Home > Cursuri AUDIT & CONTROL INTERN > Curs Guvernanta corporativa, riscuri si control intern

Curs Guvernanta corporativa, riscuri si control intern

Cursul GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI ȘI CONTROL INTERN este organizat in vederea atestarii auditorilor interni din entitatile publice (fara a se limita acestia), in conformitate cu OMFP nr. 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competentelor profesionale necesare pentru obtinerea certificatului de atestare (modificat si completat cu OMFP nr. 783/2016).

Cursul GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI SI CONTROL INTERN este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari pentru ocupatia Auditor intern in sectorul public / modul Managementul riscului, control intern si guvernanta corporativa, cod COR 241306, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Temele abordate in cadrul cursului ating subiecte care tin de specificul implementarii proceselor de management al riscurilor, proceselor de control intern, dar si proceselor de administrare. Pe langa informatiile teoretice, cursul GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI ȘI CONTROL INTERN se axeaza pe partea aplicativa a implementarii proceselor de guvernanta si managementul riscurilor si sistemului de control intern/managerial in cadrul entitatilor publice in concordanta cu legislatia specifica incidenta in cauza.

La finalul cursului, doritorii pot obtine la cerere o “Recomandare” de la auditori cu experienta de minim 5 ani in domeniu, care respecta structura si cerintele standard prevazute in anexa nr. 6 Ordinul nr. 783/2016 privind modificarea si completarea Cadrului general de echivalare a competentelor profesionale necesare pentru obtinerea certificatului de atestare, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 659/2015.

Grup tinta:
Cursul GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI SI CONTROL INTERN se adreseaza:
 • auditorilor interni;
 • conducatorilor entitatilor publice;
 • angajatilor din societatile si regiile autonome care implementeaza procesul de guvernanta corporativa urmarind prevederile Codului de guvernanta corporativa emis de BVB, dar si prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (actualizata cu Legea 111/2016);
 • membrilor echipei de gestionare a riscurilor;
 • intregului personal implicat in activitatile de implementare si monitorizare a sistemului de control intern managerial din entitatile publice.
 
Scopul cursului:
Abordarea unor modalitati practice de implementare a proceselor de guvernanta si managementul riscurilor si sistemului de control intern/managerial in cadrul entitatilor publice in concordanta cu legislatia specifica incidenta in cauza.

Agenda cursului GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI SI CONTROL INTERN
armonizata cu Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (actualizata cu Legea 111/2016), Codul  de guvernanta corporativa emis de BVB, Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 si Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 200/2016:
 
Ziua 1
 • Procesele de administrare si conducere:
 • Strategie si guvernanta corporativa
 • Pilonii guvernantei si structuri corporative
 • Comunicarea cu utilizatorii informatiilor financiare
 • Transparenta, monitorizare si raportare
 • Sistemul de control intern managerial
 
Ziua 2
 • Planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern managerial in entitatea publica
 • Organizarea sistemului de control intern managerial al entitatilor publice
 • Organizarea si functionarea comisiei constituite pentru monitorizare, coordonare si indrumare
 • Proiectarea si implementarea sistemului de control intern in institutiile publice conform standardelor de control intern managerial
 • Mediul de control si activitati de control – planificare si proceduri elaborate
 • Performante si managementul riscului
 
Ziua 3
 • Stabilirea contextului organizational si analiza fluxului de procese
 • Identificarea, analiza si evaluarea riscurilor in vederea tratarii acestora
 • Aplicarea managementului riscurilor in procesele de luare a deciziilor
 • Monitorizare si revizuire
 • Evaluare si audit
 • Studii de caz
 
Ziua 4
 • Program pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial
 • Registrul de riscuri continand exemple de riscuri asociate proceselor derulate
 • Proceduri si strategii de raspuns la risc
 • Bune practice și modele de rapoarte utilizate in procesele de guvernanta, managementul riscurilor si control intern.
 
La finalul cursului participantii vor putea sa:
 • Cunoasca si sa analizeze etapele proceselor de administrare, managementul riscurilor și sistemului de control intern/managerial in entitatea publica in care activeaza;
 • Analizeze si sa implementeze cerintele celor 16 standarde de control/managerial in entitati publice;
 • Analizeze documentele de organizare specifice institutiilor publice din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategii, etc);
 • Gestioneze riscurile associate proceselor derulate in entitati;
 • Realizeze autoevaluarea standardelor de control intern/managerial din cadrul institutiei publice in care activeaza;
 • Intocmeasca rapoartele anuale necesare implementarii sistemelor de guvernanta, managementul riscurilor si controlului intern.

