Home > Cursuri AUDIT & CONTROL INTERN > Curs Controlul intern managerial si managementul calitatii institutiilor publice

Curs Controlul intern managerial si managementul calitatii institutiilor publice

Cursul Controlul intern managerial si managementul calitatii entitatilor publice este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari pentru ocupatia Auditor intern in sectorul public / modul Managementul riscului, control intern si guvernanta corporativa, cod  COR 241306, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Temele abordate in cadrul cursului ating si subiecte ce tin de specificul derularii activitatii de control intern in institutiile publice conform Ordinului SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice. De asemenea, cursul prezinta si modificarile aduse de OSGG 600/2018 prin raportare la OSGG 400/2015, care a fost abrogat.

Grup tinta:
Cursul Controlul intern managerial al entitatilor publice se adreseaza:
 • auditorilor interni;
 • persoanelor din conducerea institutiilor publice;
 • membrilor comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial in institutiile publice;
 • membrilor echipei de gestionare a riscurilor / responsabililor cu riscurile;
 • intregului personal implicat in activitatile de implementare si monitorizare a sistemului de control intern managerial din entitatile publice.

Scopul cursului: Abordarea unor modalitati practice de implementare a sistemului de control intern managerial in cadrul institutiilor publice in concordanta cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 si cu legislatia specifica incidenta in cauza.

Agenda cursului Controlul intern managerial al institutiilor publice armonizata cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018:

Ziua 1
 • Conceptul de control intern managerial in institutii publice
 • Planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern managerial in entitatea publica
 • Organizarea sistemului de control intern managerial al entitatilor publice
 • Organizarea si functionarea comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial in entitatea publica
 • Scopul si definirea standardelor de control intern managerial in instituiile publice
 • Proiectarea si implementarea sistemului de control intern in institutiile publice conform standardelor de control intern managerial

Ziua 2
 • Mediul de control:
 • Standardul 1 - Etica si integritatea
  Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini
  Standardul 3 - Competenta, performanta
  Standardul 4 - Structura organizatorica
 • Performante si managementul riscului:
 • Standardul 5 - Obiective
  Standardul 6 - Planificarea
  Standardul 7 - Monitorizarea performantelor
  Standardul 8 - Managementul riscului
 • Activitati de control:
 • Standardul 9 - Proceduri
  Standardul 10 - Supravegherea
  Standardul 11 - Continuitatea activitatii
 • Informarea si comunicarea:
 • Standardul 12 - Informarea si comunicarea
  Standardul 13 - Gestionarea documentelor
  Standardul 14 - Raportarea contabila si financiara

Ziua 3
 • Evaluare si audit:
 • Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial
  Standardul 16 - Auditul intern

  Ziua 4
 • Studii de caz:
 • Program pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial
  Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial
  Registrul de riscuri continand exemple de riscuri in diverse domenii
  Procedura operationala privind managementul riscului
  Model de procedura operationala intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial.

La finalul cursului, participantii vor putea sa:
 • Cunoasca si sa identifice etapele procesului de implementare a sistemului de control intern / managerial in entitatea publica in care activeaza;
 • Analizeze si sa implementeze cerintele celor 16 standarde de control managerial in entitati publice;
 • Analizeze documentele de organizare specifice institutiilor publice din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategii, etc);
 • Realizeze autoevaluarea standardelor de control intern/managerial din cadrul institutiei publice in care activeaza;
 • Sa intocmeasca raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial.

Competente dobandite conform standardului ocupational AUDITOR INTERN IN SECTOR PUBLIC:
 • Colectarea informatiilor
 • Evaluarea preliminara a controlului intern
 • Evaluarea sistemului organizational
 • Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern si guvernanta
 • Evaluarea activitatii juridice
 • Evaluarea activitatii financiar-contabile
 • Evaluarea procesului de finantare

Cadrul legislativ privind formarea profesionala
 • Cheltuielile pentru formare si perfectionare profesionala a personalului angajat sunt cheltuieli deductibile conform Codului Fiscal. Autoritatile si Institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare conform Legii 188/1999, modificata, completata si republicata.
 • Programele de specializare si perfectionare furnizate de Top Quality Management sunt autorizate de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor si Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala (ANC) din Municipiul Bucuresti.
 • Cursurile sunt organizate si autorizate conform: OG 129/2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor si  conform H.G. nr. 1066/2008 privind formarea profesionala a functionarilor publici.

