Home > Despre noi

Despre noi

De peste 12 ani, Top Quality Management concepe si implementeaza programe de formare care asigura dezvoltarea competentelor individuale si ofera un avantaj competitiv real companiilor nationale si multinationale si institutiilor publice care beneficiaza de solutiile si strategiile oferite de noi.

Programele dezvoltate de Top Quality Management au obtinut recunostere nationala si internationala din partea CAFFPA - Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor, Tuv Thuringen e.V Germania si Institutului International al Auditorilor Interni din Statele Unite.


SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL este o companie cu capital integral romanesc a carei activitate este organizarea de cursuri autorizate CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilo de formare, specializare si perfectionare din diverse domenii.

SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL
are o experienta de peste 12 ani in domeniul furnizarii de programe de formare profesionala. Este furnizor autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor pentru 19 programe de initiere, specializare, perfectionare. Programele de formare sustinute se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, absolventii obtinand certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Din anul 2007 TOP QUALITY MANAGEMENT a implementat sistemul de management al calitatii conform standardului ISO 9001 in domeniile de activitate: consultanta si invatamant pentru adulti.

Oferta educationala a SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL contine o gama larga de cursuri de formare in domenii precum: management general, managementul si evaluarea proiectelor, managementul deseurilor, audit sisteme de management si intern, comunicare, IT&C si securitatea informatiei.

Pentru cursul Auditor in domeniul calitatii, SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL a fost autorizata de Institutul International al Auditorilor Interni (IIA Global) din Statele Unite, fiind unicul furnizor recunoscut de aceasta entitate la nivel national. Astfel, pe plan international, s-a obtinut echivalarea examenului 4 CIA (Certified Internal Auditor), prin recunoasterea certificatului de “Auditor in domeniul calitatii” emis de SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL.
Din anul 2019, Top Quality Management detine calitatea de membru al ASRO (Asociatia de Standardizare din Romania) - Organism National de Standardizare si activeaza in cadrul Comitetului Tehnic de Standardizare CT323 - Managementul mediului.

La TOP QUALITY MANAGEMENT, clientul este intotdeauna pe primul loc. Clientii nostri includ peste 8.000 de organizatii din toate domeniile de activitate reprezentand societati comerciale, administratii publice, institutii de invatamant si de cercetare, ONG-uri precum si numeroase persoane fizice.
Cursurile organzate de TOP QUALITY MANAGEMENT, care presupun deplasarea cursantilor la sediul companiei si frecventarea acestora pe intreaga lor perioada, se desfasoara in urmatoarele variante: cursurile standard intensive desfasurate in fiecare zi lucratoare a saptamanii, cursuri de Week-End desfasurate in zilele de vineri seara, sambata si duminica si cursurile serale, desfasurate de luni pana joi intre orele 17 - 21. Salile de curs detinute de TOP QUALITY MANAGEMENT sunt dotate corespunzator cursurilor sustinute, dezvoltandu-se inclusiv un spatiu dedicat cursurilor de IT&C dotat cu 18 computere portabile de ultima generatie, acces la internet, videoproiector si tabla electronica interactiva.

Echipa TOP QUALITY MANAGEMENT se poate deplasa la sediul companiilor interesate, inclusiv in alte localitati, pentru desfasurarea cursurilor de formare.Toate cursurile autorizate din oferta educationala pot fi adaptate in functie de nevoile de instruire ale organizatiilor si livrate in sistem LA CERERE, la sediul clientului pentru grupe compuse din minimum 10 cursanti.

De cand a inceput activitatea de formare autorizata a adultilor, SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL a acordat certificate de absolvire la peste 12.000 de absolventi. Ca furnizor de formare profesionala autorizat la nivel international, s-au acordat certificate cu recunoastere internationala la un numar de 1200 de absolventi ai cursurilor Manager proiect, Formator, Auditor in domeniul calitatii si Manager resurse umane. Portofoliul de clienti al TOP QUALITY MANAGEMENT este constituit atat din persoane fizice (20%) cat si din persoane juridice (80%) din toate domeniile de activitate.

Echipa SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL este formata din peste 15 experti in management de proiect, managementul general al organizatiei, audit, in domeniul financiar bancar, managementul calitatii, IT&C, cunoscatori a cel putin o limba straina si avand pregatire la nivel cel putin de studii postuniversitare in domeniul pe care il stapanesc.

SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL are experienta in gestionarea proiectelor cu finantare nerambursabila fiind Beneficiar, in perioada 2010 – 2013, a proiectului strategic Flexinov - Intreprinderi flexibile si inovatoare finantat prin POSDRU, AP 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, DMI 3.2. “Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”, cu o valoare totala de 5.450.117 lei. Acesta a oferit 80 de cursuri autorizate CAFFPA dintre care 16 in TIC, pentru 261 de persoane ce au dobandit cunostinte si competente care sa le permita sa reactioneze la schimbarile rapide ale pietei muncii. Pe langa acestea, in cadrul proiectului Flexinov au fost elaborate ghiduri pentru angajati si angajatori privind implementarea modelelor de flexibilitate functionala in organizatii si au fost sprijinite 13 firme pentru implementarea acestora. Toti indicatorii propusi au fost depasiti, succesul repurtat determinand SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL sa se implice si in derularea altor proiecte. Pentru asigurarea derularii activitatilor specifice, Top Quality Management a obtinut finantare BERD prin BAS Romania, deruland cu succes contractul de Grant : GA-ROU-2014-269038079 – perioada septembrie 2014 – decembrie 2014.

Pe langa sustinerea de cursuri si acordarea de consultanta in domeniul managerial, SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL este initiatoarea procedurii de introducere in Clasificarea Ocupatiilor din Romania a urmatoarelor profesii: EXPERT LEGISLATIA MUNCII cod COR 242220, EXPERT IN SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA cod COR 242304, TEHNICIAN IN SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA cod COR 32572.
In urma demersurilor sustinute efectuate, in prezent cele 3 meserii sunt cuprinse in codul COR. Pentru completarea demersurilor realizate, CAFFPA a autorizat TOP QUALITY MANAGEMENT pentru sustinerea celui mai nou curs de pe piata actuala de profil: Expert legislatia muncii.

