Home > Cursuri INFORMATICA > Curs Programare in limbajul JAVA - 4 module

Curs Programare in limbajul JAVA - 4 module

Conform ORDIN MMPS nr. 1.149 din 16 iulie 2020 cursurile autorizate de formare profesionala a adultilor se pot organiza atat on-line cat si la sala.
Cursul Programare in limbajul JAVA este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia PROGRAMATOR AJUTOR, cod COR 351201 (studii medii).


In urma obtinerii Certificatului de Absolvire recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, cursantii vor avea acces la ocupatia PROGRAMATOR AJUTOR scutita de IMPOZIT pe VENIT conform anexa la Ordinul comun nr. 1168/2017/3024/2018/492/2018/3337/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2018.

Java este un limbaj de programare orientat pe obiect, proiectat in scopul realizarii de aplicatii pentru Web. In prezent, limbajul Java este utilizat pentru programarea mai multor tipuri de aplicatii, iar noile evolutii tehnologice permit utilizarea sa si pe dispozitive mobile. Limbajul Java prezinta urmatoarele caracteristici: simplu, familiar, robust, orientat pe obiecte, dinamic, cu nivel ridicat de securitate, independent de platforma, adaptat pentru aplicatii distribuite si multithreading.

De ce limbajul Java?
 • Java este un limbaj actual, are o mare popularitate si aplicabilitate.
 • Mediul de lucru poate fi descarcat de pe Internet si limbajul poate fi studiat fara licenta.
 • Limbajul Java are o sintaxa asemanatoare cu cea a limbajului C++.
 • Programele scrise in limbajul Java sunt portabile, putand fi rulate sub orice sistem de operare (Windows, Linux).
 • Limbajul de programare Java este unul orientat pe obiecte constituind un avantaj major in practica.
 • Limbajul Java are o componenta didactica prin faptul ca anumite operatii, care pot pot conduce la erori in limbajele C sau C++, nu sunt permise in acest caz.
 • Studiind limbajul de programare Java, participantii la cursurile Top Quality Management se familiarizeaza cu anumite notiuni de mare importanta in programare (exceptie, fir de executie, s.a.).
 • Limbajul Java este mult mai usor decat limbajul C++.

Avantajele participarii la cursul Programare in limbajul Java la Top Quality Management:
 • Experienta in formare profesionala de peste 13 ani;
 • Lector autorizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Mun. Bucuresti, detinand experienta profesionala in domeniul IT si avand la activ peste 150 persoane formate in cadrul Top Quality Management;
 • Posibilitatea obtinerii Certificatului de Absolvire recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale;
 • Obtinerea accesului la ocupatia PROGRAMATOR AJUTOR scutita de IMPOZIT pe VENIT conform anexa la Ordinul comun nr. 1168/2017/3024/2018/492/2018/3337/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2018;
 • Suport de curs si materiale de studiu oferite gratuit;
 • Prezentarea tematicii cursului prin exemple concrete si studii de caz;
 • Cel mai bun raport calitate/pret;
 • Baza materiala si didactica pusa la dispozitie de catre furnizor.

Cursul Programare in limbajul Java organizat de Top Quality Management ofera participantilor un ghid complet cuprinzand atat notiuni de baza ale limbajului Java cat si elemente de nivel mediu si avansat. De asemenea, in cadrul cursului de programare in limbajul Java organizat de Top Quality Management, sunt prezentate notiuni de programare orientata pe obiect si algoritmica, elemente de programare concurenta si distribuita. In concluzie, cursul complet de programare in limbajul Java dezvoltat de Top Quality Management, impartit in 4 module, fiecare cu durata de 4 - 5 saptamani, va reprezenta un instrument util pentru insusirea cunostintelor fiecarui participant de la elev sau student pana la programator cu experienta.

