Home > Cursuri ADMINISTRATIE PUBLICA > Curs Guvernanta corporativa, riscuri si control intern

Curs Guvernanta corporativa, riscuri si control intern

Cursul GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI ȘI CONTROL INTERN este organizat in vederea atestarii auditorilor interni din entitatile publice (fara a se limita acestia), in conformitate cu OMFP nr. 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competentelor profesionale necesare pentru obtinerea certificatului de atestare (modificat si completat cu OMFP nr. 783/2016).


Cursul GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI SI CONTROL INTERN este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari pentru ocupatia Auditor intern in sectorul public / modul Guvernanta corporatista, cod COR 241306, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale. Temele abordate in cadrul cursului ating subiecte ce tin de specificul implementarii proceselor de management al riscurilor, proceselor de control intern, dar si proceselor de administrare.


Grup tinta:

Cursul GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI SI CONTROL INTERN se adreseaza:

 • auditorilor interni;
 • conducatorilor entitatilor publice;
 • angajatilor din societatile si regiile autonome care implementeaza procesul de guvernanta corporativa urmarind prevederile Codului de guvernanta corporativa emis de BVB, dar si prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (actualizata cu Legea 111/2016);
 • membrilor echipei de gestionare a riscurilor;
 • intregului personal implicat in activitatile de implementare si monitorizare a sistemului de control intern managerial din entitatile publice.

 

Scopul cursului GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI SI CONTROL INTERN:

 • Abordarea unor modalitati practice de implementare a proceselor de guvernanta si managementul riscurilor si sistemului de control intern/managerial in cadrul entitatilor publice in concordanta cu legislatia specifica incidenta in cauza.


Tematica armonizata cu Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (actualizata cu Legea 111/2016), Codul  de guvernanta corporativa emis de BVB, Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 si Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 200/2016: 

 • Procesele de administrare si conducere
Strategie si guvernanta corporativa
Pilonii guvernantei si structuri corporative
Comunicarea cu utilizatorii informatiilor financiare
Transparenta, monitorizare si raportare
Sistemul de control intern/managerial
 • Planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitatea publica
 • Organizarea sistemului de control intern/managerial al entitatilor publice
 • Organizarea si functionarea comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea
 • Proiectarea si implementarea sistemului de control intern in institutiile publice conform standardelor de control intern/managerial
 • Mediul de control și activitati de control – planificare și proceduri elaborate
 • Performante si managementul riscului
 • Stabilirea contextului organizational si analiza fluxului de procese
 • Identificarea, analiza si evaluarea riscurilor in vederea tratarii acestora
 • Aplicarea managementului riscurilor in procesele de luare a deciziilor
 • Monitorizare si revizuire
 • Evaluare si audit
 • Studii de caz:

Program pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial

Registrul de riscuri continand exemple de riscuri asociate proceselor derulate  

Proceduri si strategii de raspuns la risc

Bune practice și modele de rapoarte utilizate in procesele de guvernanta, managementul riscurilor si control intern.

 

La finalul cursului, participantii vor putea sa:

 • Cunoasca si sa analizeze etapele proceselor de administrare, managementul riscurilor și sistemului de control intern/managerial in entitatea publica in care activeaza;
 • Analizeze si sa implementeze cerintele celor 16 standarde de control/managerial in entitati publice
 • Analizeze documentele de organizare specifice institutiilor publice din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategii, etc);
 • Gestioneze riscurile associate proceselor derulate in entitati;
 • Realizeze autoevaluarea standardelor de control intern/managerial din cadrul institutiei publice in care activeaza;
 • Intocmeasca rapoartele anuale necesare implementarii sistemelor de guvernanta, managementul riscurilor si controlului intern.