Oferta educationala a SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL contine o gama larga de programe de formare de specializare si perfectionare, dupa cum urmeaza:
1. MANAGER PROIECT - curs practic pentru ocupatia MANAGER PROIECT, realizat in module tematice de perfectionare cu o durata de 24 ore. Cursurile sunt realizate ca suport pentru sprijinirea organizatiilor ce doresc sa se dezvolte si sa-si imbunatateasca performantele in afaceri pe baza propriilor proiecte.
2. AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII - curs de specializare pentru ocupatia AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII, se adreseaza persoanelor care urmeaza sa deruleze audituri de sistem si secunda parte in conformitate cu standardele de management ale calitatii si de audit. Cursul Auditor in domeniul calitatii este recunoscut la nivel international prin The Institute of Internal Auditors cu sediul in Florida - USA.
3. AUDITOR DE MEDIU - curs de specializare pentru ocupatia AUDITOR DE MEDIU, se adreseaza persoanelor care urmeaza sa deruleze audituri de sistem si secunda parte in conformitate cu standardele de management de mediu si de audit.
4. MANAGEMENTUL PERFORMANTEI - KPI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA - cursul se adreseaza tuturor persoanelor care doresc sa demareze un proiect de implementare a sistemului KPI in organizatie sau sa revizuiasca indicatorii existenti..
5. LEADERSHIP SI MANAGEMENTUL ECHIPEI DE INALTA PERFORMANTA - Cursul se adreseaza tuturor persoanelor care doresc sa-si imbunatateasca performanta la locul de munca si care, prin natura pozitiei si a functiei lor, coordoneaza echipe indiferent de nivelul ierarhic detinut intr-o companie, organizatie sau institutie publica sau privata, de natura activitatilor sau marimea echipelor de care raspund, respectiv: persoane nou numite sau promovate in pozitii de conducere a unor echipe, departamente sau organizatii, si care doresc sa dobandeasca competente in conducerea acestora, manageri de orice nivel, angajati care doresc sa devina manageri.
6. GESTIONAREA AMBALAJELOR SI DESEURILOR DIN AMBALAJE - cursul abordeaza, in special, prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea gestionarii amabalajelor si deseurilor din ambalaje.
7. MANAGER CALITATE - ISO 9001 - acest curs se adreseaza, in special, persoanelor care urmeaza sa proiecteze si implementeze sisteme de management al calitatii sau celor care doresc sa aplice metodele si instrumentele managementului calitatii pentru a determina cresterea performantei organizatiei in care se implementeaza acest sistem.
8. AUDITOR INTERN– auditul intern reprezinta o serie de activitati si actiuni corelate, extrem de important in cadrul oricarei organizatii, desfasurat in vederea  verificarii conformitatii documentelor interne cu procedurile aplicate. Astfel se face o analiza diagnostic, se identifica neconcordantele si apoi se aplica masurile corective necesare. Auditul inern se desfasoara conform Normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari; acestea cuprind reguli de organizare, reguli de exercitare, reguli de implementare si Codul etica pentru profesori de auditor intern.
9. AUDITOR INTERN IN SECOTRUL PUBLIC - cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa fie auditori interni in sectorul public si sa-si desfasoare activitatea in entitati publice si care trebuie sa detina cunostintele, abilitatile si valorile necesare pentru a performa in domeniu. Cursul este structurat conform cerintelor Legii 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii 672/2002 privind auditul public intern si HG 1259/2012, Capitol IV, Art. 20, privind formarea profesionala a auditorilor interni care activeaza in domeniul public.Programul de formare contine doua module distincte: audit intern si guvernanta corporatista si manageentul riscului.
10. MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI – in cadrul cursului sunt prezentate conceptele de baza ale managementului riscului precum si principalele aspecte ce trebuie avute in vedere pentru implementarea sistemului de management al riscului in organizatiei. Pe parcursul derularii cursului sunt prezentate intr-o maniera interactiva notiuni si politici de reglementare precum si proceduri de implementare si exemple de bune practici in domeniu.
11. IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL SECURITATII INFORMATIEI - ISO 27001 - cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa proiecteze si sa implementeze un Sistem de Management al Securitatii Informatiei conform cerintelor SR ISO/CEI 27001:2013, abordand teme specifice securitatii informatiei. Se prezinta intregul proces de documentare si implementare a Sistemelor de Management al Securitatii Informatiei in cadrul organizatiei, oferind modele de bune practici, documente si studii de caz.
12. MANAGER IN DOMENIUL SIGURANTEI ALIMENTARE - curs destinat persoanelor ce activeaza in domeniul alimentar, in cadrul departamentului HACCP sau celor responsabile cu siguranta alimentara, din cadrul unitatii. Cursul este necesar daca doriti sa implementati referentialul ISO 22000.
13. PROIECTAREA, REALIZAREA si ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE - cursul are urmatoarele obiective: reguli de proiectare / optimizare / normalizare a bazelor de date; sisteme de gestiune a bazelor de date relationale; sa intelegem SQL; regasirea datelor; sortarea datelor regasite; filtrarea datelor; campurile cu valoare calculata; functii de manipularea a datelor; sintetizarea datelor; gruparea datelor; lucrul cu sub-interogari; unirea tabelelor; uniuni complexe; combinarea interogarilor; inserarea datelor; actualizarea si stergerea datelor; crearea si manipularea tabelelor; utilizarea vederilor; lucruri cu proceduri stocate; gestiunea prelucrarii tranzactiilor; utilizarea cursoarelor; caracteristici avansate ale limbajului SQL; administrarea si securitatea bazelor de date.
14. PROGRAMARE IN LIMBAJUL JAVA - cursul contine 4 module (de la nivel de baza la nivel profesiomist) structurate astfel incat la final, cursantii vor putea programa mai multe tipuri de aplicatii utilizabile atat pe computer cat pe dispozitive mobile.
15. PROGRAMAREA in C / C++ - cursul debuteaza oferind informatii cu caracter general in domeniul Programarii in limbajul C/C++ pentru a familiariza cursantul cu notiunile si conceptele utilizate, in timp ce Modulul II prezinta elementele avansate de programare, atingand totodata si cele mai utilizate metode de programare. In incheiere, Modulul III prezinta elementele specifice de programare pe obiecte cursantul reusind dupa parcurgerea celor 3 module sa dezvolte diverse programe specifice, utilizand limbajul C/C++.
16. PROGRAMARE ORIENTATA PE OBIECTE C SHARP - Modulul I - POO - ofera informatii de baza despre limbajul C# si Programarea Orientate pe Obiecte in timp ce al doilea modul - Programare vizuala (POO in context vizual) - trateaza elemente avansate ale Programarii pe Obiecte si urmareste familiarizarea cursantului cu interfata Microsoft Visual C#. La finalul celor 2 module chiar si cei mai putin exprimentati cursanti vor fi capabili, utilizand interfata Microsoft Visual C#, sa creeze numeroase programe orientate pe obiecte, folosind limbajul C#.
17. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI PUBLICITATE - cursul se adreseaza tuturor celor care doresc sa invate cum sa promoveze un brand sau o companie cu rezultate profesionale si financiare, pe termen lung.
18. CONTROL INTERN MANAGERIAL SI MANAGEMENTUL RISCURILOR IN ENTITATILE PUBLICE - Temele abordate in cadrul cursului ating si subiecte ce tin de specificul derularii activitatii de control intern in institutiile publice conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, Hotararea nr. 722/2016.
19. IMPLEMENTAREA SI EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN - cursul ofera exemple practice din procesul de stabilire a controalelor interne (considerate ca fiind cele mai bune practici in domeniu), cursantii avand posibilitatea sa-si exerseze cunostintele si aptitudinile in organizarea unei misiuni de auto-evaluare a Sistemului de Control Intern, in elaborarea deficientelor / problemelor identificate, a recomandarilor, dar si in prezentarea concluziilor.
20. RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR (DPO) - cursul este structurat conform Regulamentului UE nr. 679/2016 al Parlamentului European, regulament general privind protectia datelor (General Data Protection Regulation - GDPR). In Regulamentul 679 se defineste clar rolul unei persoane numita Data Protection Officer sau Responsabil cu Protectia Datelor care trebuie sa aiba cunostinte de specialitate pe zona de protecție de date (art.37-5).
21. AUDITUL INTERN AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL SECURITATII INFORMATIEI - ISO 27001 - cursul isi propune sa furnizeze auditorilor interni din sectorul public informatii relevante despre controalele aferente mediului informatizat si despre probleme specifice ale acestora, pentru a facilita planificarea si efectuarea auditului sistemelor informatice in contextul misiunilor de audit in care auditorii publici sunt implicati.
22. Cursul PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT ANTI-MITA - ISO 37001 reprezinta si un ghid pentru organizatii, astfel incat acestea sa fie in masura sa stabileasca, sa implementeze, sa mențina si sa imbunatateasca un sistem de management anti-mita, in concordanta cu cele mai bune practici internationale in materie.
23. Cursul ADMINISTRARTOR CONDOMINII, cod COR 5153.3.1, este obligatoriu conform Legii nr. 196/2018, art. 106. Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa reprezinte interesele particulare si colective ale unui condominiu cu asumarea raspunderilor ce deriva din aceasta si actualilor administratori din cadrul asociatiilor de proprietari.

