Tehnici statistice utilizate in managementul calitatii
11. Masurare si monitorizare
- Evaluarea satisfactiei cetatenilor fata de serviciile primite
- Masurarea si monitorizarea proceselor si serviciilor
- Controlul neconformitatii in serviciile publice
12. Auditul intern al sistemului de management al calitatii
13. Analiza datelor
14. Imbunatatirea continua
- Actiunea corectiva
- Actiunea preventiva
- Analiza efectuata de management
- Programe de imbunatatire


URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Tematica:
1. Documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului
2. Categorii de documentatii de amenajarea teritoriului si de urbanism. competente de avizare si de aprobare a acestora
3. Urbanism: Plan urbanistic general si regulament local aferent acestuia; Plan urbanistic zonal si regulament local aferent acestuia; Plan urbanistic de detaliu
4. Reglementari urbanistice
5. Bilant teritorial


MANAGEMENTUL DESEURILOR PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA

Tematica:
1. Specialistul in managementul deseurilor - rolul si functii
2. Managementul al deseurilor in institutii: planificarea activitatilor de gestionarea a deseurilor, instruirea personalului implicat in gestiunea deseurilor, organizarea activitatii de gestiune a deseurilor, evaluarea activitatilor in procesul de management al deseurilor, urmarirea si indeplinirea responsabilitatilor privind gestionarea deseurilor;
3. Reglementari nationale si sectoriale in domeniul gestiunii deseurilor - Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, Legea 132/2010 privind regimul deseurilor in institutii publice; Ordinul M.Sanatatii 1226/2012 privind gestionarea deseurilor in unitati medicale
4. Monitorizarea si raportarea deseurilor - studii de caz;
5. Management integrat al deseurilor: colectare, transport, reciclare, incinerare, depozitare;
6. Regimul deseurilor de ambalaje in contextul obligatiilor legale pentru agentii economici, precum si pentru institutiile publice cu responsabilitati / atributii in domeniu, studii de caz;
7. Managementul deseurilor  in domeniul constructiilor, industria serviciilor (comert, alimentatie publica, turism), studii de caz;
8. Managementul deseurilor de echipamente electrice si electronice sau DEEE;
9. Deseuri periculoase: gestiunea deseurilor periculoase, obligatii ale generatorilor de deseuri periculoase, studiu de caz.


COMUNICARE MANAGERIALA IN INSTITUTIILE PUBLICE

Tematica:
CAPITOLUL 1 - DEFINIREA CONCEPTULUI DE COMUNICARE
Structura comunicarii
Functiile comunicarii
Factorii comunicarii
Feed-back-ul in comunicare
Axiomele comunicarii
Moduri si mijloace de comunicare
Producerea mesajelor orale
Comunicarea interactiva
Controlul comunicarii
Procesul de ascultare
Barierele in comunicare

CAPITOLUL 2 - COMUNICAREA ORGANIZATIONALA
Trasaturi generale
Comunicarea mangeriala
Obiectivele comunicarii manageriale
Functiile comunicarii manageriale
Roluri ale comunicarii manageriale
Conditiile comunicarii manageriale
Functii ale comunicarii de tip managerial
Obstacole in comunicarea manageriala
Strategii de comunicare organizationala
Tipuri de comunicare organizationala
Feedbackul ca modalitate de control a informatiei in organizatie
Sedinta ca modalitate de comunicare in organizatie
Interviul ca forma de comunicare in organizatie
Expunerea / Prezentarea publica pregatita.
Comunicarea scrisa in organizatii

CAPITOLUL 3 - COMUNICAREA INSTITUTIONALA
Comunicarea institutionala in administratia publica
Modalitati si canale de comunicare
Comunicarea publica
Comunicarea institutiei publice cu cetateanul
Bariere comunicationale in comunicarea cu cetateanul
Rolul feed-back-ului in reglarea comunicarii publice

Cursuri

Parteneri

Autoritatea Nationala pentru Calificari

ANC

TUV THURINGEN e.V.

http://www.tuev-thueringen.de/


Institutul International al Auditorilor Interni (IIA Global) din Statele UniteStiri

Curs GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI ȘI CONTROL INTERN

Anul 2017 debuteaza cu un nou program de formare profesionala: „GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI ȘI CONTROL INTERN” dedicat AUDITORILOR INTERNI IN SECTORUL PUBLIC care doresc obtinerea atestarii profesionale.

2 CURSURI NOI LA TOP QUALITY MANAGEMENT

Portofoliul de cursuri al Top Quality Management s-a imbogatit cu 2 programe de formare avand la baza interesul cursantilor nostri:

Reduceri cursanti

Reduceri de 50% pentru fosti cursanti ai Top Quality Management si InovaTop.
Pentru detalii click pe titlu.

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Top Quality Management - cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Noutati

Cursuri de perfectionare pentru administratia publica – functionari publici, personal contractual si alesi locali

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Curs Managementul performantei - KPI Indicatori cheie de performanta

Performanta companiei – Cum o atingem? Cum o sustinem?

Curs IMPLEMENTAREA SI EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN

Cursul practic "Implementarea si evaluarea a Sistemului de Control Intern" isi propune sa prezinte principalele notiuni ce stau la baza Sistemului de Control Intern, precum si abordarile specifice acestui proces, de la definirea obiectivelor proceselor, la managementul riscurilor asociate si pana la stabilirea si evaluarea controalelor eficiente, cu scopul de a atinge rezultatele asteptate. De asemenea, cursantii vor dobandi o imagine de ansamblu a utilizarii metodologiei COSO de stabilire a controalelor interne pe cele 5 componente de baza ale sistemului.

Noua platforma oferte de munca

Creaza-ti un cont pe www.oferte-de-munca.ro, completeaza-ti profilul sau posteaza-ti proiectele! Totul este gratuit! Poti incepe chiar acum! Prezinta-te celorlalti, prezinta-ti atat aptitudinile cat si hobby-urile pentru a comunica cu ceilalti membrii. Prezinta-ti portofoliu celorlalti membrii! Posteaza propriul Job sau proiect. Este gratuit. Liciteaza pentru Job-urile postate. Este de asemenea gratuit.

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”, in conformitate cu legislatia in vigoare, legea nr.677/2001, modificata si completata.