Competente dobandite conform standardului ocupational AUDITOR INTERN IN SECTOR PUBLIC:

 • Colectarea informatiilor necesare implementarii managementului riscurilor, sistemului de control intern si proceselor de guvernanta
 • Evaluarea preliminara a controlului intern
 • Evaluarea sistemului organizational
 • Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern si guvernanta
 • Evaluarea activitatii juridice
 • Evaluarea activitatii financiar-contabile
 • Evaluarea procesului de finantare

Perioada:
Puteti urma acest curs in una dintre urmatoarele sesiuni:
Sesiunea 1: 17, 18, 19 si 20 iunie 2019, examen 28.06.2019
Sesiunea 2: 10, 11, 12 si 13 septembrie 2019, examen 20.09.2019
Sesiunea 3: 01, 02, 03 si 04 octombrie 2019, examen 14.10.2019
Cursul Guvernanta corporativa, riscuri si control intern se desfasoara pe parcursul a 32 ore didactice de pregatire teoretica la sala si 52 ore de activitate practica individuala (la locul de munca) pentru dezvoltarea proiectului, in vederea sustinerii examenului de absolvire ANC. Proiectul se va dezvolta individual de catre participanti, sub coordonarea lectorului. Lectorul va fi la dispozitia cursantilor atat prin intermediul consultatiilor la sala conform unui program stabilit (dupa caz) cat si prin consultatii individuale, prin internet / e-mail, telefon etc.

Cadrul legislativ:
Cheltuielile pentru formare si perfectionare profesionala a personalului angajat sunt cheltuieli deductibile conform Codului Fiscal. Autoritatile si Institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare conform Legii 188/1999, modificata, completata si republicata.
Programele de specializare si perfectionare furnizate de Top Quality Management sunt autorizate de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor si Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala (ANC) din Municipiul Bucuresti.
Cursurile sunt organizate si autorizate conform: OG 129/2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor si  conform H.G. nr. 1066/2008 privind formarea profesionala a functionarilor publici.

Pret*: 780 LEI/persoana (nu se aplica TVA).
Taxa de examinare: 70 LEI (nu se aplica TVA) – doar pentru cei care doresc examinarea in prezenta comisiei ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) pentru obtinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale. *Preturile sunt valabile pentru cursurile OPEN (sustinute in Bucuresti). Daca doriti un curs dedicat, va rugam sa ne contactati.

Conditii de participare:
Pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului ANC este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta sau adeverinta).  In caz contrar, se poate urma cursul, insa se va primi o diploma de participare din partea Top Quality Management.

Locatie: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 49, et. 3.

Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click aici pentru a descarca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro  In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Cursul GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI ȘI CONTROL INTERN este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari  pentru ocupatia AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC, cod COR 241306, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale si al Ministrului Educatiei Nationale pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

Pentru cursurile OPEN o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti. In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

Parteneri

Autoritatea Nationala pentru Calificari

ANC

TUV THURINGEN e.V.

http://www.tuev-thueringen.de/


Institutul International al Auditorilor Interni (IIA Global) din Statele UniteStiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Top Quality Management - cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru administratia publica – functionari publici, personal contractual si alesi locali

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Noutati

Curs Realizarea Materialelor de Promovare in Relatii Publice si Publicitate

Cursul este un prim pas catre dezvoltarea unei cariere intr-o agentie de PR, agentie de publicitate, agentie media, redactii mass-media, institutii publice sau orice organizatie care are ceva de comunicat catre anumite categorii de public.

Curs Responsabil cu Protectia Datelor (DPO)

Daca ati lucrat sau lucrati in domeniul protectiei datelor, daca detineti expertiza in ceea ce priveste securizarea sistemelor informatice, daca detineti cunostinte juridice si legislatie sau daca pur si simplu doriti sa obtineti un loc de munca bine platit, cursul DPO autorizat de ANC este o alegere care va poate schimba viata profesionala.

Curs Implementarea Sistemelor de Management al Securitatii Informatiei - ISO 27001

Cerintele SR EN ISO/IEC 27001:2018 se aplica organizatiilor atat pentru protejarea contra eventualelor vulnerabilitati si atacurilor din exterior, cat si pentru gestionarea intregului ciclu de viata al informatiilor de orice tip si pe orice suport, pastrate integral sau externalizate​, referitoare la clienii sau la societate.​

Curs Implementarea si Evaluarea Sistemului de Control Intern

Cursul practic "Implementarea si evaluarea a Sistemului de Control Intern" isi propune sa prezinte principalele notiuni ce stau la baza Sistemului de Control Intern, precum si abordarile specifice acestui proces, de la definirea obiectivelor proceselor, la managementul riscurilor asociate si pana la stabilirea si evaluarea controalelor eficiente, cu scopul de a atinge rezultatele asteptate. De asemenea, cursantii vor dobandi o imagine de ansamblu a utilizarii metodologiei COSO de stabilire a controalelor interne pe cele 5 componente de baza ale sistemului.
PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”, in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR). Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html