Home > Cursuri AUDIT & CONTROL INTERN > Curs Auditor intern in sectorul public

Curs Auditor intern in sectorul public

Cursul  Auditor intern in sectorul public este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia Auditor intern in sectorul public, cod  COR 241306. Conform ORDIN MMPS nr. 1.149 din 16 iulie 2020 cursurile autorizate de formare profesionala a adultilor se pot organiza atat on-line cat si la sala.

Grup tinta:
Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa fie auditori interni in sectorul public si sa-si desfasoare activitatea in entitati publice si care trebuie sa detina cunostintele, abilitatile si valorile necesare pentru a performa in domeniu. Cursul va da posibilitatea de a afla care sunt acestea si de a performa la locul de munca.
De asemenea, prin intermediul acestui curs veti putea dobandi abilitatile pe care auditorul intern trebuie sa le demonstreze in indeplinirea sarcinilor, conform reglementarilor de referinta si bunelor practici internationale.
Cursul este structurat conform cerintelor Legii 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii 672/2002 privind auditul public intern, HG nr. 1086/2013, HG 1259/2012, Capitol IV, Art. 20 si Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,  privind formarea profesionala a auditorilor interni care activeaza in domeniul public.

Obiective:
 • Dezvoltarea competentelor necesare auditorului intern pentru elaborarea si documentarea programului de audit intern si a programului interventiei la fata locului;
 • Dobandirea cunostintelor si deprinderile necesare auditorului pentru a concepe, selecta si aplica teste in vederea evaluarii eficientei si eficacitatii controalelor;
 • Dobandirea competentei necesare pentru a analiza, evalua si formula recomandari cu privire la problemele identificate in cadrul procesului de audit intern.

AGENDA CURSULUI:
ZIUA 1
 • Definitia auditului, termeni cheie
 • Cadrul legislativ al auditului intern public;
 • Tipologia auditului public intern - comparatie intre auditul de regularitate, auditul de sistem si auditul performantei;
 • Paralele intre conceptul de audit intern si alte concepte;
 • Organizarea si functionarea auditului public intern la nivelul entitatilor publice;
 • Standarde internationale care reglementeaza activitatea de audit intern emise de The Institute of Internal Auditors (IIA)
 • Conceptul si cadrul general al activitatii de planificare a auditului intern in sectorul public;
 • Guvernanta corporativa;
 • Analiza si ierarhizarea riscurilor;

ZIUA 2
 • Identificarea activitatilor auditabile si a riscurilor aferente acestora - modele;
 • Mediul de control si activitati de control intern managerial;
 • Planificarea activitatii de audit intern: metodologia de elaborarea planului multianual de audit intern si a planului anual de audit intern. Exemplu de plan multianual de audit intern si de plan anual de audit intern;
 • Realizarea etapei de pregatire a misiunii de audit intern: initierea auditului, sedinta de deschidere, colectarea si prelucrarea informatiilor.
 • Evaluarea riscurilor si a gradului de incredere in controlul intern. Exemple proceduri;
 • Elaborarea programului misiunii de audit public intern. Exemplu;
 • Realizarea interventiei la fata locului. Colectarea probelor de audit. Exemple de teste;

ZIUA 3
 • Tehnica de elaborare a fisei de identificare si analiza a problemei (FIAP). Exemple de erori posibile si modalitati de evitare. Exemplu de FIAP. Exercitiu de elaborare a unui FIAP;
 • Elaborarea formularului de constatare si raportare a iregularitatilor (FCRI). Exemplu. Ce este si ce nu este o iregularitate. Exercitiu de elaborare a unui FCRI;
 • Revizuirea documentelor si constituirea dosarului de audit.
 • Sedinta de inchidere. Exemplu;
 • Realizarea concilierii. Tehnici de abordare a reuniunilor de conciliere;
 • Raportul de audit;
 • Prezentarea metodologiei generale de desfasurarea a unei misiuni de audit intern public de regularitate - studiu de caz.

ZIUA 4
 • Urmarirea recomandarilor. Exemple de fise de urmarire a recomandarilor si exemple de monitorizare a stadiului implementarii recomandarilor formulate;
 • Supervizarea misiunilor de audit intern. Tehnici de supervizare. Exemple;
 • Elaborarea Programului de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern;
 • Evaluarea activitatii de audit public intern - prezentarea metodologiei;
 • Evaluarea sistemului de prevenire a corpuptiei - masuri ce vor fi auditate in anul 2019;
 • Auditul intern al performantei;
 • Studii de caz si exemple.