Pentru vizibilitatea cat mai buna a cursurilor furnizate de companie, de-a lungul celor 13 ani de activitate au fost dezvoltate urmatoarele site-uri web: www.topquality.ro, www.cursuri-web-design.ro.

Parteneri


Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/


Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/Asociatia de Standardizare din Romania


Stiri

Cursuri de perfectionare pentru administratia publica – functionari publici, personal contractual si alesi locali

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Top Quality Management - cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Noutati

Curs Responsabil cu Protectia Datelor (DPO)

Daca ati lucrat sau lucrati in domeniul protectiei datelor, daca detineti expertiza in ceea ce priveste securizarea sistemelor informatice, daca detineti cunostinte juridice si legislatie sau daca pur si simplu doriti sa obtineti un loc de munca bine platit, cursul DPO autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor este o alegere care va poate schimba viata profesionala.

Curs Implementarea Sistemelor de Management al Securitatii Informatiei - ISO 27001

Cerintele SR EN ISO/IEC 27001:2018 se aplica organizatiilor atat pentru protejarea contra eventualelor vulnerabilitati si atacurilor din exterior, cat si pentru gestionarea intregului ciclu de viata al informatiilor de orice tip si pe orice suport, pastrate integral sau externalizate​, referitoare la clienii sau la societate.​

Curs Implementarea si Evaluarea Sistemului de Control Intern

Cursul practic "Implementarea si evaluarea a Sistemului de Control Intern" isi propune sa prezinte principalele notiuni ce stau la baza Sistemului de Control Intern, precum si abordarile specifice acestui proces, de la definirea obiectivelor proceselor, la managementul riscurilor asociate si pana la stabilirea si evaluarea controalelor eficiente, cu scopul de a atinge rezultatele asteptate. De asemenea, cursantii vor dobandi o imagine de ansamblu a utilizarii metodologiei COSO de stabilire a controalelor interne pe cele 5 componente de baza ale sistemului.
PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”, in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR). Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html