Tematica programului de formare modulat Programare in limbajul JAVA

MODUL 1: Java FUNDAMENTALS
 • Introducere in Java: istoric, caracteristicile limbajului Java, componente si instalare, tipuri de aplicatii Java, masina virtuala Java;
 • Notiuni fundamentale despre Java: fisiere sursa, atomi lexicali, caractere Unicode, traduceri lexicale, tipuri de date, expresii si operatori, variabile, declaratii si initializari, conversii, contextele de conversie;
 • Structuri de control: instructiunea vida, instructiunea eticheta, instructiunea expresie, instructiunea if, instructiunea while, instructiunea do, instructiunea for, instructiunea break, instructiunea continue, instructiunea return, instructiunea throw, instructiunea synchronized, instructiunea try-catch-finally;
 • Clase: domeniul de vizibilitate al numelui clasei, modificatorii unei clase, clase derivate, clasa Object, implementarea interfetelor, membrii clasei, niveluri de acces, atributele clasei, metodele clasei, initializatori statici, constructori, clase interioare, clase generice, enumerari, erori si exceptii, distrugerea obiectelor si eliberarea memoriei, divizarea unei aplicatii in fisiere;
 • Interfete: declaratiile atributelor unei interfete, declaratiile metodelor unei interfete, mostenire multipla prin intermediul interfetelor;
 • Tablouri: sintaxa, clasificare, modalitati de lucru cu tablourile;
 • Conversii ale tipului referinta: conversii implicite, conversii explicite, conversii implicite de la primitive la clase wrapper, conversii implicite de la clase wrapper la tipuri primitive;
 • Siruri: siruri de caractere, interfata CharSequence, clasa String, clasa StringBuffer, clasa StringTokenizer
 • Structuri dinamice de date: interfata Enumeration, iteratori, colectii, tabele de asocieri, interfete pentru compararea obiectelor, multimi, liste, clasa BitSet, clasa Properties.

Modul 2: Java ADVANCED
 • Lucrul cu fisiere: introducere, clase Java pentru intrari si iesiri, clasa File, clasa RandomAccessFile;
 • Fluxuri de date serializarea obiectelor: clase Java pentru fluxuri de intrare / iesire, fluxuri de nivel scazut, fluxuri filtru de nivel inalt, fluxuri pentru citire si scriere, clasele PrintWriter si BufferedReader, clasa StreamTokenizer, clasa System, serializarea obiectelor, clasa ObjectOutputStream, clasa ObjectInputStream, interfata Serializable, interfata Externalizable, crearea unei clase serializabile, derivarea unei clase serializabile, implementarea interfetei Seralizable, metode de serializare obisnuite, implementarea interfetei Externalizable;
 • Fire de executie: breviar teoretic, corectitudinea programelor, primitivele de programare concurenta, programarea concurenta in Java, crearea unui fir de executie, crearea unui thread utilizand interfata Runnable, controlul unui fir de executie, prioritatea firelor de executie, grupurile din firele de executie, excluderea mutuala si sincronizarea, metodele wait() si notify(), studii de caz;
 • Accesul la baze de date folosind JDBC: introducere, clasificarea driverelor JDBC, instructiuni SQL, asocierea tipurilor intre SQL si Java, accesarea unei baze de date folosind JDBC, inregistrarea driverului JDBC folosind clasa DriverManager, stabilirea conexiunii, executia unei instructiuni SQL, procesarea rezultatelor, inchiderea conexiunii, exemple in MySQL / SQLite, drivere JDBC pentru MySQL / SQLite, puntea JDBC-ODBC, tranzactii, motivatii pentru folosirea tranzactiilor, ACID, niveluri de izolare;
 • Interfata grafica cu utilizatorul: introducere, interfete grafice, JFC (Java Foundation Classes), componenetele si pachetele clasei Swing, MVC (Model View Controller), UI Delegate, implementari pluggable look and feel, modele, Swing versus AWT, Swing - evenimente si ascultatori, fire de executie in Swing, desenarea componentelor grafice, alinierea la JavaBeans, gestionarea focusului, clasificarea componentelor Swing, containere de baza, JFrame, clase si interfete legate de ferestre, JWindow, JDialog, JApplet, containere intermediare, JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JLabel, Butoane, JButton, JToggleButton, JCheckButton, JRadioButton, chenare, JList, JComboBox, JSpinner, componente text, JTable, JTree, meniuri, JToolBar, dialoguri, JOptionPane, JFileChooser, JColorChooser, Componente pentru progres si derulare, JSlider, JScrollBar, JProgressBar, JToolTip, ferestre interioare, JDesktopPane, JInternalFrame, recomandari si optimizari;
 • Sistemul help pentru Java: conventii si principii, pachetul JavaHelp, fereastra standard JavaHelp, principii JavaHelp, dezvoltarea help-ului, temele HTML, fisierul HelpSet, fisierul Map, fisierul cuprins, fisierul index, indexarea si cautarea, compresia si incapsularea, atasarea help-ului la aplicatie, clasa HelpSet, clasa HelpBroker, clasa CSH, adaugarea help-ului la ferestre, adaugarea help-ului componentelor, activarea help-ului prin apasarea butoanelor, help activat folosind mouse-ului, scufundarea help-ului in aplicatie;
 • Internationalizarea aplicatiilor: introducere, codificari, unicode, seturi de caractere, setarea localizarii, separarea datelor, formatari, formatarea numerelor, formatarea datei si orei, formatarea mesajelor, lucrul cu fonturi, introducerea textului, etape necesare pentru internationalizarea aplicatiilor.