 

Competente dobandite conform standardului ocupational AUDITOR INTERN IN SECTOR PUBLIC:

 • Colectarea informatiilor necesare implementarii managementului riscurilor, sistemului de control intern si proceselor de guvernanta
 • Evaluarea preliminara a controlului intern
 • Evaluarea sistemului organizational
 • Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern si guvernanta
 • Evaluarea activitatii juridice
 • Evaluarea activitatii financiar-contabile
 • Evaluarea activitatii privind tehnologia informatiei
 • Evaluarea procesului de finantare

Perioada:
Puteti urma acest curs in una din urmatoarele sesiuni:

Sesiunea 1: 23, 24 si 25 octombrie 2017

Sesiunea 2: 15, 16 si 17 noiembrie 2017


Pret*: 700 LEI/persoana (nu se aplica TVA).
Taxa de examinare: 70 LEI (nu se aplica TVA) – doar pentru cei care doresc examinarea in prezenta comisiei ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) pentru obtinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale ssi Ministerul Educatiei Nationale. *Preturile sunt valabile pentru cursurile OPEN (sustinute in Bucuresti). Daca doriti un curs dedicat, va rugam sa ne contactati.

Conditii de participare:

 Pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului ANC (fosta CNFPA), este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta sau adeverinta).  In caz contrar, se poate urma cursul, insa se va primi o diploma de participare din partea Top Quality Management.

Locatie: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 49, et. 3.

Inscrierea se face in limita locurilor disponibile prin primirea de catre organizatori a Formularului de inscriere pe care il puteti obtine accesand sectiunea "Inscriere cursuri", prin e-mail: office@cursuriautorizate.ro.

Cursul GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI ȘI CONTROL INTERN este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fosta CNFPA) pentru ocupatia AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC, cod COR 241306, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale  si al Ministrului Educatiei Natinale pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

Pentru cursurile OPEN o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti. In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

Cursuri

Cursuri gratuite prin platforma e-Learning a Top Quality Management.

Pentru a accesa platforma, click pe poza.

Parteneri

Autoritatea Nationala pentru Calificari

ANC

TUV THURINGEN e.V.

http://www.tuev-thueringen.de/


Institutul International al Auditorilor Interni (IIA Global) din Statele Unite

http://www.theiia.org/certification/certified-internal-auditor/cia-professional-recognition-credit/

Stiri

Curs GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI ȘI CONTROL INTERN

Anul 2017 debuteaza cu un nou program de formare profesionala: „GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI ȘI CONTROL INTERN” dedicat AUDITORILOR INTERNI IN SECTORUL PUBLIC care doresc obtinerea atestarii profesionale.

2 CURSURI NOI LA TOP QUALITY MANAGEMENT

Incepand din luna IULIE 2016 am extins portofoliul de cursuri cu 2 programe de formare avand la baza interesul cursantilor nostri:

Reduceri cursanti

Reduceri de 50% pentru fosti cursanti ai Top Quality Management si InovaTop.
Pentru detalii click pe titlu.

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Top Quality Management - cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Noutati

Cursuri de perfectionare pentru administratia publica – functionari publici, personal contractual si alesi locali

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Curs Managementul performantei - KPI Indicatori cheie de performanta

Performanta companiei – Cum o atingem? Cum o sustinem?

Curs IMPLEMENTAREA SI EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN

Cursul practic "Implementarea si evaluarea a Sistemului de Control Intern" isi propune sa prezinte principalele notiuni ce stau la baza Sistemului de Control Intern, precum si abordarile specifice acestui proces, de la definirea obiectivelor proceselor, la managementul riscurilor asociate si pana la stabilirea si evaluarea controalelor eficiente, cu scopul de a atinge rezultatele asteptate. De asemenea, cursantii vor dobandi o imagine de ansamblu a utilizarii metodologiei COSO de stabilire a controalelor interne pe cele 5 componente de baza ale sistemului.

Noua platforma oferte de munca

Creaza-ti un cont pe www.oferte-de-munca.ro, completeaza-ti profilul sau posteaza-ti proiectele! Totul este gratuit! Poti incepe chiar acum! Prezinta-te celorlalti, prezinta-ti atat aptitudinile cat si hobby-urile pentru a comunica cu ceilalti membrii. Prezinta-ti portofoliu celorlalti membrii! Posteaza propriul Job sau proiect. Este gratuit. Liciteaza pentru Job-urile postate. Este de asemenea gratuit.

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”, in conformitate cu legislatia in vigoare, legea nr.677/2001, modificata si completata.