Structura cursului:
Cursurile de zi si de weekend se desfasoara pe parcursul a 32 ore didactice, 4 zile, 8 ore/zi.

Perioada:
Puteti urma acest curs in Bucuresti in una din urmatoarele sesiuni:
Sesiunea 1: 10, 11, 12, 13 iunie 2019, intre orele 9.30 - 17.30, examen 21.06.2019
Sesiunea 2: 22, 23, 24, 25 iulie 2019, intre orele 9.30 - 17.30, examen 01.08.2019
Sesiunea 3: 09, 10, 11, 12 septembrie 2019, intre orele 9.30 - 17.30, examen 19.09.2019
Cursul Controlul intern managerial si managementul calitatii in entitatile publice se desfasoara pe parcursul a 32 ore didactice de pregatire teoretica la sala si 52 ore de activitate practica individuala (la locul de munca) pentru dezvoltarea proiectului, in vederea sustinerii examenului de absolvire ANC. Proiectul se va dezvolta individual de catre participanti, sub coordonarea lectorului. Lectorul va fi la dispozitia cursantilor atat prin intermediul consultatiilor la sala conform unui program stabilit (dupa caz) cat si prin consultatii individuale, prin internet / e-mail, telefon etc.

Pret*: 780 LEI/persoana (nu se aplica TVA).
Taxa de examinare: 70 lei (nu se aplica TVA) – doar pentru cei care doresc examinarea in prezenta comisiei ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) pentru obtinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.
*Preturile sunt valabile pentru cursurile OPEN sustinute in Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr. 49, sector 1. Daca doriti un curs dedicat, va rugam sa ne contactati.

Conditii de participare la curs:
Pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului ANC, este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta sau adeverinta). In caz contrar, se poate urma cursul, insa, veti primi o diploma de participare din partea Top Quality Management.

Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click aici pentru a descarca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro  In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari pentru ocupatia AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC, cod COR 241306, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale si al Ministrului Educatiei Nationale pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

Pentru cursurile OPEN o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti. In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

Parteneri

Autoritatea Nationala pentru Calificari

ANC

TUV THURINGEN e.V.

http://www.tuev-thueringen.de/


Institutul International al Auditorilor Interni (IIA Global) din Statele UniteStiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Top Quality Management - cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru administratia publica – functionari publici, personal contractual si alesi locali

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Noutati

Curs Realizarea Materialelor de Promovare in Relatii Publice si Publicitate

Cursul este un prim pas catre dezvoltarea unei cariere intr-o agentie de PR, agentie de publicitate, agentie media, redactii mass-media, institutii publice sau orice organizatie care are ceva de comunicat catre anumite categorii de public.

Curs Responsabil cu Protectia Datelor (DPO)

Daca ati lucrat sau lucrati in domeniul protectiei datelor, daca detineti expertiza in ceea ce priveste securizarea sistemelor informatice, daca detineti cunostinte juridice si legislatie sau daca pur si simplu doriti sa obtineti un loc de munca bine platit, cursul DPO autorizat de ANC este o alegere care va poate schimba viata profesionala.

Curs Implementarea Sistemelor de Management al Securitatii Informatiei - ISO 27001

Cerintele SR EN ISO/IEC 27001:2018 se aplica organizatiilor atat pentru protejarea contra eventualelor vulnerabilitati si atacurilor din exterior, cat si pentru gestionarea intregului ciclu de viata al informatiilor de orice tip si pe orice suport, pastrate integral sau externalizate​, referitoare la clienii sau la societate.​

Curs Implementarea si Evaluarea Sistemului de Control Intern

Cursul practic "Implementarea si evaluarea a Sistemului de Control Intern" isi propune sa prezinte principalele notiuni ce stau la baza Sistemului de Control Intern, precum si abordarile specifice acestui proces, de la definirea obiectivelor proceselor, la managementul riscurilor asociate si pana la stabilirea si evaluarea controalelor eficiente, cu scopul de a atinge rezultatele asteptate. De asemenea, cursantii vor dobandi o imagine de ansamblu a utilizarii metodologiei COSO de stabilire a controalelor interne pe cele 5 componente de baza ale sistemului.
PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”, in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR). Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html