Modul 3: Java WEB
 • Appleturi si instrumente de lucru cu ferestrele (AWT): Appleturi, clasa Applet (java.applet.Applet), obtinerea parametrilor de intrare ai appleturilor, contextul unui applet, comunicarea dintre appleturilor, redarea sunetelor si imaginilor, afisarea continutului grafic, redarea sunetelor, transformarea unui applet intr-o aplicatie de sine statatoare, grafica in Java, componente si evenimente, bucla evenimentelor, componente, containere, etichete, butoane, campuri si arii de text, clasa java.awt.TextComponent, clasa java.awt.TextField, clasa java.awt.TextArea, butoane de selectie (checkbox si radio), liste de optiuni, suprafete de desenare, panouri, meniuri pop-up, gestionari de pozitionare, gestionarul BorderLayout, gestionarul CardLayout, gestionarul FlowLayout, gestionarul GridLayout, gestionarul GridBagLayout, pozitionarea absoluta, ferestre, clasa java.awt.Window, clasa java.awt.Frame, clasa java.awt.Dialog, clasa java.awt.FileDialog, managerul de securitate;
 • Programarea retelelor: introducere, adrese, porturi si socketuri, programarea retelelor prin intermediul conexiunilor, clasa ServerSocket, clasa Socket, aplicatii client / server orientate conexiune, programarea retelelor prin datagrame, clasa DatagramPacket, clasa DatagramSocket, aplicatii client / server neorientate conexiune, clasa InetAddress, clasa URL, obtinerea unei pagini web prin intermediul unui socket, apelul metodelor la distanta, obiectul de la distanta, registrul de nume, utilizarea apelurilor la distanta, localizarea fisierelor RMI - pachete necesare, clasa Naming, clasa LocateRegistry, clasa Registry, clasa RemoteObject, obiecte la distanta ca parametri, serializarea unui obiect la distanta, clasa RemoteServer, clasa Unreferenced, clasa RMISocketFactory, interfata RMIFailureHandler, aplicatii RMIFailureHandler;
 • Servleturi: CGI (COmmon Gateway Interface), variabilele de mediu, apelarea programelor CGI din formularele HTML, procesarea datelor din formularele HTML prin metoda GET, procesarea unui formular prin metoda POST, servleturi, servlet API, functionarea servleturilor, executia servleturilor, structura de baza a unui servlet, ciclul de viata al unui servlet, clasa HttpServlet, redirectarea cererii, returnarea unei erori, aplicatii web;
 • Java Server Pages (JSP): introducere, elemente JSP, comentarii, directive, directiva page, directiva include, directiva taglib, declaratii, initializarea si terminarea unui JSP, obiecte implicite, expresii, scriptlet-uri, actiuni;
 • Procesarea documentelor XML: standarde si specificatii, instalare, SAX, pachete necesare, documentul XML, obtinerea informatiilor din documentele XML, obtinerea valorilor atributelor unui tag, procesarea documentelor XML care contin spatii de nume, procesarea documentelor XML care trebuie validate prin DTD, procesarea documentelor XML care trebuie validate prin XML schema DOM, pachete necesare, crearea arborelui asociat unui document XML, manipularea arborelui DOM, interfata Node, procesarea documentelor XML care utilizeaza spatii de nume, procesarea documentelor XML care contin DTD, validarea documentelor XML prin XML Schema, interfata Document, XSLT, pachete necesare, realizarea unor transformari.

Modul 4: Java MOBILE
 • Introducere in dezvoltarea aplicatiilor pe sisteme Android: sistemul de operare Android, versiuni AOS, aplicatii mobile, configurarea aplicatiei, testarea aplicatiilor, emulatoare Android si device-uri virtuale, android Developer Tools si Andriod Studio, dezvoltarea aplicatiilor Android cu Android Studio, emulatoare Intel pentru Windows si Linux, android SDK, crearea proiectelor Android, View si View Groups pentru interfata de utilizator, managementul Layout-ului, resursele sistemului, codul sursa;
 • Notiuni fundamentale: obiecte Intent, ciclul de viata al aplicatiilor, modelul permisiunilor Android, liste si grid-uri, data binding, logging, bara de instrumente, Single pane si Multi pane, Android Toolbar, refresh cu ajutorul swipe;
 • Acces la resurse si procesare asincrona: integrare SQLite, procesare XML, Android Networking, persistenta, RxJava, JSon, procesare background, utilizare Retrofit pentru REST;
 • Interfete de utilizator avansate: arhitectura Android, utilizarea imaginilor in cadrul aplicatiilor, Drag and Drop, animatii, widgets, stiluri si teme, selectori de resurse, Live Wallpaper, lucrul cu resurse media;
 • Servicii Android: servicii, agenda de sarcini, Broadcast, notificari, optimizarea memoriei si performantei, Android Location API, Google Maps Android API, Android Data Backup, utilizare baze de date Firebase, Android Cloud to Device Messaging, Calendar API;
 • Senzori si atingere: API pentru camera, Android Sensor, utilzare single si multi touch, gesturi,
 • Notiuni suplimentare: librarii utile, instrumente de testare a aplicatiilor.