Competente dobandite:
 • Planificarea activitatii de audit intern
 • Pregatirea misiunii de audit intern
 • Evaluarea riscului
 • Programarea misiunii de audit intern
 • Elaborarea testelor de audit intern
 • Formularea constatarilor, concluziilor si recomandarilor de audit intern
 • Documentarea activitatilor de audit intern
 • Elaborarea raportului de audit intern
 • Supervizarea misiunii de audit intern
 • Valorificarea recomandarilor de audit intern
 • Asigurarea calitatii activitatii de audit intern
 • Dezvoltarea relatiilor operationale cu entitatile auditate
 • Colectarea informatiilor
 • Evaluarea preliminara a controlului intern
 • Evaluarea sistemului organizational
 • Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern si guvernanta
 • Evaluarea activitatii juridice
 • Evaluarea activitatii financiar-contabile
 • Evaluarea activitatii privind tehnologia informatiei
 • Evaluarea procesului de finantare

Cadrul legislativ
Cheltuielile pentru formare si perfectionare profesionala a personalului angajat sunt cheltuieli deductibile conform Codului Fiscal. Autoritatile si Institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare conform Legii 188/1999, modificata, completata si republicata.
Programele de specializare si perfectionare furnizate de Top Quality Management sunt autorizate de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor. Programul de formare pentru ocupatia Auditor intern in sector public reprezinta 180 ore de formare profesionala teoretica si practica.
Cursurile sunt organizate si autorizate conform: OG 129/2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor si  conform H.G. nr. 1066/2008 privind formarea profesionala a functionarilor publici.

Puteti urma cursul on-line Auditor intern in sector public in una din urmatoarele sesiuni:

Sesiunea 1: 13, 14, 15, 16 decembrie 2021, intre orele 9.30 - 17.30
Sesiunea 2: 17, 18, 19, 20 ianuarie 2022, intre orele 9.30 - 17.30
Sesiunea 3: 21, 22, 23, 24 februarie 2022, intre orele 9.30 - 17.30
Cursul se va finaliza cu dezvoltarea unui proiect, necesar in vederea sustinerii examenului de absolvire. La fiecare sesiune se vor adauga 3 saptamani in care se vor imbina teoria si practica individuala / la locul de munca / la domiciliu/la sala, pentru dezvoltarea proiectului, in vederea sustinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de catre participanti, sub coordonarea lectorului. Formatorul va fi la dispozitia cursantilor atat prin intermediul consultatiilor la sala conform unui program stabilit, cat si prin consultatii individuale, prin internet / e-mail, telefon etc..
Examenele de absolvire se vor desfasura online/la sala conform procedurilor CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor.

Pret curs online: 650 LEI/persoana (scutit de TVA).
Pret curs la sala*: 800 LEI/persoana (scutit de TVA).
Taxa de examinare: 70 LEI(nu se aplica TVA) – doar pentru cei care doresc examinarea pentru obtinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.
Rezervarea locului in cadrul cursului se va face numai dupa achitarea taxei de participare.
*Preturile sunt valabile pentru cursurile OPEN (sustinute in Bucuresti). Daca doriti un curs dedicat, va rugam sa ne contactati.

Conditii de participare la examinare:
Pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului autorizat, este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta sau adeverinta).
In caz contrar, se poate urma cursul, insa se va primi o diploma de participare din partea Top Quality Management.

Locatie: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 49, et. 3.

Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor.

Pentru cursurile OPEN o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti. In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click aici pentru a descarca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro  In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC, cod COR 241306, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Parteneri


Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/


Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/



Asociatia de Standardizare din Romania


Stiri

Cursuri de perfectionare pentru administratia publica – functionari publici, personal contractual si alesi locali

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Top Quality Management - cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Noutati

Curs Responsabil cu Protectia Datelor (DPO)

Daca ati lucrat sau lucrati in domeniul protectiei datelor, daca detineti expertiza in ceea ce priveste securizarea sistemelor informatice, daca detineti cunostinte juridice si legislatie sau daca pur si simplu doriti sa obtineti un loc de munca bine platit, cursul DPO autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor este o alegere care va poate schimba viata profesionala.

Curs Implementarea Sistemelor de Management al Securitatii Informatiei - ISO 27001

Cerintele SR EN ISO/IEC 27001:2018 se aplica organizatiilor atat pentru protejarea contra eventualelor vulnerabilitati si atacurilor din exterior, cat si pentru gestionarea intregului ciclu de viata al informatiilor de orice tip si pe orice suport, pastrate integral sau externalizate​, referitoare la clienii sau la societate.​

Curs Implementarea si Evaluarea Sistemului de Control Intern

Cursul practic "Implementarea si evaluarea a Sistemului de Control Intern" isi propune sa prezinte principalele notiuni ce stau la baza Sistemului de Control Intern, precum si abordarile specifice acestui proces, de la definirea obiectivelor proceselor, la managementul riscurilor asociate si pana la stabilirea si evaluarea controalelor eficiente, cu scopul de a atinge rezultatele asteptate. De asemenea, cursantii vor dobandi o imagine de ansamblu a utilizarii metodologiei COSO de stabilire a controalelor interne pe cele 5 componente de baza ale sistemului.
PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”, in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR). Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html