Evaluare:
 • Pentru a putea sustine examenul de absolvire a modului 1 al cursului (Java FUNDAMENTALS), in vederea obtinerii certificatului autorizat pentru ocupatia PROGRAMATOR AJUTOR, este necesara absolvirea studiilor medii (cu diploma bacalaureat).
Examenele de absolvire se vor desfasura online conform procedurilor CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor.

Cursul Programare in limbajul JAVA se finalizeaza cu examen de absolvire:
 • in urma examinarii teoretice si practice, dupa participarea la modulul 1 (Java FUNDAMENTALS) se obtine Certificat de absolvire pentru ocupatia PROGRAMATOR AJUTOR (studii medii);
 • in urma examinarii teoretice si practice, dupa participarea la modulele 2 (Java ADVANCED), 3 si 4 ale cursului Programare in limbajul Java (Java WEB si Java MOBILE) se obtin Certificate de absolvire emise de Top Quality Management.

Competente specifice dobandite la finalizarea modulului 1, Java FUNDAMENTALS, conform standardului ocupational pentru ocupatia PROGRAMATOR AJUTOR:
 • Elaborarea programului/ componenteia aplicatiei software;
 • Testarea si implementarea programului/ aplicatiei;
 • Asigurarea securitatii programelor/ aplicatiilor, a datelor de test si a suporturilor/ dispozitivelor de stocare;
 • Asigurarea corectitudinii rezultatelor obtinute de program/ aplicatie;
 • Instruire si asistarea beneficiarilor/ utilizatorilor programului/ aplicatiei;
 • Asigurarea necesarului de componente si materiale consumabile;
 • Gestionarea dispozitivelor de stocare a programelor si datelor de test.

Pret modul 1: 660 LEI/persoana (nu se aplica TVA). Taxa de examinare: 70 lei (nu se aplica TVA) – numai pentru participantii la curs care doresc examinarea pentru obtinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.
Pret modul 2 - 4: 714 LEI/modul/persoana (TVA inclus). Examinarea pentru obtinerea certificatului emisi de Top Quality Management este inclusa in pret.

Durata: 24 ore/modul 1 la sala/on-line (teorie), 3 saptamani, 8 ore pe saptamana, intre orele 17.00 - 21.00 (seral) sau 9.00 - 17.00 (sambata) si 32 ore/modul 2 - 4 on-line, 4 saptamani consecutive, 8 ore pe saptamana, intre orele 17.00 - 21.00 (seral) sau 9.00 - 17.00 (sambata).

Perioada: Grupele sunt in formare.

Locatie: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 49, et. 3.

Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click aici pentru a descarca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro  In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia PROGRAMATOR AJUTOR, cod COR 351201 iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Pentru cursurile OPEN o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti.
In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

Parteneri


Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/


Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/Asociatia de Standardizare din Romania


Stiri

Cursuri de perfectionare pentru administratia publica – functionari publici, personal contractual si alesi locali

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Top Quality Management - cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Noutati

Curs Responsabil cu Protectia Datelor (DPO)

Daca ati lucrat sau lucrati in domeniul protectiei datelor, daca detineti expertiza in ceea ce priveste securizarea sistemelor informatice, daca detineti cunostinte juridice si legislatie sau daca pur si simplu doriti sa obtineti un loc de munca bine platit, cursul DPO autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor este o alegere care va poate schimba viata profesionala.

Curs Implementarea Sistemelor de Management al Securitatii Informatiei - ISO 27001

Cerintele SR EN ISO/IEC 27001:2018 se aplica organizatiilor atat pentru protejarea contra eventualelor vulnerabilitati si atacurilor din exterior, cat si pentru gestionarea intregului ciclu de viata al informatiilor de orice tip si pe orice suport, pastrate integral sau externalizate​, referitoare la clienii sau la societate.​

Curs Implementarea si Evaluarea Sistemului de Control Intern

Cursul practic "Implementarea si evaluarea a Sistemului de Control Intern" isi propune sa prezinte principalele notiuni ce stau la baza Sistemului de Control Intern, precum si abordarile specifice acestui proces, de la definirea obiectivelor proceselor, la managementul riscurilor asociate si pana la stabilirea si evaluarea controalelor eficiente, cu scopul de a atinge rezultatele asteptate. De asemenea, cursantii vor dobandi o imagine de ansamblu a utilizarii metodologiei COSO de stabilire a controalelor interne pe cele 5 componente de baza ale sistemului.
PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”, in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR). Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html